Posturi vacante

Posturi vacante scoase la concurs

ANUNȚ!
Susținerea probelor de concurs se amână până după finalizarea stării de alertă. Datele de susținere ale probelor vor fi stabilite în funcție de evoluția situației legată de îmbolnăvirea cu Covid-19.

Camera Deputaților organizează în zilele de 30 martie și 09 aprilie 2020 concurs pentru ocuparea unui post vacant din cadrul DEPARTAMENTULUI LEGISLATIV - DIRECȚIA PENTRU LUCRĂRILE ȘI SECRETARIATUL COMISIILOR - COMISIA PENTRU AFACERI EUROPENE:

Posturi scoase la concurs
CONSILIER PARLAMENTAR - 1 post vacant pe durată nedeterminată vezi detalii post
Condiții de participare
  • Cetățenie română;
  • Cunoașterea limbii române;
  • 18 ani împliniți;
  • Apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției;
  • Studii superioare absolvite cu diplomă de licență;
  • Vechimea minimă în specialitatea studiilor minim 3 ani;
  • Fără condamnări definitive pentru săvârșirea unei infracțiuni nedemne de exercitarea unei funcții publice;
  • Nu ați desfășurat activități de poliție politică, astfel cum este definită de lege;
  • Nu ați fost destituit dintr-o funcție publică în ultimii 7 ani;
Probele de concurs
consilier parlamentar
- Proba scrisă - 30.03.2020, ora 10:00
- Proba orală - 09.04.2020, ora 10:00
Bibliografia pentru concurs și tematica orientativă
bibliografie | tematica

La momentul susținerii probei scrise veți prezenta documentele în original.
Anunț publicat în data de 26.02.2020