Posturi vacante

Posturi vacante scoase la concurs

Camera Deputaților organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant din cadrul DEPARTAMENTULUI LEGISLATIV - DIRECȚIA PENTRU LUCRĂRILE ȘI SECRETARIATUL COMISIILOR - COMISIA PT.AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, INDUSTRIE ALIMENTARĂ ȘI SERVICII SPECIFICE

ANUNȚ pentru candidații care au depus dosare la acest concurs:
Pentru etapa de selecție a dosarelor vă rugăm ca până la data de 02.10.2020 să depuneți în original documentele lipsă, expirate sau transmise în copie, respectiv actele de studii, actele care atestă vechimea în specialitate, formularul de înscriere, cazierul judiciar emis în ultimele șase luni și adeverința medicală emisă în ultimele 14 zile.


Actele se depun la sediul Camerei Deputaților, strada Izvor nr 2-4, sector 5, Bucuresti, intrarea A3 S2, în intervalul orar 09:00-15:00.
Pentru prevenirea răspândirii noului coronavirus Covid-19 la intrarea in sediul Camerei Deputaților veti fi supus triajului epidemiologic și aveți obligația de a deține și purta masca de protecție pe toată durata prezenței în sediul Camerei Deputaților.
Detalii suplimentare puteți obține de la secretarul comisiei de concurs, dna Luiza-Gabriela Andreescu, telefon 021 4142134.

La acest concurs nu se mai pot depune dosare de concurs!

Posturi scoase la concurs
CONSULTANT - 1 post vacant durată nedeterminată vezi detalii post
Condiții de participare
  • Cetățenie română;
  • Cunoașterea limbii române;
  • 18 ani împliniți;
  • Apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției;
  • Cazier judiciar fără antecedente penale ;
  • Studii superioare absolvite cu diplomă de licență.
Probele de concurs
consultant
- Proba scrisă - 08.10.2020, ora 10:00
- Proba orală - 22.10.2020, ora 10:00
Bibliografia pentru concurs și tematica orientativă
tematica si bibliografie

-

    Pentru susținerea probei orale, cadidații declarați ADMIS la proba scrisă se vor prezenta în data de 22.10.2020, ora 09:50 la intrarea A3 S2 cu cartea de identitate.
    Pentru prevenirea răspândirii noului coronavirus Covid-19 la intrarea in sediul Camerei Deputaților veti fi supus triajului epidemiologic și aveți obligația de a deține și purta masca de protecție pe toată durata prezenței în sediul Camerei Deputaților.
Anunț publicat în data de 05.03.2020
REZULTATELE CONCURSULUI
Candidat Selecție dosar Proba scrisă Proba orală Rezultat final
1. 154 ADMIS ADMIS
91.00
ADMIS
93.33
ADMIS
92.17
2. 137 ADMIS Neprezentat - Neprezentat
3. 144 Respins - -
4. 161 ADMIS Respins
53.00
- Respins
5. 152 ADMIS Neprezentat - Neprezentat
6. 134 Respins - -
Probele concursului se notează cu puncte de la 1 la 100
Selecția de dosare a fost publicat în data de 05.10.2020
Rezultatul probei scrise a fost publicat în data de 09.10.2020
Rezultatul probei orale a fost publicat în data de 21.10.2020
Rezultatul final a fost publicat în data de 22.10.2020