Curriculum Vitae
Press releases
Parliamentary activity
2020-present (dep.)
2016-2020 (dep.)
legislative initiatives
questions & interpellations
motions
speaches
voting records
wealth declaration
interest declaration
www.gladvarga.ro
 
You are here: Home page > Legislature 2016-2020 > Chamber of Deputies > Glad-Aurel Varga > Q & I Versiunea pentru printare

Glad-Aurel VARGA
Questions & interpellations in legislature 2016-2020

 1. Question no.24A/02-02-2017
  Proiecte pentru Ziua Națională a Culturii.

 2. Question no.25A/02-02-2017
  Sportul universitar românesc.

 3. Question no.26A/02-02-2017
  Gestionare demonstrații de strada.

 4. Question no.44A/07-02-2017
  Taxă gestionare deșeuri pentru anul 2017.

 5. Question no.45A/07-02-2017
  Operarea Companiei TAROM pe aeroportul din Arad.

 6. Question no.46A/07-02-2017
  Proiect în transparență decizițională privind Ordonanța de Urgență care aduce modificări la Taxa Fondului de Mediu.

 7. Question no.100A/15-02-2017
  Finanțarea proiectelor locale/județene/regionale/naționale.

 8. Question no.133A/21-02-2017
  Necesitatea permanentizării punctului de frontieră de la Grăniceri-Elek.

 9. Question no.166A/22-02-2017
  Interzicerea tehnologiilor de minerit pe baza de cianuri.

 10. Question no.167A/22-02-2017
  Interzicerea exportului de material lemnos în România.

 11. Question no.246A/01-03-2017
  Aplicabilitate Lege 95/2016 cu modificările aduse de OUG 90/2016.

 12. Question no.247A/01-03-2017
  Situația derogărilor la vânătoarea de urs, lup și pisică sălbatică.

 13. Question no.248A/01-03-2017
  Eliminare taxa auto 2017 - timbrul de mediu nu se plătește.

 14. Question no.281A/07-03-2017
  Situația unităților de învățământ privind dificultățile înscrierii preșcolarilor la clasa pregătitoare.

 15. Interpellation no.99B/07-03-2017
  Situația unităților de învățământ ce asigură învățământul primar în jud.Arad.

 16. Question no.307A/08-03-2017
  Aplicarea incorectă a directivelor europene în procesul de autorizare a microhidrocentralelor din România.

 17. Question no.308A/08-03-2017
  Acțiuni ce privesc centenariul Marii Uniri.

 18. Question no.309A/08-03-2017
  Înălțarea unui monument în cinstea aniversării centenariului Marii Uniri.

 19. Question no.335A/13-03-2017
  Plata împăduririlor de către Administrația Fondului pentru Mediu.

 20. Question no.336A/13-03-2017
  Aplicația Explore RO.

 21. Question no.337A/13-03-2017
  Investiții MTS în jud.Arad.

 22. Question no.373A/15-03-2017
  Achiziționare aparat RMN în Spitalul Județean Arad.

 23. Interpellation no.114B/21-03-2017
  Prorogare termen privind apărarea împotriva incendiilor.

 24. Question no.434A/21-03-2017
  Necesitatea asigurării serviciilor de apă și apă uzată în România.

 25. Question no.441A/22-03-2017
  Planurile pentru prevenirea, protecția și diminuarea efectelor inundațiilor.

 26. Question no.473A/28-03-2017
  Proceduri de infrigement declanșate de Comisia Europeană.

 27. Question no.474A/28-03-2017
  Proceduri de infringement în domeniul mediului.

 28. Question no.475A/28-03-2017
  Situația actuală a plajelor reabilitate din zona sudică a litoralului.

 29. Question no.476A/28-03-2017
  Strategia Forestieră Națională.

 30. Question no.477A/28-03-2017
  Coșul de cumpărături alimentare în România.

 31. Question no.478A/28-03-2017
  Situația mașinilor second-hand înregistrate la RAR în februarie și martie 2017.

 32. Question no.479A/28-03-2017
  Procesul de privatizare-concesionare în domeniul piscicol.

 33. Question no.549A/05-04-2017
  Exportul de material lemnos în România.

 34. Question no.599A/11-04-2017
  Implementarea Strategiei naționale privind schimbările climatice.

 35. Question no.600A/11-04-2017
  Instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi.

 36. Question no.601A/11-04-2017
  Programe privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluate din punct de vedere energetic.

 37. Interpellation no.253B/19-04-2017
  Stadiu implementare măsuri cuprinse în Strategia Națională privind schimbările climatice.

 38. Question no.641A/19-04-2017
  Implementarea Acordului de la Paris.

 39. Question no.642A/19-04-2017
  Beneficiarii programului România Start-up Nation.

 40. Question no.675A/24-04-2017
  Descentralizarea activităților privind protecția mediului.

 41. Question no.747A/03-05-2017
  Implementarea programelor de sprijin financiar pentru elevi.

 42. Question no.748A/03-05-2017
  Planurile de management al parcurilor naționale.

 43. Question no.781A/09-05-2017
  Stadiul actiunilor privind gestionarea deșeurilor în România.

 44. Question no.784A/09-05-2017
  Stadiul acțiunilor privind sectorul de apă și silvicultură, incluse în Strategia Națională privind Schimbările Climatice.

 45. Question no.908A/23-05-2017
  Extinderea ariilor de protecție avifaunistică.

 46. Question no.909A/23-05-2017
  Înființarea Parcului Național Munții Făgăraș.

 47. Question no.935A/23-05-2017
  Scutirea de la plata TVA a contribuțiilor, taxelor, penalităților și a altor sume ce constituie venit la bugetul Fondului pentru mediu.

 48. Question no.949A/24-05-2017
  Completarea OUG nr 68/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr211/2011 privind regimul deșeurilor

 49. Question no.950A/24-05-2017
  Numărul și cuanutumul sancțiunilor date în România de către Garda Națională de mediu

 50. Question no.973A/29-05-2017
  Autorizarea ISU a instituțiilor de învățământ din România

 51. Question no.974A/29-05-2017
  Reducerea mortalității infantile

 52. Question no.975A/29-05-2017
  Programul pentru educarea și conștientizarea publicului privind gestionarea deșeurilor

 53. Question no.976A/29-05-2017
  Sistemul de urgență din România

 54. Question no.977A/29-05-2017
  Achiziția de ambulanțe pentru serviciile de ambulanță și SMURD

 55. Question no.1067A/07-06-2017
  Unificarea legislației actuale de mediu într-un Cod de Mediu.

 56. Question no.1068A/07-06-2017
  Clarificarea atribuțiilor poliției locale cu privire la circulația pe drumurile publice.

 57. Question no.1069A/07-06-2017
  Parcul auto național și poliția rutieră.

 58. Question no.1070A/07-06-2017
  Dinamica accidentelor rutiere în perioada 2015-2017.

 59. Question no.1071A/07-06-2017
  Vegetația forestieră aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare.

 60. Question no.1072A/07-06-2017
  Soluționarea problemelor semnalate în Raportul anual privind activitatea RNP Romsilva pentru anul 2016.

 61. Question no.1097A/13-06-2017
  Acțiuni de prevenire și combatere a delicvenței juvenile în școli.

 62. Question no.1098A/13-06-2017
  Implementarea Strategiei MECT privind reducerea fenomenului de violență în unitățile de învățământ preuniversitar.

 63. Question no.1195A/27-06-2017
  Compensații pentru proprietarii/concesionarii de terenuri din parcurile naționale.

 64. Question no.1196A/27-06-2017
  Cadrul național de politică pentru instalarea infrastructurii combustibililor alternativi.

 65. Question no.1197A/27-06-2017
  Programele de implementare a Acordului de la Paris.

 66. Question no.1198A/27-06-2017
  Stadiul Programului privind gestionarea deșeurilor - "Compost".

 67. Question no.1393A/13-09-2017
  Măsuri de apărare împotriva riscului la inundații.

 68. Question no.1394A/13-09-2017
  Situația categoriilor vulnerabile de tineri NEET.

 69. Question no.1395A/13-09-2017
  Stadiul procesului de elaborare a Strategiei Forestiere Naționale.

 70. Question no.1487A/19-09-2017
  Transformarea pășunilor - din apropierea pădurilor sau pășunile degradate - în păduri, livezi și plantații viticole.

 71. Question no.1632A/03-10-2017
  Soluționarea crizei lemnului de foc pentru populație.

 72. Question no.1633A/03-10-2017
  Catalogul național al pădurilor virgine și cvasivirgine din România.

 73. Question no.1634A/03-10-2017
  Realizarea perdelelor forestiere.

 74. Question no.1635A/03-10-2017
  Situația racordărilor la rețelele electrice la nivel național.

 75. Question no.1636A/03-10-2017
  Oportunități economice create de economia circulară/utilizarea eficientă a resurselor.

 76. Question no.1866A/18-10-2017
  Tratarea pacienților cu arsuri grave.

 77. Question no.1867A/18-10-2017
  Securitatea la incendiu.

 78. Question no.2157A/07-11-2017
  Carta albă privind economia ecologică.

 79. Question no.2158A/07-11-2017
  Tăierile ilegale din Parcul Național Semenic - Cheile Carașului.

 80. Question no.2159A/07-11-2017
  Planurile de management ale parcurilor naționale.

 81. Question no.2199A/08-11-2017
  Aplicarea corespunzătoare a legislației în materia finanțărilor nerambursabile pentru activități nonprofit de interes general.

 82. Question no.2242A/14-11-2017
  Situația apelului CP 2/2017 - Creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative.

