Aurel VAINER
Questions & interpellations in legislature 2008-2012

  1. Interpellation no.2135B/05-10-2010
    Activitatea Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților.