Resurse parlamentare
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru industrii și servicii din anul 2020
Comisia:Comisia pentru industrii și servicii
Documente: din anul 2020

înregistrări găsite: 60
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 20.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 556/2019
Proiect de Lege privind regimul articolelor pirotehnice
-
2. 19.05.2020 RAPORT asupra PL nr. 56/2020
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.230 din 7 iunie 2006 a serviciului de iluminat public
-
3. 19.05.2020 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 155/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2020 privind prelungirea mandatelor Comitetului de reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei
-
4. 19.05.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 18.05.2020, 19.05.2020
-
5. 14.05.2020 RAPORT asupra PL nr. 192/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii
-
6. 13.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 721/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.88/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul insolvenței și a altor acte normative
-
7. 12.05.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.05.2020, 12.05.2020
-
8. 05.05.2020 RAPORT asupra PL nr. 155/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2020 privind prelungirea mandatelor Comitetului de reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei
-
9. 05.05.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.05.2020
-
10. 29.04.2020 AVIZ asupra PL nr. 151/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019
-
11. 28.04.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.04.2020
-
12. 22.04.2020 AVIZ asupra PL nr. 622/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România
-
13. 22.04.2020 AVIZ asupra PL nr. 139/2020
Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului privind agricultura și dezvoltarea rurală durabilă, adoptat și semnat de România la Lillafured, Ungaria, la data de 12 octombrie 2017, la Convenția Cadru privind protejarea și dezvoltarea durabilă a Carpaților, adoptată la Kiev la 22 mai 2003
-
14. 15.04.2020 AVIZ asupra PL nr. 484/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății, a unor reglementări cu privire la programe guvernamentale naționale și cu privire la măsuri fiscal-bugetare
-
15. 15.04.2020 AVIZ asupra PL nr. 104/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996 și pentru modificarea și completarea art.15 din Legea concurenței nr.21/1996
-
16. 15.04.2020 AVIZ asupra PL nr. 109/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.12/2020 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat individuale de salvare
-
17. 15.04.2020 AVIZ asupra PL nr. 142/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2020 privind unele măsuri fiscale și modificarea unor acte normative
-
18. 15.04.2020 AVIZ asupra PL nr. 143/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori
-
19. 15.04.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.04.2020
-
20. 07.04.2020 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 306/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice
-
21. 07.04.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 07.04.2020
-
22. 02.04.2020 RAPORT asupra PL nr. 662/2019
Proiect de Lege privind protecția consumatorilor contra riscului valutar în contractele de credit
Buget
Juridică
23. 02.04.2020 RAPORT asupra PL nr. 663/2019
Proiect de Lege privind protecția consumatorilor față de executările silite abuzive sau intempestive
Buget
Juridică
24. 02.04.2020 AVIZ asupra PL nr. 82/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.89/2019 pentru modificarea art.51 1 alin.(1) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2011 privind comunicațiile electronice și modificarea unor acte normative
-
25. 02.04.2020 AVIZ asupra PL nr. 94/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.10/2020 pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
26. 02.04.2020 AVIZ asupra PL nr. 130/2020
Proiect de Lege pentru acordarea unor facilități fiscale contribuabililor persoane fizice și juridice
-
27. 02.04.2020 AVIZ asupra PL nr. 132/2020
Proiect de Lege pentru suspendarea rambursării creditelor
-
28. 02.04.2020 AVIZ asupra PL nr. 134/2020
Proiect de Lege privind aplicarea unor scutiri de la plata chiriei pentru perioada aferentă stării de urgență
-
29. 02.04.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.04.2020
-
30. 26.03.2020 RAPORT asupra PL nr. 380/2019
Proiect de Lege pentru modificarea art.118 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice și al art.32 alin.(1) din Ordonanța nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
Juridică
Apărare
31. 26.03.2020 RAPORT asupra PL nr. 91/2020
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de Parteneriat Economic între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și statele părți la APE din SADC, pe de altă parte, semnat la Kasane, la 10 iunie 2016
-
32. 26.03.2020 RAPORT asupra PL nr. 92/2020
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind protecția investițiilor între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte, semnat la Hanoi, la 30 iunie 2019
-
33. 26.03.2020 RAPORT asupra PL nr. 93/2020
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind protecția investițiilor între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 19 octombrie 2018
-
34. 26.03.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.03.2020
-
35. 20.03.2020 RAPORT asupra PL nr. 664/2019
Proiect de Lege privind protecția consumatorilor împotriva dobânzilor excesive
Buget
Juridică
36. 16.03.2020 Aviz comun consultativ cu privire la audierea domnului Popescu Virgil-Daniel, candidat pentru functia de Ministru al Economiei, Energiei si Mediului de afaceri Economică
37. 12.03.2020 asupra PL nr. 567/2008
Proiect de Lege pentru completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr.325/2006
-
38. 12.03.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.03.2020, 03.03.2020, 04.03.2020, 05.03.2020
-
39. 12.03.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 10.03.2020, 11.03.2020, 12.03.2020
-
40. 09.03.2020 RAPORT asupra PL nr. 341/2019
Proiect de Lege pentru modificarea art.32 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgență
Tehnologia informației
41. 09.03.2020 RAPORT asupra PL nr. 537/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Juridică
Apărare
42. 05.03.2020 RAPORT asupra PL nr. 407/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane
Administrație
43. 05.03.2020 Aviz comun consultativ cu privire la audierea domnului Popescu Virgil Daniel, pentru ocuparea functiei de ministru al economiei, energiei si mediului de afaceri Economică
44. 03.03.2020 RAPORT asupra PL nr. 189/2019
Propunere legislativă privind modificarea și completarea art.187 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice
Juridică
45. 03.03.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.02.2020, 26.02.2020, 27.02.2020
-
46. 25.02.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 17.02.2020, 18.02.2020, 19.02.2020, 20.02.2020
-
47. 18.02.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 10.02.2020, 11.02.2020, 12.02.2020, 13.02.2020
-
48. 18.02.2020 Aviz comun consultativ cu privire la audierea domnului Popescu Virgil-Daniel, candidat pentru functia de Ministru al Economiei, Energiei si Mediului de afaceri Economică
49. 11.02.2020 RAPORT asupra PL nr. 541/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2019 privind prorogarea termenului prevăzut la art.II din Legea nr.163/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții
-
50. 11.02.2020 AVIZ asupra PL nr. 567/2019
Proiect de Lege pentru modificarea articolului 45 din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
-
51. 11.02.2020 AVIZ asupra PL nr. 641/2019
Proiect de Lege privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu aplicabil anumitor terenuri, construcții edificate pe acestea și anumitor activități economice autorizate
-
52. 11.02.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.02.2020, 05.02.2020, 06.02.2020
-
53. 10.02.2020 RAPORT asupra PL nr. 283/2019
Propunere legislativă privind completarea Ordonanței Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Juridică
Apărare
54. 10.02.2020 RAPORT asupra PL nr. 355/2019
Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Juridică
Apărare
55. 10.02.2020 RAPORT asupra PL nr. 379/2019
Proiect de Lege privind suspendarea permisului auto
Juridică
Apărare
56. 05.02.2020 AVIZ asupra PL nr. 511/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.338/2018 prin care a fost aprobată OUG nr.59/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual din România
-
57. 05.02.2020 AVIZ asupra PL nr. 543/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/2019 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.106 din Legea nr.196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor
-
58. 05.02.2020 RAPORT asupra PL nr. 563/2019
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții
-
59. 04.02.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.01.2020, 28.01.2020, 29.01.2020, 30.01.2020
-
60. 29.01.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 21.01.2020, 22.01.2020, 23.01.2020
-

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București marți, 26 mai 2020, 23:28
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro