Curriculum Vitæ
Activité parlementaire
2016-2020 (dep.)
2012-2016 (dep.)
2008-2012 (dep.)
2004-2008 (dep.)
initiatives legislatives
questions et interpellations
discours
vote
 
Vous êtes ici: Home > Législature 2004-2008 > Chambre des Députés > Ionel Palar > Propositions législatives Versiunea pentru printare

Ionel PALAR
Propositions legislatives lancees dans la legislature 2004-2008

No. No. d'enregistrement Titre Statut
Ch.des Députés Senate
1. 41/01.02.2006 L655/2005 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul si acvacultura respinsa
definitiv
2. 42/14.02.2007 L234/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr.84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare Lege 160/2007
3. 55/19.02.2007 L322/2007 Propunere legislativa privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Interceptarea Comunicatiilor respinsa
definitiv
4. 56/19.02.2007 L323/2007 Propunere legislativa "Legea securitatii nationale a Romaniei" respinsa
definitiv
5. 57/19.02.2007 L324/2007 Propunere legislativa privind activitatea de informatii, contrainformatii si de protectie respinsa
definitiv
6. 58/19.02.2007   Propunere legislativa privind statutul profesional si de cariera al ofiterilor de informatii procedura legislativa încetata
7. 59/19.02.2007 L325/2007 Propunere legislativa privind organizarea si functionarea Serviciului Roman de Informatii respinsa
definitiv
8. 60/19.02.2007 L326/2007 Propunere legislativa privind organizarea si functionarea Serviciului de Informatii Externe respinsa
definitiv
9. 98/03.03.2008 L800/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.10 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
10. 130/13.04.2005 L193/2005 Propunere legislativa privind infiintarea comunei Itesti, judetul Bacau Lege 215/2005
11. 145/19.03.2007 L943/2006 Propunere legislativa pentru modificarea art.21¹ din Legea nr.268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului respinsa
definitiv
12. 187/02.04.2007 L393/2007 Propunere legislativa pentru o alimentatie sanatoasa in unitatile de invatamant preuniversitar procedura legislativa încetata
13. 190/14.04.2008 L893/2007 Propunere legislativa privind protectia minorilor ai caror parinti sunt plecati din tara respinsa
definitiv
14. 204/27.03.2006 L407/2006 Propunere legislativa privind modificarea Legii 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor respinsa
definitiv
15. 212/16.04.2008 L953/2007 Propunere legislativa privind utilizarea, conservarea si protectia solului respinsa
definitiv
16. 336/25.04.2006 L182/2006 Propunere legislativa pentru modificarea alin.(1) si (3) ale art. 21¹ din Legea nr.268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului respinsa
definitiv
17. 370/07.05.2007 L150/2007 Propunere legislativa privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate in folosinta unitatilor de cult Lege 239/2007
18. 392/17.06.2008 L85/2008 Propunere legislativa pentru modificarea lit.f) a art.41 din Legea zootehniei nr.72/2002 si completarea art.13 din Legea vanatorii si a protectiei fondului cinegetic nr.407/2006 respinsa
definitiv
19. 406/28.09.2005 L246/2005 Proiectul Legii "Legea calului" Lege 389/2005
20. 428/04.06.2007 L264/2007 Propunere legislativa pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finantarii politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeana, precum si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat Lege 80/2008
21. 462/11.06.2007 L231/2007 Proiect de Lege privind promovarea aplicarii strategiilor de management de proiect la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale judetene si locale Lege 339/2007
22. 524/03.09.2008 L269/2008 Propunere legislativa privind modificarea si completarea art.29 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.1/1991 si ale Legii nr.169/1997 Lege 261/2008
23. 563/24.09.2008 L309/2008 Propunere legislativa privind infiintarea Companiei Nationale "Herghelii de Stat" respinsa
definitiv
24. 600/18.09.2007 L393/2007 Proiect de Lege pentru o alimentatie sanatoasa in unitatile de invatamant preuniversitar Lege 123/2008
25. 608/24.09.2007 L317/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
definitiv
26. 609/24.09.2007 L250/2007 Proiect de Lege privind statutul ofiterilor de informatii respins
definitiv
27. 666/08.10.2007 L429/2007 Proiect de Lege privind organizarea si functionarea sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii si industriei alimentare Lege 45/2009
28. 802/28.11.2007 L604/2007 Proiectul Legii Codului Silvic Lege 46/2008
29. 832/06.11.2006 L583/2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public respinsa
definitiv
30. 845/13.11.2006 L679/2006 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii cooperatiei agricole nr.566/2004 Lege 32/2007
31. 893/17.12.2007 L642/2007 Proiect de Lege pentru alegerea Camerei Deputatilor si Senatului respins
definitiv

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mercredi, 1 février 2023, 15:29
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro