Resurse parlamentare
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale din anul 2020
Comisia:Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale
Documente: din anul 2020

înregistrări găsite: 38
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 26.02.2020 AVIZ asupra PL nr. 670/2019
Propunere legislativă privind Statutul de autonomie al Ținutului Secuiesc
-
2. 26.02.2020 AVIZ asupra PL nr. 23/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.74/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, precum și pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
3. 26.02.2020 AVIZ asupra PL nr. 24/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.69/2019 pentru aplicarea unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare din cadrul operatorilor economici pentru care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive în perioada 2019-2024
-
4. 26.02.2020 AVIZ asupra PL nr. 25/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.70/2019 privind unele măsuri aplicabile în cazul retragerii Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană fără un acord
-
5. 26.02.2020 AVIZ asupra PL nr. 28/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2019 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităților la transport pentru anumite categorii de persoane
-
6. 26.02.2020 AVIZ asupra PL nr. 29/2020
Proiect de Lege privind abrogarea art.6 și 9 din Legea nr.190/2018 privind unele măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/EC (Regulamentul general privind protecția datelor)
-
7. 26.02.2020 AVIZ asupra PL nr. 30/2020
Proiect de Lege privind măsuri de punere în aplicare a cerințelor specificate a fi implementate la nivel național de Regulamentului UE nr.910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă si de de abrogare a Directivei 1999/93/CE
-
8. 26.02.2020 AVIZ asupra PL nr. 31/2020
Proiect de Lege pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
9. 26.02.2020 AVIZ asupra PL nr. 32/2020
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
10. 26.02.2020 AVIZ asupra PL nr. 33/2020
Proiect de Lege privind modificarea și completarea articolului 205 din Legea educației naționale nr.1/2011
-
11. 26.02.2020 AVIZ asupra PL nr. 36/2020
Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență
-
12. 26.02.2020 AVIZ asupra PL nr. 37/2020
Proiect de Lege pentru completarea alin.(1) al art.22 din Legea nr.176/2018 privind internshipul
-
13. 26.02.2020 AVIZ asupra PL nr. 43/2020
Proiect de Lege privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciului de bonă
-
14. 26.02.2020 AVIZ asupra PL nr. 47/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
-
15. 26.02.2020 PROIECT DE OPINIE asupra COMUNICARII COMISIEI CATRE PARLAMENTUL EUROPEAN SI CONSILIU - Pregatirea Conferintei privind viitorul Europei - COM(2020)27 -
16. 18.02.2020 AVIZ asupra PL nr. 671/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.83 din Legea educației naționale 1/2011
-
17. 18.02.2020 AVIZ asupra PL nr. 672/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.131 și art.287 din Legea Educației Naționale nr.1/2011
-
18. 18.02.2020 AVIZ asupra PL nr. 13/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/2020 pentru modificarea Legii educației naționale nr.1/2011
-
19. 18.02.2020 AVIZ asupra PL nr. 14/2020
Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
20. 18.02.2020 Aviz comun consultativ privind audierea domnului Marian Catalin Predoiu candidat la functia de ministru al Justitiei Juridică
Abuzuri
21. 13.02.2020 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 573/2019
Proiect de Lege privind statutul Limbii Semnelor Române
-
22. 11.02.2020 AVIZ asupra PL nr. 653/2019
Propunere legislativă pentru modificarea alin.1 al art.286 din Legea Educației Naționale nr.1/2011
-
23. 11.02.2020 AVIZ asupra PL nr. 660/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
-
24. 11.02.2020 AVIZ asupra PL nr. 3/2020
Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru
-
25. 11.02.2020 AVIZ asupra PL nr. 10/2020
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2020 pentru prorogarea intrării în vigoare a art.I pct.1 din Legea nr.14/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, precum și pentru modificarea art.58 alin.(1) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
26. 11.02.2020 AVIZ asupra PL nr. 11/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul București
-
27. 04.02.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 01.01.2020
-
28. 04.02.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 01.01.2020
-
29. 29.01.2020 AVIZ asupra PL nr. 661/2019
Proiect de Lege pentru modificarea si completarea unor acte normative cu privire la instituirea interdictiei beneficiului la pensie de serviciu pentru persoanele remunerate din fonduri publice condamnate definitiv pentru fapte de corupție
-
30. 29.01.2020 AVIZ asupra PL nr. 663/2019
Proiect de Lege privind protecția consumatorilor față de executările silite abuzive sau intempestive
-
31. 29.01.2020 AVIZ asupra PL nr. 664/2019
Proiect de Lege privind protecția consumatorilor împotriva dobânzilor excesive
-
32. 29.01.2020 AVIZ asupra PL nr. 665/2019
Proiect de Lege privind protecția consumatorilor față de cesiunile speculative de creanțe
-
33. 29.01.2020 AVIZ asupra PL nr. 673/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2019 privind unele măsuri în domeniul educației și pentru prorogarea unor termene
-
34. 29.01.2020 AVIZ asupra PL nr. 1/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr3/2020 pentru completarea art.284 din Legea educației naționale nr.1/2011
-
35. 23.01.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 17.12.2019
-
36. 23.01.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 10.12.2019
-
37. 23.01.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 17.12.2019
-
38. 23.01.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 10.12.2019
-

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București sâmbătă, 29 februarie 2020, 8:54
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro