Parliamentary activity
2000-2004 (sen.)
legislative initiatives
mediation committees
motions
speaches
 
You are here: Home page > Legislature 2000-2004 > Senate > Dumitru Codreanu > mediation committees Versiunea pentru printare

Dumitru CODREANU
Member of the mediation committees

No. Recording no. Title Status
1. L90/07-03-2003  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.209/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr.254/2002 privind unele masuri pentru cresterea atractivitatii la privatizare a societatilor comerciale cu capital integral sau partial de stat, ce detin in administrare terenuri agricole proprietate publica sau privata a statului Lege 331/2003
2. L97/07-03-2003  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2003 privind abilitarea inspectoratelor teritoriale de regim silvic si cinegetic pentru concesionarea, in numele statului, a terenurilor forestiere proprietate publica a statului, aferente activelor vandute de Regia Nationala a Padurilor Lege 242/2003
3. L102/11-03-2003  Proiect de Lege privind producerea si valorificarea legumelor de camp. Lege 312/2003
4. L135/12-03-2002  Proiectul Legii creditului agricol pentru productie Lege 150/2003
5. L148/01-01-2002  Propunere legislativa privind conditiile generale pentru acordarea sprijinului financiar in agricultura si silvicultura Lege 454/2003
6. L158/21-04-2003  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 157/2002 pentru completarea Legii arendarii nr.16/1994 Lege 350/2003
7. L161/21-04-2003  Proiectul Legii pomiculturii Lege 348/2003
8. L213/27-05-2003  Proiectul Legii Corpului Agronomic din Romania Lege 459/2003
9. L224/24-04-2002  Propunere legislativa privind organizarea pietei tutunului brut in Romania Lege 236/2003
10. L270/23-06-2003  Proiect de Lege privind producerea si valorificarea legumelor, florilor si plantelor ornamentale, de sera Lege 469/2003
11. L272/31-05-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.62/2002 pentru modificarea Anexei nr.1 la Legea nr.290/2002 privind organizarea si functionarea unitatilor de cercetare-dezvoltare din domeniul agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice - "Gheorghe Ionescu - Sisesti" Lege 633/2002
12. L293/14-06-2002  Proiect de Lege privind producerea si comercializarea hameiului Lege 627/2002
13. L395/06-09-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.101/2002 pentru completarea art.6 din Legea nr.268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului Lege 32/2003
14. L397/09-09-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.102/2002 privind unele masuri pentru stimularea cererii de atribuire a folosintei gratuite si a investitiilor in imobilele ce fac obiectul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.168/2001 privind punerea in valoare a constructiilor zootehnice dezafectate, destinate cresterii, ingrasarii si exploatarii animalelor, precum si a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate Lege 78/2003
15. L407/24-09-2003  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 54/2003 privind interzicerea realizarii de cladiri pe suprafetele de fond forestier national afectat de incendii Lege 38/2004
16. L444/24-10-2003  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 74/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.81/2001 privind infiintarea si organizarea Institutului National de Administratie Lege 575/2003
17. L446/30-09-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 118/2002 privind punerea in valoare a plantatiilor vitipomicole abandonate Lege 77/2003
18. L448/02-10-2002  Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national, republicata, modificata si completata prin Legea nr. 75/2002 Lege 120/2004
19. L459/09-10-2002  Propunere legislativa pentru completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului Lege 249/2003
20. L472/28-06-2004  Proiectul Legii - Legea Cooperatiei agricole Lege 566/2004
21. L497/21-11-2003  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 98/2003 privind unele masuri de intarire a pazei padurilor proprietatea persoanelor fizice si pentru modificarea art. 31 din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national Lege 33/2004
22. L514/08-11-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.113/2002 privind identificarea si inregistrarea bovinelor in Romania Lege 25/2003
23. L523/10-12-2003  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta nr. 78/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr.290/2002 privind organizarea si functionarea unitatilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" Lege 147/2004
24. L598/23-12-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.141/2002 privind reglementarea depozitarii semintelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea si constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit Lege 149/2003
25. L603/23-12-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2002 privind acordarea gratuita, in anul 2003, a unui ajutor in ingrasaminte chimice, producatorilor agricoli care au in proprietate teren arabil in extravilan, in suprafata totala de pana la 2,5 ha. Lege 133/2003

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 4 february 2023, 23:47
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro