Curriculum Vitæ
Activité parlementaire
2004-2008 (dep.)
2000-2004 (dep.)
initiatives legislatives
commissions de mediation
questions et interpellations
discours
 
Vous êtes ici: Home > Législature 2000-2004 > Chambre des Députés > Dumitru Bentu > Questions et interpellations Versiunea pentru printare

Dumitru BENTU
Questions et interpellations dans la legislature 2000-2004

 1. Questionno.716A/07-10-2002
  Referitor la problema minorilor români aflați în Franța.

 2. Interpellationno.561B/15-10-2002
  Stadiul restructurării și privatizării sectorului distribuției energiei electrice.

 3. Interpellationno.650B/17-12-2002
  Referitor la măsuri pentru îmbunătățirea activității profesionale a condițiilor de muncă a magistraților cât și condițiilor de odihnă.

 4. Questionno.1085A/12-03-2003
  referitor la învățământul rural.

 5. Questionno.1275A/14-05-2003
  Referitor la politica de dezvoltare rurală.

 6. Questionno.1423A/10-09-2003
  Referitor la reforma administrației publice.

 7. Questionno.1424A/10-09-2003
  Referitor la dezvoltarea industrială a României.

 8. Questionno.1467A/24-09-2003
  Politica de eliminare a discrepanțelor urban-rural în ceea ce privește calitatea infrastructurii ITC.

 9. Questionno.1481A/01-10-2003
  Referitor la atragerea capitalului privat în finanțarea actului de cultură.

 10. Interpellationno.1074B/07-10-2003
  Referitor la sprijinirea editurilor românești care editează în străinătate autori români.

 11. Interpellationno.1075B/07-10-2003
  Referitor la accesul cetățeanului la informație.

 12. Questionno.1504A/08-10-2003
  Referitor la instruirea personalului implicat în achizițiile publice.

 13. Questionno.1529A/22-10-2003
  Referitor la măsurile de protecție a mediului în județul Vaslui.

 14. Interpellationno.1145B/28-10-2003
  Referitor la programul național de măsuri tehnice și economice în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră.

 15. Interpellationno.1146B/28-10-2003
  Referitor la limitarea facilităților fiscale în zonele defavorizate.

 16. Questionno.1557A/29-10-2003
  Referitor la finanțarea proiectelor în care sunt implicați tinerii cercetători.

 17. Interpellationno.1163B/11-11-2003
  Referitor la dezvoltarea potențialului de cercetare.

 18. Questionno.1603A/12-11-2003
  Însușirea aquis-ului comunitar.

 19. Questionno.1604A/12-11-2003
  Referitor la structura de personal a OCSPS.

 20. Questionno.1644A/25-11-2003
  Referitor la participarea Societății de Radiodifuziune în circuitul internațional de schimburi profesionale.

 21. Questionno.1646A/25-11-2003
  Referitor la emisiunile radiofonice românești difuzate în străinătate.

 22. Questionno.1647A/25-11-2003
  referitor la studioul de Radio Iași.

 23. Questionno.1648A/25-11-2003
  Referitor la asistența de specialitate pentru investitorii străini.

 24. Questionno.1649A/25-11-2003
  Referitor la asistența de specialitate pentru investitorii străini.

 25. Questionno.1650A/25-11-2003
  Referitor la asistența de specialitate pentru investitorii străini.

 26. Questionno.1672A/03-12-2003
  Referitor la Compartimentul de Implementare a Proiectelor.

 27. Questionno.1673A/03-12-2003
  Referitor la măsurile de protecție a minorilor.

 28. Questionno.1674A/03-12-2003
  Referitor la modalitățile de îmbunătățire a programelor audiovizuale.

 29. Questionno.1685A/08-12-2003
  Referitor la promovarea participării copiilor și tinerilor la activitățile Societății Naționale de Cruce Roșie.

 30. Questionno.1686A/08-12-2003
  Referitor la stadiul transpunerii în practică a programelor naționale de activități ale Societății de Cruce Roșie.

 31. Questionno.1687A/08-12-2003
  Referitor la colaborarea internațională a Societății Naționale de Cruce Roșie.

 32. Questionno.1688A/08-12-2003
  Referitor la protejarea emblemei Crucii Roșii.

 33. Questionno.1761A/11-02-2004
  Armonizarea legislativă cu aquisul comunitar în domeniul combaterii discriminării.

 34. Questionno.1762A/11-02-2004
  Planul Național pentru Combaterea Discriminării.

 35. Questionno.1763A/11-02-2004
  ONG-urile interesate de acțiuni comune cu Consiliul Național Pentru Combaterea Discriminării, în vederea combaterii discriminării.

 36. Questionno.1792A/18-02-2004
  Referitor la proiectele de acte normative de natură să influențeze politica economică și socială.

 37. Questionno.1793A/18-02-2004
  Referitor la canalizarea interesului cetățenesc pe calea dialogului la o concordie socială durabilă.

 38. Questionno.1794A/18-02-2004
  Referitor la armonizarea tehnicilor naționale de adaptare a dialogului social la realitățile interne.

 39. Questionno.1826A/25-02-2004
  Referitor la fondul geologic național.

 40. Questionno.1827A/25-02-2004
  Sistemul național de transport al petrolului.

 41. Questionno.1828A/25-02-2004
  Controlul respectării acordurilor petroliere și reglementărilor în domeniu.

 42. Questionno.1846A/03-03-2004
  Tipologiile de spălare a banilor.

 43. Questionno.1847A/03-03-2004
  Cooperarea cu instituțiile internaționale.

 44. Questionno.1848A/03-03-2004
  Armonizare legislativă.

 45. Questionno.1849A/03-03-2004
  Aderare la organizații internaționale.

 46. Questionno.1850A/03-03-2004
  Cooperarea internațională.

 47. Questionno.1851A/03-03-2004
  Pregătire profesională.

 48. Questionno.1896A/17-03-2004
  Cooperarea cu oficiile naționale de statistică și cu organizațiile internaționale.

 49. Questionno.1897A/17-03-2004
  Asigurarea unei culturi statistice omogene în sistemul statisticii oficiale.

 50. Questionno.1898A/17-03-2004
  Cercetarea impactului măsurilor de restructurare.

 51. Questionno.1899A/17-03-2004
  Dezvoltarea instrumentelor, metodologiilor și tehnologiilor statistice necesare producției de date statistice.

 52. Questionno.1900A/17-03-2004
  Crearea capacității de colectare, prelucrarea și difuzarea a datelor statistice în profil teritorial.

 53. Questionno.1901A/17-03-2004
  Trecutul profesional al INS.

 54. Questionno.1902A/17-03-2004
  Securitatea produselor.

 55. Questionno.1903A/17-03-2004
  Proiecte pentru consumatorii din mediul rural.

 56. Questionno.1904A/17-03-2004
  Drepturile consumatorilor.

 57. Questionno.1905A/17-03-2004
  Sistemul de supraveghere a piețelor.

 58. Questionno.1906A/17-03-2004
  Sprijinirea asociaților de consumatori.

 59. Questionno.1907A/17-03-2004
  Indicatori de performanță pentru unitățile din teritoriu.

 60. Questionno.1908A/17-03-2004
  Armonizarea cu reglementările Uniunii Europene.

 61. Questionno.1909A/17-03-2004
  Sedii noi pentru direcțiile teritoriale.

 62. Questionno.1930A/24-03-2004
  Măsuri de îmbunătățire a Legii 42/1990.

 63. Questionno.1931A/24-03-2004
  Cooperarea cu organele administrației publice și cu organizațiile neguvernamentale.

 64. Questionno.1932A/24-03-2004
  Programele proprii privind cinstirea eroilor martiri.

 65. Questionno.1933A/24-03-2004
  Acordarea drepturilor cu caracter social și a indemnizației reparatorii pentru toți urmașii Eroilor - Martiri.

 66. Questionno.1934A/24-03-2004
  Starea de sănătate a revoluționarilor din decembrie 1989.

 67. Questionno.1935A/24-03-2004
  Atribuirea de terenuri potrivit Legii 42/1990.

 68. Questionno.1936A/24-03-2004
  Copii beneficiari ai Legii 42/1990.

 69. Questionno.1959A/31-03-2004
  Baza Tehnică Pipera.

 70. Questionno.1960A/31-03-2004
  Obiectivele pe care le incubă politica SRTV în domeniul resurselor umane și al pregătirii profesionale permanente.

 71. Questionno.1961A/31-03-2004
  Politica editorială pe termen mediu și lung a canalului cultural educativ "România Cultural".

 72. Questionno.1963A/31-03-2004
  Veniturile obținute în urma aplicării taxei radio-tv.

 73. Questionno.1964A/31-03-2004
  Preocupările pentru a exclude din programele difuzate subcultura, vulgaritatea, violența de limbaj și de imagine.

 74. Questionno.1965A/31-03-2004
  Aria de acoperire a TVR Internațional.

 75. Questionno.1966A/31-03-2004
  Extinderea numerică a studiourilor teritoriale ale SRTV.

 76. Questionno.1967A/31-03-2004
  Cota de piață a postului de televiziune România 1.

 77. Questionno.1996A/07-04-2004
  Racordarea științei românești la "contextul și nivelul internațional".

 78. Questionno.1997A/07-04-2004
  Metode eficiente de conducere și finanțare competitivă a cercetării.

 79. Questionno.1998A/07-04-2004
  Preocupările în domeniul protejării ariilor naturale rezervate bidiversității speciilor de plante și animale.

 80. Questionno.1999A/07-04-2004
  Programele de cercetare în domeniul geografiei și geologiei.

 81. Questionno.2000A/07-04-2004
  Dezvoltarea colecțiilor Bibliotecii Academiei Române.

 82. Questionno.2001A/07-04-2004
  Conservarea și valorificarea activelor patrimoniale aparținând Academiei Române.

 83. Questionno.2002A/07-04-2004
  Ajutorarea urmașilor membrilor Academiei Române.

 84. Questionno.2014A/21-04-2004
  Activitatea de ansamblu a aparatului de specialitate.

 85. Questionno.2015A/21-04-2004
  Compatibilitatea normelor interne cu standardele juridice în materie.

 86. Questionno.2016A/21-04-2004
  Implicațiile sociale și economice ale unor acte normative primite pentru avizare.

 87. Questionno.2017A/21-04-2004
  Necesarul logistic pe care îl implică buna funcționare a instituției.

 88. Questionno.2018A/21-04-2004
  Rolul sistemului informatic în activitatea dumneavoastră specifică.

 89. Questionno.2019A/21-04-2004
  Resursele umane proprii.

 90. Questionno.2020A/21-04-2004
  Creșterea capacității Plenului Curții pentru exercitarea controlului specific.

 91. Questionno.2021A/21-04-2004
  Sistemul propriu de indicatori care asigură evaluarea performanțelor vizate în domeniul dvs. de specialitate.

 92. Questionno.2044A/28-04-2004
  Drepturile și obligațiile ce vor decurge din calitatea de membru al UE.

 93. Questionno.2045A/28-04-2004
  Accesul în limba română la reglementările europene.

 94. Questionno.2046A/28-04-2004
  Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

 95. Questionno.2047A/28-04-2004
  Nivelul cooperării transfrontaliere în zonele de graniță cu Ungaria și Bulgaria.

 96. Questionno.2048A/28-04-2004
  Obiectivele politicii și strategiei naționale de dezvoltare regională prevăzute în PEP și PND.

 97. Questionno.2049A/28-04-2004
  Rezultatele activității de planificare a dezvoltării economice și sociale la nivelul național și regional.

 98. Questionno.2050A/28-04-2004
  Planul Elen de Reconstrucție a Balcanilor.

 99. Questionno.2051A/28-04-2004
  Corelarea utilizării fondurilor nerambursabile alocate prin asistență bilaterală cu fondurile comunitare.

 100. Questionno.2052A/28-04-2004
  Sistemul informatic unic de monitorizare a proiectelor PHARE, ISPA și SAPARD.

 101. Questionno.2053A/28-04-2004
  Nivelul îndeplinirii criteriilor de la Copenhaga.

 102. Questionno.2078A/06-05-2004
  Pregătirea personalului implicat în analiza cazurilor de concurență și ajutor de stat în contextul pregătirii aderării României la UE.

 103. Questionno.2079A/06-05-2004
  Acțiunile orientate în direcția protejării piețelor față de încercările de restricționare sau eliminare a concurenței.

 104. Questionno.2080A/06-05-2004
  "Abuzul de poziție dominantă".

 105. Questionno.2081A/06-05-2004
  Preluarea acquis-ului comunitar.

 106. Questionno.2077A/12-05-2004
  Spațiul de validitate al avaluării schemelor existente.

 107. Questionno.2090A/12-05-2004
  Referitor la obiectivul de eficientizare a politicii Guvernului în domeniul protecției sociale prin acordarea de ajutoare umanitare în situații de urgență.

 108. Questionno.2091A/12-05-2004
  Ajustarea structurală a cadrului legislativ.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie samedi, 3 décembre 2022, 12:00
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro