Curriculum Vitae
Parliamentary activity
2012-2016 (dep.)
2008-2012 (dep.)
2000-2004 (dep.)
legislative initiatives
mediation committees
questions & interpellations
motions
speaches
 
You are here: Home page > Legislature 2000-2004 > Chamber of Deputies > Mircea-Nicu Toader > Legislative proposals Versiunea pentru printare

Mircea-Nicu TOADER
Legislative proposals initiated in legislature 2000-2004

No. Recording no. Title Status
Ch.of Deputies Senate
1. 41/04.02.2003   Propunere legislativa pentru completarea legii nr.356 din 6 iunie 2002, pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.9/2000 privind nivelul dobanzilor legale pentru obligatii banesti respinsa
definitiv
2. 42/04.02.2003   Propunere legislativa privind modificarea unor prevederi din Ordonanta Guvernului nr.36/2002 privind impozitele si taxele locale respinsa
definitiv
3. 78/21.02.2002   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea OUG 108/2001 privind exploatatiile agricole. respinsa
definitiv
4. 82/27.02.2004 L46/2004 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind statutul functionarilor publici respinsa
definitiv
5. 107/17.02.2003   Propunere legislativa privind modificarea unor prevederi din ordonanta Guvernului Nr.42/1997 privind navigatia civila si aprobata prin Legea 412/2002 respinsa
definitiv
6. 184/04.03.2003 L296/2003 Propunere legislativa pentru completarea anexei la Ordonanta Guvernului nr.16/1999 privind aprobarea Programului prioritar de constructie a autostrazilor din Romania Lege 451/2003
7. 201/22.03.2001   Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.133/1999 privind stimularea intreprinzatorilor privati pentru infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii. respinsa
definitiv
8. 238/19.03.2003   Propunere legislativa pentru completarea O.U.G. nr.150/31.10.2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
9. 253/21.04.2004 L224/2004 Propunere legislativa privind regimul acordarii burselor private respinsa
definitiv
10. 255/31.03.2003   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.49/2001 aprobata prin Legea nr.338/2002 respinsa
definitiv
11. 258/22.05.2002   Propunere legislativa pentru completarea anexei la Ordonanta de urgenta nr.36/2001 privind regimul preturilor si tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei. respinsa
definitiv
12. 326/25.05.2004 L255/2004 Propunere legislativa privind sprijinul acordat investitorilor pentru construirea unor camine studentesti private respinsa
definitiv
13. 335/26.05.2004 L320/2004 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.326/22.07.2003 privind drepturile de care beneficiaza copiii si tinerii ocrotiti de serviciile publice specializate pentru protectia copilului, mamele protejate in centre maternale, precum si copiii incredintati sau dati in plasament la asistenti maternali profesionisti respinsa
definitiv
14. 338/26.05.2003   Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.115/1996 privind declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, functionarilor publici si a unor persoane cu functii de conducere, modificata prin Legea nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei respinsa
definitiv
15. 660/11.12.2002   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.400/2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.102/2001 privind modificarea si completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 si ale Legii nr.169/1997, precum si modificarea si completarea Legii nr.18/1991, republicata, precum si pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.102/2001. respinsa
definitiv
16. 681/06.12.2001   Propunere legislativa privind garantarea platilor produselor si serviciilor pentru companiile nationale si societatile comerciale cu capital majoritar de stat. respinsa
definitiv
17. 687/11.12.2001   Propunere legislativa privind modificarea Legii Fondului Funciar nr.18/1991. retrasa
de catre initiator
18.   L696/20.10.2004 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.528/2002 din 17 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.22/1999 privind administrarea porturilor si serviciilor portuare retrasa
de catre Senat
19. 702/10.11.2003 L118/2004 Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvenului nr.64/2003 pentru stabilirea unor masuri privind infiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice respinsa
definitiv

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 27 september 2022, 23:14
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro