Curriculum Vitae
Activitate parlamentară
2012-2016 (dep.)
inițiative legislative
întrebări și interpelări
moțiuni
luări de cuvânt în plen
votul electronic
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2012-2016 > Camera Deputaților > Ioan Benga > Curriculum Vitae Versiunea pentru printare

Ioan BENGA
Curriculum Vitae

Informații personale

E-mail

benga_ioan@yahoo.com      benga_ioan2@yahoo.com

Naționalitate

Română

Data nașterii

03 septembrie 1954

Experiența profesională

Perioada

19.06.2012 - prezent

Numele și adresa angajatorului

Inspectoratul Școlar Județean Caraș-Severin
1, str. Ateneului, 320112 Reșița, România, Tel: +40-0255-214238
Fax: +40-0255-216042, e-mail: isjcaras@gmail.com, website: http://www.isjcs.ro

Tipul activității sau sectorul de activitate

Învățământ preuniversitar

Funcția sau postul ocupat

Inspector școlar general adjunct
Membru în Consiliul de administrație al Inspectoratului Școlar Județean Caraș-Severin

Principalele activități și responsabilități

 • Organizarea, controlul, evaluarea și managementul resurselor umane personalul de conducere, îndrumare și control, respectiv personalul didactic și didactic auxiliar
 • Coordonarea, monitorizarea și evaluarea inspecției școlare
 • Organizarea și coordonarea activităților de formare și dezvoltare profesională a cadrelor didactice
 • Monitorizarea funcționalității structurilor instituționale, administrative și manageriale din școli
 • Conducere operațională și decizională a instituției


Perioada

24.01.2011 - 19.06.2012

Numele și adresa angajatorului

Liceul Teoretic „Mircea Eliade” Reșița

Tipul activității sau sectorul de activitate

Învățământ preuniversitar

Funcția sau postul ocupat

Director adjunct

Principalele activități și responsabilități

 • Organizarea, controlul și managementul activității personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic din unitatea de învățământ
 • Responsabilități legate de curriculum-ul școlar, activitățile de perfecționare și educative, resursele financiare și materiale, relațiile comunitare
 • Asigurarea relației instituției cu mass-media

Perioada

2012

Numele și adresa angajatorului

Inspectoratul Școlar Județean Caraș-Severin

Tipul activității sau sectorul de activitate

Învățământ preuniversitar

Funcția sau postul ocupat

Membru în corpul național de experți în management educațional

Principalele activități și responsabilități

Corespunzătoare funcțiilor de conducere, îndrumare și control


Perioada

2012

Numele și adresa angajatorului

Inspectoratul Școlar Județean Caraș-Severin

Tipul activității sau sectorul de activitate

Învățământ preuniversitar

Funcția sau postul ocupat

Profesor mentor la disciplina fizică

Principalele activități și responsabilități

Asigură inserția profesională și coordonează activitatea profesorilor/cadrelor didactice stagiari/stagiare care predau disciplina fizică


Perioada

2004 - 2012

Numele și adresa angajatorului

Inspectoratul Școlar Județean Caraș-Severin

Tipul activității sau sectorul de activitate

Învățământ preuniversitar

Funcția sau postul ocupat

Profesor metodist la disciplina fizică, pentru zonele Reșița, Bocșa și Anina
Membru al Consiliului Consultativ al Inspectoratului Școlar Județean Caraș-Severin la disciplina fizică

Principalele activități și responsabilități

Evaluarea activității profesorilor de fizică, prin realizarea de inspecții curente, speciale și de specialitate, consultare la acordarea de recompense și distincții


Perioada

2005 - 2012

Numele și adresa angajatorului

Liceul Teoretic „Mircea Eliade” Reșița

Tipul activității sau sectorul de activitate

Învățământ preuniversitar

Funcția sau postul ocupat

Membru Consiliul de Administrație al unității de învățământ
Responsabil/șef comisie metodică fizică/matematică și științe ale naturii
Șef catedră fizică
Membru în comisia pentru:

 • Curriculum
 • Evaluarea și Asigurarea Calității
 • Formare continuă
 • Admitere o Înscriere
 • Organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a la nivelul unității de învățământ
 • Paza contra incendiilor
 • Tehnică de Situații de Urgență
 • Sănătate, securitate în muncă și Strategia Națională de Acțiune Comunitară
 • Prevenire și Combatere a Violenței în Mediul Școlar
 • Evaluare a achizițiilor publice
 • Licitație

Principalele activități și responsabilități

Conducere operațională și decizională a instituției


Perioada

01.09.1978 - prezent

Numele și adresa angajatorului

Inspectoratul Școlar Județean Caraș-Severin

Tipul activității sau sectorul de activitate

Învățământ preuniversitar

Funcția sau postul ocupat

Profesor, titular în învățământ, încadrat prin repartiție guvernamentală, pe catedra de electronică de la Casa Pionerilor Caransebeș, transferat la Școala Generală nr. 11 Reșița - actualul Liceul Teoretic „Mircea Eliade” Reșița, județul Caraș-Severin, pe catedra de fizică

Principalele activități și responsabilități

 • Formarea și dezvoltarea competențelor elevilor în conformitate cu documentele oficiale
 • Proiectare, organizare și evaluare didactică
 • Conceperea și realizarea de material didactic auxiliar
 • Dezvoltarea și gestionarea bazei materiale
 • Comunicarea cu părinții
 • Organizarea activităților educative și extracurriculare
 • Pregătirea suplimentară a elevilor cu dificultăți în învățare și a celor capabili de performanță
 • Realizarea de parteneriate și proiecte pe plan local, județean și național

Educație și formare

A) STUDII ȘI GRADE DIDACTICE

2013

George C. Marshall European Center for Security Studies, Germania

Seminar

Politica Națională de Securitate pentru Membrii Parlamentului României

Nivelul de clasificare a formei de instruire/învățământ

Studii postuniversitare


2013

Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat, Guvernul României

Seminar

Managementul măsurilor de securitate destinate protecției informațiilor clasificate NATO și UE

Nivelul de clasificare a formei de instruire/învățământ

Studii postuniversitare


2013

curs de nivel înalt, Colegiul Național de Apărare, București, Romania

Seminar

Securitate și bună guvernare

Nivelul de clasificare a formei de instruire/învățământ

Studii postuniversitare


Perioada

2007 - 2008

Numele și tipul instituției de învățământ și al organizației profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, Facultatea de Științe Juridice
94, B-dul Revoluției, 310025 Arad, România, Tel.: +40-0257210171, +40-0257214890
e-mail: drept@uvg.ro, website: http:/www.uvg.ro

Domeniul studiat/aptitudini ocupaționale

Administrație publică în contextul legislației actuale

Tipul calificării / diploma obținută

Diploma de master

Nivelul de clasificare a formei de instruire/învățământ

Studii postuniversitare de masterat


Perioada

1981 - 1990

Numele și tipul instituției de învățământ și al organizației profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

Universitatea de Vest Timișoara, Facultatea de Fizică
4, Blvd. Vasile Pârvan, 300223 Timișoara, România, Tel.: +40-0256592108,
e-mail: secretary@physics.uvt.ro, website: http://www.physics.uvt.ro

Domeniul studiat/aptitudini ocupaționale

Fizică

Tipul calificării / diploma obținută

Certificat de acordare a DEFINITIVATULUI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT - 1981
Certificat de acordare a GRADULUI DIDACTIC II - 1986
Certificat de acordare a GRADULUI DIDACTIC I - 1990


Perioada

1974 - 1978

Numele și tipul instituției de învățământ și al organizației profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

Universitatea din Timișoara, Facultatea de Științe ale Naturii
4, Blvd. Vasile Pârvan, 300223 Timișoara, România, Tel.: +40-0256592108,
e-mail: secretary@physics.uvt.ro, website: http://www.physics.uvt.ro

Domeniul studiat/aptitudini ocupaționale

Fizică

Tipul calificării / diploma obținută

Diplomă de licență

Nivelul de clasificare a formei de instruire/învățământ

Studii universitare de lungă durată

Anexa - STAGII/CURSURI DE FORMARE/PERFECȚIONARE

Aptitudini și competențe personale

Limba maternă

Română

Limbi străine cunoscute

Autoevaluare

Nivel european (*)

Limba Franceză


Limba Rusă

Ințelegere Vorbire Scriere
Ascultare Citire Participare la
conversație
Discurs oral Exprimare scrisă
A2 Utilizator elementar B1 Utilizator independent A2 Utilizator elementar A2 Utilizator elementar B1 Utilizator independent
B1 Utilizator independent B1 Utilizator independent B1 Utilizator independent B1 Utilizator independent B1 Utilizator independent

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referință Pentru Limbi Străine


Aptitudini și competențe sociale

 • Capacitate de lucru în echipă, exersată în proiecte cu finanțare europeană:
  • „A doua șansă, o nouă șansă!” - manager proiect POSDRU/91/2.2/S/60909, lansat de către Inspectoratul Școlar Județean Caraș-Severin și Inspectoratul Școlar Județean Bihor, în parteneriat cu Asociația Nevo Parudimos și Fundația Ruhama (2012)
  • „BARRABARRIPEN - un model inter-regional de incluziune destinat femeilor rrome” , prin Consiliul Local Reșița (2011)
  • „Modernizare/Reabilitare clădire pentru înființarea Centrului de zi ABC” , prin Consiliul Local Reșița (2011)
  • „Modernizare/Reabilitare clădire pentru înființarea unui Centru de Servicii de Asistență Socială pentru Persoane Vârstnice” , prin Consiliul Local Reșița (2011)
  • „Extindere spații de studiu și reabilitare corp de școală existent la Colegiul Economic al Banatului Montan Reșița” , prin Consiliul Local Reșița (2010)
  • „Vânătoare de comori culturale”, proiect finanțat prin Programul de Vecinătate 2004-2006 Phare CBC 2006 România - Serbia (2008 - 2009)

 • Implicare în parteneriate educaționale:
  • „Drumul spre școală trece prin grădiniță” - parteneriat Liceul Teoretic „Mircea Eliade” Reșița și Grădinița cu Program Prelungit Nr. 4 Reșița (2011)
  • „Campania Globală pentru Educație” - parteneriat Liceul Teoretic „Mircea Eliade” Reșița și Organizația Salvați Copiii România (2011)
  • „ELIADGREEN” , în cadrul programului „Spații verzi România”, finanțat de către Fundația pentru Parteneriat și MOL România (2011)
  • „Pregătirea pentru situații de urgență” - parteneriat Liceul Teoretic „Mircea Eliade” Reșița și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Semenic” Caraș-Severin (2008, 2006)

Aptitudini și competențe organizatorice

 • Competențe de organizare, conducere, coordonare și comunicare, demonstrate în organizarea și desfășurarea de activități extrașcolare și extracurriculare (culturale, expoziționale, sportive):
  • activități de promovare a stilului de viață sănătos (2011)
  • exerciții de simulare incendiu și evacuare a unității de învățământ (2009)
  • activități de voluntariat, în cadrul SNAC (2008 - 2009)
  • programe educative școlare și extrașcolare (2005 - 2008)
  • Târgul de oferte educaționale (2004 - 2008)
  • întâlnire cu poetul Adrian Păunescu și elevii de la liceele din municipiul Reșița (2008)
  • lansare de caret (2008)
  • Cupa „1 mai - cros” pentru elevii de 7-8 ani și 9-10 ani, băieți și fete o simpozionul „9 Mai - Ziua Europei - Ziua mea”, pentru tinerii din municipiul Reșița (2008)
  • activități de educație ecologică: „Determinarea calității aerului în municipiul Reșița” (2008), „Deșeurile ne privesc pe toți - este vremea colectării selective!” (2007)
 • Capacitate de lucru în echipă, exersată în:
  • organizarea seminarului de informare cu tema „Programele școlare pentru clasa pregătitoare - cum le abordăm?” (iunie 2012)
  • organizarea Colocviilor „Mircea Eliade” (citindu-l pe Mircea Eliade) (mai 2012)
  • organizarea Spring Day for Europe 2010
 • Participarea în comisiile de lucru ale I.S.J. Caraș-Severin:
  • evaluarea dosarelor depuse la concursul pentru acordarea gradației de merit în învățământul preuniversitar (2012 - 2011)
  • membru al grupului de lucru M.E.C.T.S. pentru elaborarea Metodologiei de organizare și funcționare a consiliilor de administrație a unităților de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică (2011)
  • membru al echipei de elaborare a regulamentelor interne a Liceului Teoretic „Mircea Eliade” Reșița (2005 - 2008)
  • profesor evaluator la olimpiadele și concursurile școlare la disciplina fizică: Olimpiada Națională de Fizică, Concursul de fizică și chimie pentru școlile din mediul rural „Impuls perpetuum”, Olimpiada de Științe pentru Juniori (2012 - 2005)
  • membru comisia de evaluare a concursului internațional interdisciplinar „Protejarea ecosistemelor Banatului Montan” (2009 - 2010)
  • profesor însoțitor la etapa județeană a concursului „Cu viața mea apăr viața” (2010)
  • membru Comisia de elaborare de subiecte și bareme de evaluare la concursurile de ocupare a posturilor/catedrelor vacantate pe parcursul anului școlar (2012)
  • membru Comisia de evaluare a candidaților înscriși la concursurile de suplinire în învățământ (2010 - 2007)
  • membru Comisia de testare a suplinitorilor fără studii corespunzătoare postului (2008 - 2007)
  • membru Comisia de Bacalaureat (2010)
  • membru Comisia de inspecție complexă din zona Oravița (2011)
  • membru grupul de lucru la disciplina fizică, în vederea revizuirii programelor școlare de trunchi comun la gimnaziu ( 2007)

Aptitudini și competențe tehnice

 • Competențe în operare pe calculator
 • Competențe de utilizare fax, copiator, imprimantă, scanner
 • Abilitați în măsurarea mărimilor fizice
 • Competențe în folosirea aparatelor de măsură și control
 • Competențe în utilizarea instrumentelor în cadrul laboratoarelor de fizică

Permis de conducere

Categoria B

Alte aptitudini și competențe

 • Preocupare pentru cercetare științifică și metodică, receptivitate la noile cerințe impuse de reforma învățământului:
  • pregătirea elevilor participanți la Concursul național de evaluare la Fizică, organizat de către Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, Academia Română și Fundația de Evaluare în Educație (2008)
  • pregătirea echipajului Liceului Teoretic „Mircea Eliade” Reșița, care a obținut locul I la etapa națională a concursului „Young Energy” (2008)
  • coautor auxiliarul didactic „Ghid de evaluare - criterii de notare pentru clasa a VIII-a, fizică - chimie - biologie” ( 2005)
 • Articole de management educațional/de specialitate publicate:
  • „Curriculum la decizia școlii, o realitate a școlii de azi” (sesiunea de referate și comunicări „Rolul comisiei pentru curriculum în proiectarea curriculum-ului la decizia școlii” (iunie 2012)
  • „Rolul școlii în formarea personalității elevului” (simpozionul național „Creativitate în curriculum și perspectivă în educație”, ISSN 2068-3286, mai 2011)
  • „Influența modelelor parentale asupra conturării dimensiunilor motivaționale ale personalității la tineri” (simpozionul internațional de comunicări științifice „Creativitate și inovație în învățământ”, ISSN 2065-3069, martie 2009)
  • „Educația estetică și artistică populară - factor important al potențării dimensiunii formativ-educative a valorilor culturale” (revista ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ, ISSN 1583-5529, mai 2007)

Informații suplimentare

 • Consilier local PSD
 • Membru Comisia de circulație de pe raza municipiului Reșița
 • Membru Comisia de organizare dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice de arhitectură și mediu, a Consiliului Local al municipiului Reșița
 • Membru Comisia de evaluare a ofertelor de concesiune, vânzare și închiriere prin licitație publică/fără licitație publică, a imobilelor proprietatea municipiului Reșița
 • Membru Comisia de analiză și control a activității S.C. PRESCOM S.A. Reșița
 • Reprezentant al Consiliului Local Reșița în Consiliul de Conducere al Clubului Sportiv Municipal Școlar Reșița
 • Diplomă acordată pentru sprijinul acordat Asociației „Sprijin pentru viață”
 • Diplomă de merit pentru implicarea în organizarea Școlii de vară - Tabăra Națională de Chimie (Reșița, august 2011)
 • Diplomă de merit pentru sprijinul acordat în organizarea și desfășurarea Conferinței de Fizică (Reșița, aprilie 2011)
 • Diplomă de merit pentru rezultate deosebite în activitatea didactică și în acțiunea de promovare a fizicii
 • Diplomă aniversară pentru sprijinul asociațiilor de revoluționari (2009)

REFERINȚE:
 • prof. univ. dr. Dumitru Vulcanov, decan Facultatea de Fizică, Universitatea de Vest din Timișoara
 • prof. univ. dr. Ion Vela, fost rector al Universității „Eftimie Murgu” din Reșița
 • prof. univ. dr. Codruța Hamat, decan Facultatea de Inginerie din cadrul Universității „Eftimie Murgu” din Reșița
 • dr. ing. Mihai Stepanescu, primar al municipiului Reșița

26.10.2015

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti marți, 7 februarie 2023, 20:23
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro