primit de la liderul Grupului parlamentar al PNL, domnul deputat Eugen Nicolăescu
Monica Ghiurco este legal Președintele Director General al S.R.Tv

Grupurile parlamentare ale PNL au constatat că numărarea voturilor exprimate pentru numirea în funcția de Președinte Director General al S.R.Tv a doamnei Monica Ghiurco s-a realizat după o procedură neconstituțională, deoarece în cauză trebuia luată în considerare majoritatea simplă și nu majoritatea calificată.

Având în vedere acest fapt, Grupurile parlamentare ale PNL solicită convocarea Birourilor permanente ale Senatului și Camerei Deputaților în ședință comună și constituirea acestora în Comisie de numărare a voturilor pentru a îndrepta nelegalitatea din procesul verbal întocmit în data de 11 aprilie 2016, în sensul de a constata, în baza art. 76 alin. (2) din Constituția României și ale art. 51, alin.(7), teza II din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, că a fost întrunită majoritatea necesară (majoritatea senatorilor și deputaților prezenți) pentru alegerea doamnei Monica Ghiurco în funcția de Președinte Director General al S.R.Tv.
Prin urmare, doamna Monica Ghiurco este deja numită în funcție din punct de vedere legal, deoarece art. 51 alin. (7) din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului are prioritate față de dispozițiile art. 9, alin. (1) din Legea 41/1994 privind organizarea SRTV, așa cum dispun paragrafele 26 și 33 din Decizia CCR nr. 341/2015, majoritatea necesară pentru numirea în funcție fiind MAJORITATEA CELOR PREZENȚI ÎN SALĂ, majoritate care a fost întrunită. În concordanță cu aceleași paragrafe 26 și 33 din decizia CCR nr.341/2015, art.9 alin.(1) din Legea 41 din 1994, este inaplicabil deoarece și-a încetat acțiunea juridică la 45 de zile de la publicarea deciziei amintite în Monitorul Oficial, prin urmare el trebuie ignorat în fundamentarea aprobării/respingerii hotărârii Parlamentului.
Considerăm că doamna Monica Ghiurco a întrunit numărul necesar de voturi pentru alegerea în funcție pentru că din cei 326 de parlamentari prezenți au votat 194 pentru și numai 113 împotrivă, iar 4 au fost anulate.