 83. Question no.2333A/21-11-2017
  Creșterea ratei de racordare la rețelele electrice la nivel național

 84. Question no.2334A/21-11-2017
  Implementarea prevederilor HG nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valaorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică

 85. Question no.2436A/28-11-2017
  Siguranța în achiziționarea pachetelor turistice pe piața turismului din România

 86. Question no.2437A/28-11-2017
  Despăgubirea clienților companiei Omnia Turism

 87. Question no.2766A/06-02-2018
  Evoluția programului Start-Up Nation

 88. Question no.2768A/06-02-2018
  Normele metodologice de aplicare a Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA

 89. Question no.2769A/06-02-2018
  Situația terenurilor agricole/arabile împădurite, neincluse în fondul forestier național

 90. Question no.2873A/12-02-2018
  Implementarea Strategiei guvernamentale pentru dezvoltarea sectorului IMM și îmbunătățirea mediului de afaceri din România - Orizont 2020

 91. Question no.2874A/12-02-2018
  Programul Național de Electrificare

 92. Question no.2875A/12-02-2018
  Coordonarea Grupului de lucru interinstituțional cu caracter opțional pentru elaborarea Cadrului național de politică pentru dezvoltarea pieței în ceea ce privește combustibilii alternativi în sectorul transporturilor și pentru instalarea infrastructurii relevante în România

 93. Question no.2876A/12-02-2018
  Implementarea Legii nr. 34/2017 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi

 94. Question no.2877A/12-02-2018
  Implemenatarea politicilor naționale pentru instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi prin finanțări în cadrul POR

 95. Question no.2878A/12-02-2018
  Stadiul măsurilor pentru funcționarea centrelor de arși

 96. Question no.3047A/21-02-2018
  Accizarea produselor neconvenționale de tutun

 97. Question no.3048A/21-02-2018
  Înăsprirea legislației privind managementul deșeurilor

 98. Question no.3119A/27-02-2018
  Dotarea Spitalului Județean Arad cu echipamente de imagistică

 99. Question no.3365A/14-03-2018
  Implementarea politicilor climatice europene în România

 100. Question no.3464A/21-03-2018
  Stadiul studiului de identificare a pădurilor virgine și cvasivirgine la nivel național

 101. Question no.3465A/21-03-2018
  Cuantumul pagubelor inundațiilor din martie 2018

 102. Question no.3765A/16-04-2018
  Stadiul împăduririlor pentru perdelele forestiere la nivel național, inclusiv în județul Arad

 103. Question no.3766A/16-04-2018
  Revenire la întrebarea nr.2875/12.02.2018

 104. Question no.3767A/16-04-2018
  Consecințe ale reuniunii ministeriale privind calitatea aerului - Bruxelles, 30 ianuarie 2018

 105. Question no.3892A/24-04-2018
  Incendiile-factor de risc pentru păduri

 106. Question no.3893A/24-04-2018
  Gestionarea situațiilor de urgență determinate de incendiile de pădure

 107. Question no.4551A/12-06-2018
  Dreptul elevilor de a participa la evaluarea națională

 108. Question no.5024A/04-09-2018
  Realizările Companiei Naționale de Investiții în domeniul alimentării cu apă și canalizarii

 109. Question no.5025A/04-09-2018
  Soluționarea contestațiilor la Evaluarea Națională 2018

 110. Question no.5026A/04-09-2018
  Implementarea Directivei 91/271/CEE privind colectarea și epurarea apelor uzate

 111. Question no.5027A/04-09-2018
  Situația parcurilor naționale și naturale aflate în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva

 112. Question no.5459A/25-09-2018
  Administrarea fondului forestier

 113. Question no.5460A/25-09-2018
  Avizarea și aprobarea amenajamentelor silvice

 114. Question no.6314A/20-11-2018
  Execuția bugetară în cadrul Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării

 115. Question no.7130A/26-02-2019
  Concluziile analizelor de impact cu privire la soluțiile propuse pentru descentralizare

 116. Question no.7131A/26-02-2019
  Măsuri de creștere a gradului de reciclare a deșeurilor

 117. Question no.7241A/05-03-2019
  Activitatea Autorității Naționale pentru Formarea Inițială în Sistem Dual din România

 118. Question no.7242A/05-03-2019
  Desființarea Unității Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării

 119. Question no.7493A/26-03-2019
  Aplicarea prevedrilor Legii nr.196/2016 privind venitul minim garantat

 120. Question no.7496A/26-03-2019
  Gestionarea deșeurilor provenite din construcții și demolări

 121. Question no.7497A/26-03-2019
  Situație clădire poșta Comuna Macea, sat Sânmartin

 122. Question no.7708A/10-04-2019
  Frecvența sporită a cazurilor de deraiere a terenurilor CNCF CFR SA

 123. Question no.8933A/01-10-2019
  Palatul Copiilor din Arad

 124. Question no.8955A/02-10-2019
  Asigurarea educației antepreșcolară la nivel național - măsură pentru încetinirea declinului demografic

 125. Question no.9177A/29-10-2019
  Cardul european de sănătate

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 29 january 2023, 4:45
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro