Vasile BRAN
Curriculum Vitae

Date biografice

 • n.15 ianuarie 1951, Toderița, județul Brașov; căsătorit, trei copii.

Studii

 • Universitatea Transilvania din Brașov, Facultatea de Tehnologia Construcțiilor de Mașini, secția Utilaj tehnologic;
 • postuniversitare Economia Muncii.

Activitate profesională

 • inginer șef secție Tractorul Brașov;
 • a publicat articole de specialitate în reviste și alte publicații;
 • participant la colocvii în țară și străinătate;
 • autor și coautor de invenții și inovații.

Activitate politică

 • participant la Revoluția din Decembrie 1989, membru FSN (1990);
 • membru al Consiliului județean de coordonare Brașov;
 • deputat FSN (1990-1992), președintele Organizației județene Brașov a FSN, ulterior a PD;
 • deputat FSN (septembrie 1992);
 • 1993-1996 membru în Biroul Executiv Central;
 • membru al Grupului parlamentar al PD.

Activitate parlamentară

 • deputat 1990-1996
 • membru al Comisiei de industrie și privatizare (1990-1992);
 • membru al Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare;
 • membru al Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Portugheză;