Leonida LARI-IORGA
Propositions legislatives lancees dans la legislature 1996-2000

No. No. d'enregistrement Titre Statut
Ch.des Députés Senate
1.   L93/24.02.2000 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 68/1992 privind alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului respinsa
definitiv