Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei juridică, de disciplină și imunități din anul 2022
Comisia:Comisia juridică, de disciplină și imunități
Documente: din anul 2022

1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..399 | 400..414      >>

înregistrări găsite: 414
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 19.07.2022 AVIZ asupra PL nr. 437/2022
Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului, semnat la Bruxelles, la 5 iulie 2022, de aderare a Republicii Finlanda la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Washington la 4 aprilie 1949, și a Protocolului, semnat la Bruxelles, la 5 iulie 2022, de aderare a Regatului Suediei la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Washington la 4 aprilie 1949.
-
2. 05.07.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.06.2022
-
3. 05.07.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.06.2022
-
4. 05.07.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.06.2022
-
5. 05.07.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 20.06.2022
-
6. 05.07.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 21.06.2022
-
7. 29.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 169/2019
Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Industrii
Apărare
8. 29.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 165/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie
Buget
Industrii
9. 29.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 133/2022
Proiect de Lege privind registrul comerțului și pentru modificarea si completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului
Muncă
10. 29.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 219/2022
Proiect de Lege privind protecția avertizorilor în interes public
-
11. 29.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 224/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.26/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul investițiilor publice
Industrii
12. 29.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 250/2022
Propunere legislativă pentru completarea și modificarea art.65 din Legea educației naționale nr.1/2011
-
13. 29.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 270/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.49/2022 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul aparatului de lucru al Guvernului și pentru modificarea unor acte normative
-
14. 29.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 281/2022
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar
-
15. 29.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 284/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate, pentru modificarea și completarea Ordonanței de Guvern nr.43/1997 privind regimul drumurilor și pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
-
16. 29.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 287/2022
Proiect de Lege privind modificarea Legii educației naționale nr.1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.18, din 10 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare
-
17. 29.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 314/2022
Propunere legislativă privind implementarea Programului Național "Casa noastră"
-
18. 29.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 353/2022
Proiect de Lege privind valorificarea adaptată a unor măsuri dovedite benefice pentru instituțiile din domeniul justiției instituite pe perioada stării de alertă declarate în vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de COVID-19
-
19. 29.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 409/2022
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală
-
20. 28.06.2022 asupra PL nr. 232/2021
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă
-
21. 28.06.2022 asupra PL nr. 232/2021
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă
-
22. 28.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 400/2021
Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri în vederea finalizării procedurilor administrative de soluționare a cererilor aflate pe rolul comisiilor județene, respectiv a municipiului București pentru aplicarea Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940 și a Legii nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 și pentru modificarea unor acte normative
Buget
23. 28.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 491/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996
Administrație
24. 28.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 341/2022
Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului între România și Guvernul Malaysiei privind asistența judiciară reciprocă în materie penală, semnat la Kuala Lumpur la 6 decembrie 2021
-
25. 28.06.2022 Raportul comun referitor la Proiectul de Hotarare privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Autoritații Electorale Permanente aprobat prin Hotarârea Birourilor permanente ale Camerei Deputaților și Senatului nr. 4/2020 -
26. 28.06.2022 RAPORT cu privire la solicitarea Parchetului de pe lânga Înalta Curte de Casație și Justiție privind cererea de urmarire penala a domnului Adrian –Ionuț Chesnoiu, deputat în Parlamentul Romaniei -
27. 27.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 163/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Industrii
Apărare
28. 27.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 175/2022
Propunere legislativă pentru modificarea articolului 363 alin.(1) din Ordonanța de Urgență nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ
Administrație
29. 23.06.2022 asupra PL nr. 224/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.26/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul investițiilor publice
-
30. 23.06.2022 asupra PL nr. 249/2022
Propunere legislativă privind modificarea alin.(5) al art.29 din Legea nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate
-
31. 23.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 279/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative privind documentele de ședere eliberate cetățenilor Uniunii Europene și membrilor de familie ai acestora, precum și în domeniul străinilor
Administrație
Apărare
32. 23.06.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.06.2022
-
33. 23.06.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.06.2022
-
34. 22.06.2022 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 730/2018
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală
Buget
35. 22.06.2022 asupra PL nr. 400/2021
Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri în vederea finalizării procedurilor administrative de soluționare a cererilor aflate pe rolul comisiilor județene, respectiv a municipiului București pentru aplicarea Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940 și a Legii nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 și pentru modificarea unor acte normative
-
36. 22.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 172/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.19/2022 privind unele măsuri referitoare la garanțiile de bună execuție constituite în cadrul contractelor de achiziție publică și al contractelor sectoriale
Industrii
37. 22.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 194/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență și a altor acte normative
Economică
38. 22.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 198/2022
Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri referitoare la executarea sancțiunilor contravenționale aplicate în temeiul art.4 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România
Buget
39. 22.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 299/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.55/2022 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2020 privind unele măsuri financiare în vederea implementării proiectelor de infrastructură fazate din perioada de programare 2007-2013, finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-2020, precum și în vederea elaborării și implementării strategiilor teritoriale integrate în perioada de programare 2021-2027
-
40. 22.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 300/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.56/2022 privind unele măsuri de eficientizare a activității turistice aferente sezonului turistic estival 2022 pe litoralul românesc al Mării Negre
-
41. 22.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 303/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii
-
42. 22.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 313/2022
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii
-
43. 22.06.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.04.2022
-
44. 21.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 233/2016
Propunere legislativă privind interzicerea organizațiilor, simbolurilor și faptelor cu caracter comunist și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război
-
45. 21.06.2022 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 149/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
Agricultură
46. 21.06.2022 asupra PL nr. 428/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice și pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării rețelelor de comunicații electronice
Industrii
Administrație
Tehnologia informației
47. 21.06.2022 asupra PL nr. 428/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice și pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării rețelelor de comunicații electronice
-
48. 21.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 499/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice, pentru modificarea Legii nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale, pentru modificarea Legii nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii precum și pentru modificarea art.25 alin.(l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora
Industrii
49. 21.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 531/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18 din 19 februarie 1991
Agricultură
50. 21.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 22/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
Agricultură
51. 21.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 109/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii locuinței nr.114/1996
Administrație
52. 21.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 195/2022
Proiect de Lege pentru modificarea art.183 din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție și pentru dispunerea altor măsuri de transpunere a Directivei (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal
-
53. 21.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 282/2022
Proiect de Lege pentru completarea Legii drepturilor pacientului nr.46/2003
-
54. 21.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 294/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice
-
55. 21.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 301/2022
Proiect de Lege privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor
-
56. 21.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 339/2022
Proiect de Lege privind zonele metropolitane, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Administrație
57. 21.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 342/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice, Legii nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale, Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, precum și a Legii nr.101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționrea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor
Industrii
58. 21.06.2022 asupra PL nr. 342/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice, Legii nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale, Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, precum și a Legii nr.101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționrea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor
-
59. 20.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 480/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
Administrație
60. 16.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 258/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.45/2022 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria națională de apărare
-
61. 16.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 260/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.51/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectoarele bovine, suine și avicol în contextul crizei economice generate de pandemia COVID 19
-
62. 16.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 261/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul fondurilor europene
-
63. 16.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 266/2022
Propunere legislativă privind unele măsuri pentru dezvoltarea infrastructurii de producție și stocare a energiei electrice și de echilibrare a Sistemului Electroenergetic Național, prin construirea și operarea centralelor eoliene și fotovoltaice prevăzute cu capacități de stocare a energiei electrice
-
64. 16.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 269/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.48/2022 privind plata diferențelor de drepturi salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada 1 iulie 2017 -31 august 2021
-
65. 16.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 280/2022
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.56/1997 pentru aplicarea prevederilor Convenției privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora
-
66. 15.06.2022 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 397/2018
Proiect de Lege privind instituirea zilei de 11 iunie ca "Ziua Victoriei Revoluției de la 1848 și a Democrației Românești"
-
67. 15.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 460/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală și Legii nr.286/2009 privind Codul penal
-
68. 08.06.2022 asupra PL nr. 594/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
-
69. 08.06.2022 asupra PL nr. 457/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
Muncă
70. 08.06.2022 asupra PL nr. 457/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
-
71. 08.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 392/2020
Proiect de Lege privind unele măsuri administrative și fiscale
-
72. 08.06.2022 asupra PL nr. 163/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
-
73. 08.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 251/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.35/2022 pentru aprobarea măsurilor necesare realizării campaniei naționale de împădurire și reîmpădurire prevăzute în Planul național de redresare și reziliență
-
74. 08.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 252/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.37/2022 privind asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, a sumelor necesare acoperirii plății TVA aferente bunurilor și serviciilor achiziționate în cadrul Programului ROU-T-MOH „Abordarea provocărilor sistemului de sănătate privind controlul tuberculozei În România" finanțat de Fondul Global de Luptă Împotriva HIV/SIDA, Tuberculozei și Malariei, aprobat pentru perioada 1 octombrie 2018-31 martie 2023, precum și pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.112/2020 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, a sumelor necesare acoperirii plății TVA aferente bunurilor și serviciilor achiziționate în cadrul Programului ROU-T-MOH „Abordarea provocărilor sistemului de sănătate privind controlul tuberculozei în România”
-
75. 08.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 256/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.42/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei
-
76. 08.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 267/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.44/2022 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de sănătate, precum și pentru interpretarea, modificarea și completarea unor acte normative
-
77. 08.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 283/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.168/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului participant la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român și acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia și urmașilor celui decedat
-
78. 08.06.2022 asupra PL nr. 285/2022
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ și pentru modificarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
79. 07.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 153/2022
Propunere legislativă privind deconspirarea urmașilor lucrătorilor Securității care ocupă demnități sau funcții publice prin completarea Ordonanței de urgență nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității
-
80. 07.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 157/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității
-
81. 07.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 227/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților de dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
Agricultură
82. 02.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 184/2021
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2008-Codul Silvic
Agricultură
83. 02.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 569/2021
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 46/2008 Codul Silvic
Agricultură
84. 02.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 290/2022
Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
-
85. 30.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 236/2022
Propunere legislativă privind abrogarea Legii nr.555/2004 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Naționale a Petrolului Petrom - S.A. București
-
86. 30.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 259/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.46/2022 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/452 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 martie 2019 de stabilire a unui cadru pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniune, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996
-
87. 26.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 214/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii dialogului social nr.62/2011
-
88. 26.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 230/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.33/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.219/2015 privind economia socială
-
89. 26.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 231/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.34/2022 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și unele măsuri pentru implementarea programelor aferente Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 2020/C 91 I/01
-
90. 26.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 232/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.36/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecție socială a salariaților în contextul conflictului armat din Ucraina, precum și ca urmare a sancțiunilor internaționale aplicate Federației Ruse și Belarusului
-
91. 26.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 233/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare și pentru modificarea Legii nr.236/2018 privind distribuția de asigurări
-
92. 26.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 247/2022
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Regatului Arabiei Saudite privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Riad, la 24 ianuarie 2022
-
93. 26.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 254/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.39/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul gestionării financiare a fondurilor europene și pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene
-
94. 26.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 257/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.43/2022 privind regimul de control al operațiunilor cu produse cu dublă utilizare
-
95. 26.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 263/2022
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.165/2016 privind siguranța operațiunilor petroliere offshore
-
96. 25.05.2022 RAPORT asupra PL nr. 552/2017
Proiect de Lege privind modificarea art.281 alin.(1) litera f) din Legea nr.135 / 2010 privind Codul de procedură penală
-
97. 25.05.2022 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 564/2017
Proiect de Lege pentru completarea art.287 alin.(1) din Legea nr.286/2009 privind Codul penal
-
98. 25.05.2022 asupra PL nr. 220/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.134 din Legea 31/1990 privind Societățile Comerciale
-
99. 25.05.2022 RAPORT asupra PL nr. 511/2018
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti marți, 9 august 2022, 22:11
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro