Carmen DUMITRIU    (Hunea)
Legislative proposals initiated in legislature 2000-2004

No. Recording no. Title Status
Ch.of Deputies Senate
1. 199/16.04.2002 L506/2002 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Ordonantei de Guvern nr.7/2001 privind impozitul pe venit. Lege 662/2002
2. 200/16.04.2002   Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.112 din 25 noiembrie 1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatie de locuinte, trecute in proprietatea statului. respinsa
definitiv
3. 201/16.04.2002   Propunere legislativa privind constituirea unor drepturi de superficie asupra terenurilor construite si de folosinta asupra celorlalte categorii de terenuri cetatenilor straini si apatrizilor. retrasa
de catre initiator
4. 227/17.03.2003 L297/2003 Propunere legislativa de revizuire a Constitutiei Romaniei Lege 429/2003
5. 485/02.10.2002 L82/2003 Propunere legislativa privind infiintarea comunei Negrilesti, judetul Vrancea. Lege 205/2003
6. 486/02.10.2002 L57/2003 Propunere legislativa privind infiintarea comunei Ploscuteni, judetul Vrancea. Lege 206/2003
7. 487/02.10.2002 L58/2003 Propunere legislativa privind infiintarea comunei Popesti, judetul Vrancea. Lege 207/2003
8. 488/02.10.2002 L59/2003 Propunere legislativa privind infiintarea comunei Paulesti, judetul Vrancea. Lege 208/2003
9. 633/02.12.2002   Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului. respinsa
definitiv
10. 634/02.12.2002   Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.70/1991 privind alegerile locale, republicata. respinsa
definitiv