Olga Lucheria VOINEA    (Anastasescu)
Membru în comisiile de mediere ale urmatoarelor initiative legislative

Nr.
crt.
Numarul si data
înregistrarii
Titlu Stadiu
1. 20/30-01-1999  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/1999 privind scoaterea din funcțiune a unor mijloace fixe uzate fizic sau moral, neamortizate, aparținând agenților economici din industrie. Lege 376/2001
2. 49/22-01-2001  Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.11/1991 privind combaterea concurenței neloiale. Lege 298/2001
3. 138/28-02-2001  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2001 pentru modificarea Legii nr.95/1993 privind continuarea participării României la constituirea Combinatului minier de îmbogățire a minereurilor acide cu conținut de fier de la Krivoi Rog - Ucraina și asigurarea resurselor de finanțare necesare. Lege 368/2001