Curriculum Vitae
Comunicate de presă
Discursuri, declarații și mesaje
Interviuri
Galerie foto
Agenda
Activitate în teritoriu
Activitate parlamentară
2016-prezent (dep.)
2012-2016 (dep.)
2008-2012 (dep.)
inițiative legislative
întrebări și interpelări
luări de cuvânt în plen
luări de cuvânt în ședințele Biroului permanent
votul electronic
declarație de avere
declarație de interese
2004-2008 (dep.)
Reforma structurală a societății românești. Modernizarea României prin educație
Forum privind pachetul de legi ale educației
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2008-2012 > Camera Deputaților > Roberta Alma Anastase > Discursuri, declaratii si mesaje Versiunea pentru printare


susținut în deschiderea celei de a 33-a Sesiuni Plenare a Adunării Generale a Adunării Parlamentare a Cooperării Economice a Mării Negre (APCEMN)

Dragi invitați,
Domnule Președinte al Senatului,
Distinși membri ai corpului diplomatic,
Doamnelor și Domnilor,
Îmi face o deosebită plăcere să vă urez astăzi bun-venit în București, la lucrările celei de-a 33-a Sesiuni a Adunării Generale a Adunării Parlamentare a Cooperării Economice la Marea Neagră. Bucuria de a vă primi este cu atât mai mare cu cât sesiunea de deschidere este onorată de atât de mulți reprezentanți ai statelor membre, ai organizațiilor regionale și interparlamentare cu care APCEMN menține un dialog și o colaborare constantă, și nu în ultimul rând ai instituțiilor europene.
Stimați invitați,
Ne aflăm astăzi aici pentru că împărtășim un interes și o preocupare pentru evoluțiile din regiunea extinsă a Mării Negre. Pentru statele ce se invecinează în acest spațiu, Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice la Marea Neagră a oferit în ultimii ani un canal de exprimare a acestui interes, și un mijloc prin care am dialogat constant în ultimii ani asupra provocărilor multiple pe care acest spațiu complex le prezintă.
Marea Neagră este un spațiu divers, un important nod geopolitic și o regiune în cadrul căreia se întrepătrund culturi, tradiții și istorii diverse. Ne unește o istorie comună care, prin interacțiunea permanentă între popoarele noastre, a creat legături de netăgăduit. Acum, în anul 2009, relevanța acestei părți a Europei este accentuată de dimensiunile geopolitice, de securitate și economice, care generează o serie de provocări pentru țările noastre, dar care, în același timp, creează oportunități pentru o mai bună cooperare.
Când mă refer la provocări, mă gândesc în primul rând la acele situații, precum conflictele armate, mișcările separatiste sau resentimente istorice care creează bariere acolo unde ar trebui să fie punți, care împiedică dialogul și care, în ultimă instanță, afectează viața de zi cu zi a cetățenilor noștri. Mă gândesc la greutățile economice cu care ne confruntăm, greutăți exacerbate uneori de sincope ale cooperării economice, așa cum a fost cazul de curând în criza gazului. Și acestea sunt ziduri în calea cooperării, și, în calitate de aleși legitimi ai națiunilor noastre, avem datoria de a le depăși cu succes.
Mai mult, avem în mod necesar datoria de a exploata oportunitățile create de procesul de globalizare, dar și de potențialul de cooperare, economică și politică între țările noastre. O mai bună coordonare a politicilor noastre, fie ele economice, politice și de securitate are potențialul de a crea externalități pozitive - ca să folosesc un limbaj economic - cu efecte imediate și vizibile. Intensificarea schimburilor economice, cooperarea și dialogul politic, crearea unei rețele de generare și transport energetic diversificate, integrate și previzibile, constituie numai câteva dintre avantajele unei cooperări reale, structurate și intense.
Scopul nostru este să aducem mai aproape țările noastre, să intensificăm dialogul politic și economic, și să creăm noi punți care să ne ducă spre dezvoltare economică și prosperitate. Aceste punți nu pot fi create fără existența unui climat de încredere, iar pentru aceasta, diplomația parlamentară este esențială, pentru că, prin specificul acesteia, facilitează interacțiuni nu numai la nivel instituțional, ci și uman.
Doamnelor și domnilor,
Adunarea Parlamentară a OCEMN are potențialul de a constitui un pilon al cooperării la Marea Neagră, cu rolul de a facilita dialogul, de a crea bazele legislative și de a implementa măsurile necesare pentru o mai bună cooperare între țările noastre. Simpla noastră prezență aici arată că suntem deschiși spre realizarea acestui potențial. Conștienți fiind de realizări, nu trebuie să uităm însă neajunsurile, și trebuie să spun că mai rămân de făcut câțiva pași, atât la nivel politic cât și instituțional.
La nivel politic, este necesară o permanentă afirmare și probare practică a voinței politice a țărilor noastre de a susține aceste principii, pentru a crește relevanța și intensitatea dialogului în zona Mării Negre. Este o provocare pe care noi o conștientizăm azi, și pe care ne-o dorim asumată de toate țările participante. Cooperarea economică - scopul primar al acestei organizații - are ca precondiție cooperarea politică; iar aceasta, la rândul ei, depinde hotărâtor de acceptarea de norme și valori împărtășite.
La nivel instituțional, APCEMN va fi pe atât de relevantă pe cât o vor dori statele membre, și pe cât de cât de relevante vor fi preocupările sale. Temele noastre de dezbatere trebuie să rămână constant racordate la temele europene, iar preocupările noastre trebuie să se raporteze la marile preocupări globale. Nu în cele din urmă, ca organizație interparlamentară, APCEMN poate beneficia de experiența unor foruri regionale europene similare, atât la nivelul organizării și al finanțării, cât și la cel al comunicării cu societatea civilă. Chiar ieri, în cadrul Comitetului Permanent al APCEMN, am decis formarea unui Grup de lucru pentru modificarea Regulamentului APCEMN, și sunt convinsă că acesta va da expresie nevoii de reformă a organizației.
Doamnelor și domnilor,
Vom discuta, astăzi și mâine, teme concrete și de interes pentru toate statele noastre, teme în care nevoia de cooperare regională este mai evidentă decât oricând.
V-am propus, la preluarea președinției APCEMN de către România, un subiect de dezbatere generală pentru această sesiune plenară ce se dovedește astăzi și mai actual decât acum câteva luni - „Strategii și politici de diminuare a consecințelor crizei economice și financiare din statele membre ale OCEMN”. Țările noastre, ca întreg mediul internațional, au fost afectate de o criză fără precedent, care a cerut soluții curajoase și ferme, iar camerele legislative pe care le reprezentăm au avut un rol esențial în discutarea lor publică și formularea lor politică.
Pe parcursul acestor zile vom dezbate de asemenea stadiul cooperării pe probleme energetice. Aici nu am nicio îndoială că vom continua un schimb de idei pe atât de intens pe cât este de importantă această temă. Tot astăzi, vom avea ocazia de a analiza rapoarte sectoriale ce privesc provocări specifice ale regiunii noastre, precum stadiul dezvoltării transportului maritim, dimensiunile și provocările migrației, dar și necesitatea protecției copiilor împotriva exploatării comerciale.
Sunt convinsă că dezbaterile pe aceste teme vor fi de substanță și vor da măsura dorinței noastre de a contribui la rezolvarea unor probleme cu care ne confruntăm cu toții. În ceea ce ne privește, această sesiune, pe care avem plăcerea de a o găzdui astăzi la Palatul Parlamentului, dovedește încă o dată preocuparea României pentru evoluțiile din regiunea extinsă a Mării Negre, și dorința noastră mai largă de implicare într-un dialog în același timp deschis și sincer, capabil să accepte opinii diferite dar principii și valori comune.
Permiteți-mi deci ca, urându-vă succes, să declar deschise lucrările celei de a 33-a sesiuni plenare a Adunării Parlamentare a Cooperării Economice la Marea Neagră.
Vă mulțumesc.
Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 13 noiembrie 2019, 6:23
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro