Posturi vacante

Posturi vacante scoase la concurs

Camera Deputaților organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant din cadrul DEPARTAMENTULUI LEGISLATIV - DIRECȚIA PENTRU LUCRĂRILE ȘI SECRETARIATUL COMISIILOR - COMISIA PENTRU AFACERI EUROPENE

ANUNȚ pentru candidații care au depus dosare la acest concurs:
Pentru etapa de selecție a dosarelor vă rugăm ca până la data de 02.10.2020 să depuneți în original documentele lipsă, expirate sau transmise în copie, respectiv actele de studii, actele care atestă vechimea în specialitate, formularul de înscriere, cazierul judiciar emis în ultimele șase luni și adeverința medicală emisă în ultimele 14 zile.


Actele se depun la sediul Camerei Deputaților, strada Izvor nr 2-4, sector 5, Bucuresti, intrarea A3 S2, în intervalul orar 09:00-15:00.
Pentru prevenirea răspândirii noului coronavirus Covid-19 la intrarea in sediul Camerei Deputaților veti fi supus triajului epidemiologic și aveți obligația de a deține și purta masca de protecție pe toată durata prezenței în sediul Camerei Deputaților.
Detalii suplimentare puteți obține de la secretarul comisiei de concurs, dna Irina-Ioana Dumitru, telefon 021 4142265.

La acest concurs nu se mai pot depune dosare de concurs!

Posturi scoase la concurs
CONSILIER PARLAMENTAR - 1 post vacant pe durată nedeterminată vezi detalii post
Condiții de participare
  • Cetățenie română;
  • Cunoașterea limbii române;
  • 18 ani împliniți;
  • Apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției;
  • Studii superioare absolvite cu diplomă de licență;
  • Vechimea minimă în specialitatea studiilor minim 3 ani;
  • Fără condamnări definitive pentru săvârșirea unei infracțiuni nedemne de exercitarea unei funcții publice;
  • Nu ați desfășurat activități de poliție politică, astfel cum este definită de lege;
  • Nu ați fost destituit dintr-o funcție publică în ultimii 7 ani;
Probele de concurs
consilier parlamentar
- Proba scrisă - 12.10.2020, ora 10:00
- Proba orală - 26.10.2020, ora 10:00
Bibliografia pentru concurs și tematica orientativă
bibliografie | tematica

-
Anunț publicat în data de 26.02.2020
REZULTATELE CONCURSULUI
Candidat Selecție dosar Proba scrisă Proba orală Rezultat final
1. 102 ADMIS Neprezentat -
2. 138 ADMIS ADMIS
96.33
ADMIS
95.33
95.83
3. 135 ADMIS ADMIS
70.33
Neprezentat
4. 141 ADMIS ADMIS
81.00
ADMIS
88.66
84.83
5. 117 ADMIS Neprezentat -
6. 146 ADMIS Respins
56.67
-
7. 153 ADMIS Respins
55.00
-
8. 139 Respins - -
9. 143 ADMIS Respins
37.00
-
Probele concursului se notează cu puncte de la 1 la 100
Selecția de dosare a fost publicat în data de 08.10.2020
Rezultatul probei scrise a fost publicat în data de 12.10.2020
Rezultatul probei orale a fost publicat în data de 26.10.2020
Rezultatul final a fost publicat în data de 04.11.2020

În urma contestatiei depusă de 135, comisia de solutionare a contestatiilor s-a intrunit in data de 19.10.2020 si in urma recorectării lucrării, punctajul obținut de candidat este de 70,33 puncte. In conformitate cu articolul 68 din Regulamentul intern al functionarilor publici parlamentari din serviciile Camerei Deputatilor, contestația depusă de 135 a fost respinsă .