Parlamentul României va prelua de la partea macedoneană Președinția- în -Exercițiu a dimensiunii parlamentare a SEECP, în perioada iunie 2013 - iunie 2014.
Agenda Conferinței prevede, între altele, o sesiune dedicată temei "Criza economică și noile provocări - rolul parlamentelor naționale și al cooperării interparlamentare regionale", prezentarea Raportului Grupului de lucru cu privire la orientările și modalitățile pentru dezvoltarea pe mai departe a dimensiunii parlamentare care ar putea conduce la constituirea unei adunări parlamentare a SEECP, adoptarea documentelor Conferinței, între care o declarație finală.
Din delegația condusă de președintele Valeriu Ștefan Zgonea face parte și doamna deputat Gabriela-Maria Podașcă (PSD), reprezentanta instituției în Grupul de lucru privind instituționalizarea dimensiunii parlamentare a SEECP, vicepreședinte a Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați din Camera Deputaților.