Posturi vacante

Posturi vacante scoase la concurs

ANUNȚ!
Susținerea probelor de concurs se amână până după finalizarea stării de alertă. Datele de susținere ale probelor vor fi stabilite în funcție de evoluția situației legată de îmbolnăvirea cu Covid-19.

Camera Deputaților organizează în zilele de 21 aprilie și 11 mai 2020 concurs pentru ocuparea unui post vacant din cadrul DEPARTAMENTULUI LEGISLATIV - DIRECȚIA PENTRU LUCRĂRILE ȘI SECRETARIATUL COMISIILOR - COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ȘI IMUNITĂȚI:

Posturi scoase la concurs
REFERENT - 1 post vacant durată nedeterminată vezi detalii post
Condiții de participare
  • Cetățenie română;
  • Cunoașterea limbii române;
  • 18 ani împliniți;
  • Apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției;
  • Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • Fără condamnări definitive pentru săvârșirea unei infracțiuni nedemne de exercitarea unei funcții publice;
  • Nu ați desfășurat activități de poliție politică, astfel cum este definită de lege;
  • Nu ați fost destituit dintr-o funcție publică în ultimii 7 ani;
  • Cunoașterea unor elemente din legislație precum și a unei limbi străine constituie un avantaj;
  • Cunoștințe operare calculator (MS Office – Word, Excel – nivel mediu).
Probele de concurs
referent
- Proba scrisă - 21.04.2020, ora 11:00
- Proba orală - 11.05.2020, ora 10:00
Bibliografia pentru concurs și tematica orientativă
bibliografie si tematica


La momentul susținerii probei scrise veți prezenta documentele în original.
Anunț publicat în data de 09.03.2020