Ioan TEREA
Curriculum Vitae

Informații personale

E-mail ioanterea@gmail.com
NaționalitateRomână
Data nașterii21/02/1960
Sex MasculinExperiența profesională

2012-prezent

Director Direcția Silvică Sibiu
Regia Națională a Pădurilor-Romsilva
Management în silvicultură
Silvicultură2010-2012

Inginer silvic
Coordonare activitate paza pădurii
Direcția SilvicăSibiu/Ocolul Silvic Agnita
Silvicultură2009-2010

Director Direcția Silvică Sibiu
Regia Națională a Pădurilor-Romsilva
Management în silvicultură
Silvicultură2006-2009

Inginer silvic
Paza pădurii și vânătoare
Direcția SilvicăSibiu/Ocolul Silvic Agnita
Silvicultură2005-2006

Șef Ocol/Ocolul Silvic Agnita
Coordonarea activității în cadrul ocolului și relația cu alte instituții
Direcția SilvicăSibiu/Ocolul Silvic Agnita
Silvicultură2003-2005

Director Direcția Silvică Sibiu
Regia Națională a Pădurilor-Romsilva
Management în silvicultură
Silvicultură1990-2003

Șef Ocol/Ocolul Silvic Agnita
Direcția Silvică Sibiu/Ocolul Silvic Agnita
Coordonarea activității în cadrul ocolului silvic și relația cu alte instituții
Silvicultură1985-1990

Inginer silvic fond forestier
Ocolul Silvic Valea Sadului /Inspectoratul Silvic Sibiu
Intocmire documente și urmărirea activității de fond forestier
SilviculturăEducație și formare

2001

Management în silvicultură
Curs postuniversitar București
  • Diplomă în management în silvicultură1980-1985

Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere-Brașov
Inginer Silvic1975-1979

Liceul Silvic Gurghiu
Tehnician SilvicCOMPETENȚE
PERSONALE

Competențe de comunicare

  • Bune competențe de comunicare dobândite prin experiența proprie de manager.

Competențe organizaționale/manageriale

  • Competențe manageriale de leadership: Am în directa coordonare 400 de salariați.

Competențe dobândite la locul de muncă

  • Competențele dobândite la locul de muncă sunt cele manageriale.

Alte competențe

  • Abilități de comunicare și relaționare cu alte institutii.

Permis de conducere

  • Categoria B
20.03.2017