Parliamentary activity
2008-2012 (sen.)
legislative initiatives
speaches
2004-2008 (sen.)
 
You are here: Home page > Legislature 2008-2012 > Senate > Constantin Dumitru > Legislative proposals Versiunea pentru printare

Constantin DUMITRU
Legislative proposals initiated in legislature 2008-2012

No. Recording no. Title Status
Ch.of Deputies Senate
1. 29/14.02.2012 L173/2012 Propunere legislativa de modificare a Legii Educatiei Nationale nr.1/2011, art.213, alin.(5) respinsa
definitiv
2. 139/23.03.2011 L778/2010 Proiect de Lege pentru completarea art.66 din Legea nr.168/1999 privind solutionarea conflictelor de munca respins
definitiv
3. 171/13.04.2010 L703/2009 Proiect de Lege pentru completarea art.32² din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale Lege 129/2010
4. 249/03.05.2010 L46/2010 Propunere legislativa privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
definitiv
5. 262/25.06.2012 L201/2012 Propunere legislativa privind transmiterea unor terenuri din domeniul privat al statului si din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti "- Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Agricola Fundulea in domeniul privat al Orasului Fundulea, judetul Calarasi si in administrarea Consiliului Local al Orasului Fundulea, Judetul Calarasi, in vederea realizarii obiectivului privind dezvoltarea economica a Orasului Fundulea respinsa
definitiv
6. 300/03.09.2012 L198/2012 Propunere legislativa privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apararii Nationale in domeniul public al Municipiului Calarasi si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Calarasi, judetul Calarasi, pentru realizarea unui campus universitar pentru Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti - Filiala Calarasi respinsa
definitiv
7. 301/03.09.2012 L199/2012 Propunere legislativa privind transmiterea unei suprafete de teren din domeniul public al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului in domeniul public al Municipiului Calarasi si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Calarasi, judetul Calarasi, pentru realizarea obiectivului parc industrial respinsa
definitiv
8. 302/03.09.2012 L200/2012 Propunere legislativa privind administrarea unei suprafete de teren din domeniul public al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului in domeniul public al Municipiului Oltenita si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Oltenita, judetul Calarasi, pentru realizarea obiectivului parc industrial respinsa
definitiv
9. 392/07.09.2009 L203/2009 Propunere legislativa pentru modificarea alin.(7) al art.120 din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala respinsa
definitiv
10. 407/09.09.2009 L200/2009 Proiect de Lege pentru modificarea art.20 alin.(2) lit.b) din Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap Lege 359/2009
11. 427/01.09.2010 L203/2010 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respins
definitiv
12. 431/01.09.2010 L205/2010 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.296/2004 privind Codul consumului, republicata respins
definitiv
13. 481/07.10.2009 L201/2009 Propunere legislativa privind simplificarea modului de accesare a fondurilor comunitare respinsa
definitiv
14. 515/13.09.2011 L425/2011 Propunere legislativa privind cooperarea Romaniei cu Oficiul European de Politie (Europol) Lege 55/2012
15. 600/16.11.2009 L466/2009 Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.297/2004 privind piata de capital Lege 11/2012
16. 755/29.11.2010 L619/2010 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare, publicata in M. Of. nr.611 din 14 Decembrie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
17. 758/29.11.2010 L620/2010 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, publicata in M. Of. nr.927 din 23 Decembrie 2003 (rectificata in M. Of. nr.112 din 06 Februarie 2004), cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
18. 771/29.11.2010 L541/2010 Proiect de Lege pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii Publice catre autoritatile administratiei publice locale respins
definitiv
19. 771/19.12.2011 L670/2011 Proiect de Lege privind instituirea zilei limbii romane Lege 53/2013
20. 786/22.12.2011 L728/2011 Proiect de Lege privind transmiterea unei suprafete de teren portuar aflata in domeniul public al statului din administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii in administrarea Consiliului Local al Municipiului Oltenita, judetul Calarasi, pentru realizarea obiectivului "Dezvoltarea infrastructurii turistice in zona Oltenita si amenajare port turistic" respins
definitiv
21. 865/13.12.2010 L240/2011 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.96/2006 - privind Statutul deputatilor si al senatorilor, republicata in M.Of. nr.763/12 noiembrie 2008, cu modifcarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 3 february 2023, 22:17
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro