Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați din anul 2022
Comisia:Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați
Documente: din anul 2022

1..99 | 100..199 | 200..206      >>

înregistrări găsite: 206
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 21.09.2022 AVIZ asupra PL nr. 432/2022
Proiect de Lege pentru modificarea Legii educației fizice si sportului nr.69/2000
-
2. 21.09.2022 AVIZ asupra PL nr. 464/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.78/2022 privind unele măsuri pentru ocuparea posturilor aferente funcțiilor publice vacante și temporar vacante care au atribuții în implementarea Planului național de redresare și reziliență al României
-
3. 21.09.2022 AVIZ asupra PL nr. 466/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.80/2022 privind reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar
-
4. 21.09.2022 AVIZ asupra PL nr. 468/2022
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii 122/2006 privind azilul în România
-
5. 21.09.2022 AVIZ asupra PL nr. 470/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.254 din 19 iulie 2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.286 din 17.07.2009 privind Codul penal
-
6. 21.09.2022 AVIZ asupra PL nr. 474/2022
Proiect de Lege pentru modificarea Legea nr.115/2015 și pentru modificarea art.5 alin.(5) din Legea nr.33/2007
-
7. 21.09.2022 AVIZ asupra PL nr. 475/2022
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
8. 21.09.2022 AVIZ asupra PL nr. 476/2022
Propunere legislativă pentru încurajarea unui stil de viață activ și sănătos prin modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
9. 20.09.2022 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 12.09.2022
-
10. 20.09.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.09.2022
-
11. 14.09.2022 AVIZ asupra PL nr. 316/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale
-
12. 14.09.2022 AVIZ asupra PL nr. 343/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale 1/2011
-
13. 14.09.2022 AVIZ asupra PL nr. 344/2022
Propunere legislativă pentru modificarea art.213 din Legea educației naționale nr.1/2011
-
14. 14.09.2022 AVIZ asupra PL nr. 391/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
-
15. 14.09.2022 AVIZ asupra PL nr. 410/2022
Propunere legislativă privind integrarea pe piața forței de muncă din România a cetățenilor străini pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
16. 14.09.2022 AVIZ asupra PL nr. 416/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
-
17. 14.09.2022 AVIZ asupra PL nr. 417/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
-
18. 14.09.2022 AVIZ asupra PL nr. 420/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situații de risc de deprivare materială și/sau risc de sărăcie extremă, suportate parțial din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestuia
-
19. 14.09.2022 AVIZ asupra PL nr. 421/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.73/2022 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă
-
20. 14.09.2022 AVIZ asupra PL nr. 422/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.74/2022 privind acordarea unui ajutor financiar pensionarilor sistemului public de pensii, ai sistemului pensiilor militare de stat, precum și beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi cu caracter special, în luna iulie 2022
-
21. 14.09.2022 AVIZ asupra PL nr. 428/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.21/1992 privind protecția consumatorilor
-
22. 14.09.2022 AVIZ asupra PL nr. 438/2022
Proiect de Lege privind stabilirea cadrului organizatoric în scopul operaționalizării la nivel național a sistemului centralizat pentru determinarea statelor membre care dețin informații privind condamnările resortisanților țărilor terțe și ale apatrizilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.290/2004 privind cazierul judiciar
-
23. 14.09.2022 AVIZ asupra PL nr. 449/2022
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Republica Chile în domeniul securității sociale, semnat la Santiago, Chile, la 26 februarie 2021
-
24. 14.09.2022 AVIZ asupra PL nr. 454/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru modificarea și completarea OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare
-
25. 14.09.2022 AVIZ asupra PL nr. 456/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală
-
26. 14.09.2022 AVIZ asupra PL nr. 457/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală
-
27. 13.09.2022 AVIZ asupra PL nr. 319/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a Educației Naționale
-
28. 30.06.2022 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 28.06.2022
-
29. 30.06.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.06.2022
-
30. 29.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 357/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.254 din 19 iulie 2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
-
31. 29.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 372/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.66/2022 pentru completarea Legii nr.16/2017 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale
-
32. 29.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 373/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.67/2022 privind unele măsuri fiscale, precum și pentru modificarea și completarea art.59 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală
-
33. 29.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 378/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
-
34. 29.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 379/2022
Propunere legislativă pentru modificarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
35. 29.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 380/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior
-
36. 29.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 381/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii privind Codul fiscal nr.227/2015
-
37. 29.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 383/2022
Proiect de Lege pentru modificarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000
-
38. 29.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 384/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.4/2021 privind protecția drepturilor persoanelor diagnosticate sau suspectate a fi diagnosticate cu boli sau afecțiuni alergice
-
39. 29.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 385/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.181 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000
-
40. 29.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 386/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
-
41. 29.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 387/2022
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare
-
42. 29.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 389/2022
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România și a Ordonanței Guvernului nr.25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea unor acte normative privind regimul străinilor în România
-
43. 29.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 392/2022
Propunere legislativă privind modificarea Legii educației naționale nr.1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.18, din 10 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare
-
44. 29.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 400/2022
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal
-
45. 27.06.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 22.06.2022
-
46. 27.06.2022 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 22.06.2022
-
47. 23.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 327/2022
Proiect de Lege pentru completarea articolului 6 din Legea nr.31/1990 privind societățile și completarea articolului 40 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil
-
48. 23.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 332/2022
Proiect de Lege privind instituirea Zilei Sportului Românesc în prima duminică din luna iunie
-
49. 23.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 333/2022
Proiect de Lege privind instituirea Zilei naționale a sportului cu balonul oval
-
50. 23.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 334/2022
Proiect de Lege pentru modificarea art.151 alin.(8) din Legea nr.127/2019 privind sistemul public de pensii
-
51. 23.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 338/2022
Propunere legislativă privind instituirea unor măsuri pentru stimularea ocupării pe piața muncii din România
-
52. 23.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 346/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2022 pentru modificarea unor acte normative în domeniul străinilor
-
53. 23.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 348/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situații de risc de deprivare materială și/sau risc de sărăcie extremă, suportate parțial din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestuia
-
54. 23.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 353/2022
Proiect de Lege privind valorificarea adaptată a unor măsuri dovedite benefice pentru instituțiile din domeniul justiției instituite pe perioada stării de alertă declarate în vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de COVID-19
-
55. 23.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 359/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă
-
56. 23.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 360/2022
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției
-
57. 23.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 361/2022
Proiect de Lege pentru completarea art. 12 lit. B din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate.
-
58. 23.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 362/2022
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
59. 23.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 366/2022
Propunere legislativă privind instituirea unor măsuri de sprijin pentru cetățenii ucraineni proveniți din zona de conflict armat din Ucraina
-
60. 22.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 350/2022
Proiect de Lege privind supravegherea prudențială a societăților de servicii de investiții financiare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
61. 16.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 250/2022
Propunere legislativă pentru completarea și modificarea art.65 din Legea educației naționale nr.1/2011
-
62. 16.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 308/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
-
63. 16.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 320/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
-
64. 16.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 335/2022
Proiect de Lege pentru aplicarea unor măsuri de sprijin pentru angajatori și salariați în situații de dificultate economică temporară, altele decât cele din perioda stării de urgență/asediu/alertă
-
65. 16.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 336/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
-
66. 15.06.2022 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 15.06.2022
-
67. 15.06.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.06.2022
-
68. 08.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 303/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii
-
69. 08.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 315/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2022 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 și prorogarea unor termene
-
70. 08.06.2022 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 07.06.2022
-
71. 08.06.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 07.06.2022
-
72. 02.06.2022 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 31.05.2022
-
73. 02.06.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 31.05.2022
-
74. 31.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 279/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative privind documentele de ședere eliberate cetățenilor Uniunii Europene și membrilor de familie ai acestora, precum și în domeniul străinilor
-
75. 31.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 292/2022
Propunere legislativă privind Statutul asistenților maternali profesioniști
-
76. 31.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 293/2022
Propunere legislativă privind modificarea și completarea art.164 din Legea 53/2003 - Codul Muncii, cu privire la stabilirea salariului minim brut pe țară garantat în plată la valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent
-
77. 31.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 304/2022
Propunere legislativă privind protecția socială a persoanelor din Ucraina care solicită protecția statului român
-
78. 31.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 305/2022
Propunere legislativă pentru completarea unor acte normative cu privire la regimul străinilor în România și încadrarea în muncă a străinilor pe teritoriul României
-
79. 31.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 310/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.114/1996 privind locuințele
-
80. 31.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 312/2022
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
81. 31.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 313/2022
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii
-
82. 31.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 314/2022
Propunere legislativă privind implementarea Programului Național "Casa noastră"
-
83. 30.05.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.05.2022
-
84. 30.05.2022 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 23.05.2022
-
85. 25.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 187/2022
Propunere legislativă pentru modificarea art.23 alineat (2) din Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
-
86. 25.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 256/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.42/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei
-
87. 25.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 267/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.44/2022 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de sănătate, precum și pentru interpretarea, modificarea și completarea unor acte normative
-
88. 25.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 269/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.48/2022 privind plata diferențelor de drepturi salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada 1 iulie 2017 -31 august 2021
-
89. 25.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 271/2022
Propunere legislativă privind asistența spiritual-religioasă în spitale și statutul clerului spitalicesc
-
90. 25.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 273/2022
Propunere legislativă pentru modificarea art.41 al Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă
-
91. 25.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 282/2022
Proiect de Lege pentru completarea Legii drepturilor pacientului nr.46/2003
-
92. 25.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 283/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.168/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului participant la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român și acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia și urmașilor celui decedat
-
93. 25.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 285/2022
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ și pentru modificarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
94. 25.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 286/2022
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
-
95. 25.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 287/2022
Proiect de Lege privind modificarea Legii educației naționale nr.1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.18, din 10 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare
-
96. 25.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 289/2022
Propunere legislativă pentru modificarea art.4 alin.(5) din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
-
97. 18.05.2022 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 05.05.2022
-
98. 18.05.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.05.2022
-
99. 18.05.2022 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 16.05.2022
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti marți, 27 septembrie 2022, 8:52
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro