Posturi vacante

Posturi vacante scoase la concurs

ANUNȚ!
Susținerea probelor de concurs se amână până după finalizarea stării de alertă. Datele de susținere ale probelor vor fi stabilite în funcție de evoluția situației legată de îmbolnăvirea cu Covid-19.

Camera Deputaților organizează în zilele de 09 aprilie și 27 aprilie 2020 concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante din cadrul DIRECȚIEI GENERALE AFACERI EXTERNE ȘI PROTOCOL:

Posturi scoase la concurs
DIRECTOR, Direcția pentru relații cu organizațiile internaționale și Uniunea Europeană - 1 post vacant pe durată nedeterminată vezi detalii post
ȘEF SERVICIU, Serviciul protocol - 1 post vacant pe durată nedeterminată vezi detalii post
Condiții de participare
director, direcția pentru relații cu organizațiile internaționale și uniunea europeană
 • Cetățenie română;
 • Cunoașterea limbii române;
 • 18 ani împliniți;
 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licență;
 • Vechimea minimă în specialitate 4 ani;
 • Cunoașterea limbilor engleză și franceză la nivel avansat;
 • Cunoștințe de operare pe calculator Word, Power Point, Excel, Internet – nivel mediu;
 • Apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției;
 • Fără condamnări definitive pentru săvârșirea unei infracțiuni nedemne de exercitarea unei funcții publice;
 • Nu ați desfășurat activități de poliție politică, astfel cum este definită de lege;
 • Nu ați fost destituit dintr-o funcție publică în ultimii 7 ani;
Șef serviciu, serviciul protocol
 • Cetățenie română;
 • Cunoașterea limbii române;
 • 18 ani împliniți;
 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licență;
 • Vechimea minimă în specialitate 3 ani;
 • Cunoașterea limbii engleze la nivel avansat;
 • Cunoștințe de operare pe calculator Word, Excel, Internet – nivel mediu;
 • Apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției;
 • Fără condamnări definitive pentru săvârșirea unei infracțiuni nedemne de exercitarea unei funcții publice;
 • Nu ați desfășurat activități de poliție politică, astfel cum este definită de lege;
 • Nu ați fost destituit dintr-o funcție publică în ultimii 7 ani;
Probele de concurs
director, direcția pentru relații cu organizațiile internaționale și uniunea europeană
- Proba scrisă - 09.04.2020, ora 10:00
- Proba orală - 27.04.2020, ora 10:00
Șef serviciu, serviciul protocol
Bibliografia pentru concurs și tematica orientativă
director, direcția pentru relații cu organizațiile internaționale și uniunea europeană Tematica_bibliografie
Șef serviciu, serviciul protocol Tematica_bibliografie

La momentul susținerii probei scrise veți prezenta documentele în original.
Anunț publicat în data de 03.03.2020