Mirel TALOȘ
Propuneri legislative initiate în legislatura 2008-2012

Nr.
crt.
PL înregistrat la Titlu Stadiu
Camera
Deputatilor
Senat
1. 180/19.04.2010 L342/2010 Propunere legislativă privind învățământul superior respinsa
definitiv
2. 198/29.05.2012 L74/2012 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.59/2007 privind instituirea Programului național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități respins
definitiv
3. 351/29.06.2009 L538/2009 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.16 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009, nr.19/2009 respinsa
definitiv
4. 351/23.05.2011 L625/2011 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune respinsa
definitiv
5. 561/04.11.2009 L411/2009 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap pe ordinea de zi
6. 578/04.11.2009 L457/2009 Proiect de Lege pentru modificarea art.69 din Legea nr.571 din 2003 privind Codul fiscal respins
definitiv
7. 583/09.11.2009 L376/2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 250, al.(1), pct.19 din Legea nr.571 din 22 decembrie 2003 privind Codul Fiscal respinsa
definitiv
8. 659/17.11.2010 L194/2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 504/2002 a audiovizualului respinsa
definitiv
9. 781/29.11.2010 L557/2010 Propunere legislativă privind organizarea și desfășurarea studiilor postuniversitare de formare profesională în specialitate, medicină și medicină dentară respinsa
definitiv
10. 821/29.11.2010 L556/2010 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind Reforma în domeniul sănătății, titlul VI, Efectuarea prelevării și transplantul de organe, țesuturi și celule de origine umană, în scop terapeutic, Capitolele I și II respinsa
definitiv
11. BP343/02.05.2011 B264/05.05.2011 Propunere legislativă pentru prevenirea intoleranței religioase retrasa
de catre initiator
12. BP482/27.09.2012 B312/02.10.2012 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.337 din 17 iulie pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii la Senat
13. BP552/10.10.2012 B356/15.10.2012 Propunere legislativă privind activitatea de prevenție în sănătate la Senat