Dumitru DRAGOMIR
Legislative proposals initiated in legislature 2000-2004

No. Recording no. Title Status
Ch.of Deputies Senate
1. 269/08.04.2003   Propunere legislativa privind completarea art.135 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale respinsa
definitiv
2. 272/28.04.2004 L269/2004 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.121/2001, pentru suspendarea temporara a tuturor procedurilor referitoare la adoptiile internationale nr.347/2002 respinsa
definitiv
3. 280/09.05.2001   Propunere legislativa privind emanciparea si integrarea romilor. retrasa
de catre initiator
4. 337/26.05.2004 L344/2004 Propunere legislativa privind modificarea si completarea art.23 alin.(3), art.24 alin.(3), art.76, art.77, art.78 alin. (1) si (4) din Legea 19/2000, precum si eliminarea punctului VI al art.5 si art.6 alin.(4) din Legea 19/2000 respinsa
definitiv
5. 403/23.06.2004 L343/2004 Propunere legislativa pentru completarea Legii 10/2001 respinsa
definitiv
6. 437/30.06.2004 L359/2004 Propunere legislativa privind completarea Legii nr.44/1 iulie 1994, privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi respinsa
definitiv
7.   BP476/23.09.2004 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase in Romania retrasa
de catre Senat