Plen
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Proiecte de hotărâre > ale Camerei Deputaților din 2019 Versiunea pentru printare
Proiecte de hotărâre ale Camerei Deputaților 2019

Număr înregistrări găsite: 62
  Număr
înregistrare
Titlu
1. PHCD 1/2019 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
2. PHCD 2/2019 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
3. PHCD 3/2019 Proiect de Hotârâre pentru constituirea unei comisii de anchetă privind modalitatea de încheierea a unor contracte de colaborare cu terțe persoane și a modului de angajare și efectuare a cheltuielilor din bani publici în executarea contractelor de colaborare la Societatea Română de Televiziune
4. PHCD 4/2019 Proiect de Hotârâre pentru constituirea unei comisii de anchetă privind activitatea Consiliului Național al Audiovizualului (CNA) în perioada 2018-2019, modul de aplicare și respectare a prevederilor legale, a neutralității politice, proporționalității și individualizării sancțiunilor acordate
5. PHCD 5/2019 Proiect de Hotârâre privind modificarea și completarea Hotărârii Camerei Deputaților nr.42/2018 privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții ale serviciilor Camerei Deputaților și abrogarea Hotărârii Camerei Deputaților nr.31/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciilor Camerei Deputaților, precum și a statului de funcții pe anul 2009
6. PHCD 6/2019 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Spre un cadru european mai cuprinzător privind perturbatorii endocrini COM(2018)734
7. PHCD 7/2019 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social și Comitetul Regiunilor - Piața unică într-o lume în schimbare - Un atu ce necesită un angajament politic reînnoit COM(2018)772
8. PHCD 8/2019 Proiect de Hotârâre privind vacantarea unui loc de secretar al Camerei Deputaților
9. PHCD 9/2019 Proiect de Hotârâre privind alegerea unui secretar al Camerei Deputaților
10. PHCD 10/2019 Proiect de Hotârâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.5/2019 pentru constituirea unei comisii de anchetă privind modalitatea de încheiere a unor contracte de colaborare cu terțe persoane și modul de angajare și efectuare a cheltuielilor din bani publici în executarea contractelor de colaborare la Societatea Română de Televiziune
11. PHCD 11/2019 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
12. PHCD 12/2019 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții O planetă curată pentru toți - O viziune europeană strategică pe termen lung pentru o economie prosperă, modernă, competitivă și neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei COM(2018)773
13. PHCD 13/2019 Proiect de Hotârâre privind încuviințarea efectuării de către Comisia pentru transporturi și infrastructură a unei anchete privind activitatea SC Compania Națională de Transporturi Aeriene Române TAROM SA în perioada 2007-2018
14. PHCD 14/2019 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Planul coordonat privind inteligența artificială COM(2018)795
15. PHCD 15/2019 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Documentul de reflecție Către o Europă durabilă până în 2030
16. PHCD 16/2019 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
17. PHCD 17/2019 Proiect de Hotârâre privind vacantarea locului de deputat al domnului Nicolae - Liviu Dragnea
18. PHCD 18/2019 Proiect de Hotârâre privind vacantarea funcției de președinte al Camerei Deputaților și membru al Biroului permanent al Camerei Deputaților
19. PHCD 19/2019 Proiect de Hotârâre privind vacantarea unui loc de chestor al Camerei Deputaților
20. PHCD 20/2019 Proiectul de Hotărâre privind alegerea unui chestor al Camerei Deputaților
21. PHCD 21/2019 Proiect de Hotârâre privind validarea unui mandat de deputat
22. PHCD 22/2019 Proiect de Hotârâre privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților
23. PHCD 23/2019 Proiect de Hotârâre pentru constituirea unei comisii de anchetă cu privire la îngrădirea dreptului de vot al cetățenilor români din Diaspora
24. PHCD 24/2019 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
25. PHCD 25/2019 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social European Standarde armonizate: Sporirea transparenței și a securității juridice pentru o piață unică pe deplin funcțională COM (2019) 764
26. PHCD 26/2019 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu Raport privind evaluarea cadrului UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor până în 2020 COM (2018) 785
27. PHCD 27/2019 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
28. PHCD 28/2019 Proiect de Hotârâre privind vacantarea locului de deputat al domnului Tudor Ciuhodaru
29. PHCD 29/2019 Proiect de Hotârâre privind vacantarea locului de deputat al domnului Cristian Ghinea
30. PHCD 30/2019 Proiect de Hotârâre privind vacantarea locului de deputat al domnului Eugen Tomac
31. PHCD 31/2019 Proiect de Hotârâre privind vacantarea locului de deputat al domnului Mihai Tudose
32. PHCD 32/2019 Proiect de Hotârâre privind vacantarea locului de deputat al doamnei Rovana Plumb
33. PHCD 33/2019 Proiect de Hotârâre privind vacantarea locului de deputat al domnului Viorel Ștefan
34. PHCD 34/2019 Proiect de Hotârâre privind validarea unor mandate de deputat
35. PHCD 35/2019 Proiect de Hotârâre privind completarea art.60 din Regulamentul Camerei Deputaților
36. PHCD 36/2019 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
37. PHCD 37/2019 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
38. PHCD 38/2019 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.121/2016 pentru aprobarea componenței nominale a Comisiei de validare a mandatelor de deputat
39. PHCD 39/2019 Proiect de Hotârâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 22/2017 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Camerei Deputaților la Adunarea Interparlamentară a Ortodoxiei
40. PHCD 40/2019 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
41. PHCD 41/2019 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Cum construim încrederea cetățenilor într-o inteligență artificială centrată pe factorul uman COM(2019) 168
42. PHCD 42/2019 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European și Consiliu - Uniunea Europeană, America Latină și zona Caraibilor: unirea forțelor pentru un viitor comun JOIN(2019) 6
43. PHCD 43/2019 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
44. PHCD 44/2019 Proiect de Hotârâre privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaților
45. PHCD 45/2019 Proiect de Hotârâre privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaților
46. PHCD 46/2019 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Evaluarea din 2019 a punerii în aplicare a politicilor de mediu: o Europă care își protejează cetățenii și sporește calitatea vieții acestora COM (2019) 149
47. PHCD 47/2019 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții Abordarea impactului pe care l-ar avea retragerea fără acord a Regatului Unit din Uniune: abordarea coordonată a Uniunii COM (2019) 195
48. PHCD 49/2019 Proiect de Hotârâre privind contul de execuție a bugetului Camerei Deputaților pe anul 2018
49. PHCD 50/2019 Proiect de Hotârâre privind completarea Regulamentului Camerei Deputaților
50. PHCD 51/2019 Proiect de Hotârâre privind vacantarea unui loc de deputat
51. PHCD 52/2019 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Raport privind punerea în aplicare a strategiilor naționale de integrare a romilor - 2019 COM (2019) 406
52. PHCD 53/2019 Proiect de Hotârâre privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaților
53. PHCD 54/2019 Proiect de Hotârâre privind validarea unui mandat de deputat
54. PHCD 55/2019 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
55. PHCD 56/2019 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind Agenda strategică de inovare a Institutului European de Inovare și Tehnologie (EIT) 2021-2027: stimularea talentului și a capacității de inovare a Europei COM(2019)330
56. PHCD 57/2019 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Institutul European de Inovare și Tehnologie (reformare) COM(2019)331
57. PHCD 58/2019 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
58. PHCD 59/2019 Proiect de Hotârâre privind vacantarea unui loc de secretar al Camerei Deputaților
59. PHCD 60/2019 Proiect de Hotârâre privind alegerea unui secretar al Camerei Deputaților
60. PHCD 61/2019 Proiect de Hotârâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Camerei Deputaților nr. 42/2018 privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții ale serviciilor Camerei Deputaților
61. PHCD 62/2019 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
62. PHCD 64/2019 Proiect de Hotârâre privind bugetul Camerei Deputaților pe anul 2020

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București sâmbătă, 18 ianuarie 2020, 8:21
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro