Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale din anul 2022
Comisia:Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale
Documente: din anul 2022

1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..313      >>

înregistrări găsite: 313
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 04.07.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.06.2022
-
2. 04.07.2022 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 28.06.2022
-
3. 30.06.2022 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 21.06.2022
-
4. 30.06.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 21.06.2022
-
5. 30.06.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.06.2022
-
6. 30.06.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 08.06.2022
-
7. 30.06.2022 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 08.06.2022
-
8. 29.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 372/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.66/2022 pentru completarea Legii nr.16/2017 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale
-
9. 29.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 373/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.67/2022 privind unele măsuri fiscale, precum și pentru modificarea și completarea art.59 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală
-
10. 29.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 376/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii cooperației agricole nr.566/2004
-
11. 29.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 377/2022
Propunere legislativă privind darea în administrare a unor suprafețe de teren
-
12. 29.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 378/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
-
13. 29.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 379/2022
Propunere legislativă pentru modificarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
14. 29.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 380/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior
-
15. 29.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 381/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii privind Codul fiscal nr.227/2015
-
16. 29.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 382/2022
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.95 / 2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
17. 29.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 383/2022
Proiect de Lege pentru modificarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000
-
18. 29.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 384/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.4/2021 privind protecția drepturilor persoanelor diagnosticate sau suspectate a fi diagnosticate cu boli sau afecțiuni alergice
-
19. 29.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 385/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.181 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000
-
20. 29.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 386/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
-
21. 29.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 387/2022
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare
-
22. 29.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 389/2022
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România și a Ordonanței Guvernului nr.25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea unor acte normative privind regimul străinilor în România
-
23. 29.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 392/2022
Propunere legislativă privind modificarea Legii educației naționale nr.1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.18, din 10 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare
-
24. 29.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 396/2022
Propunere legislativă pentru modificarea art.24 alin.(3) din Legea 18/1991 privind fondul funciar
-
25. 29.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 400/2022
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal
-
26. 29.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 401/2022
Proiect de Lege pentru modificarea art.77 alin.(1)-(3) ale Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal
-
27. 29.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 403/2022
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgența a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice cu modificările și completările ulterioare
-
28. 29.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 404/2022
Propunere legislativă pentru clarificarea accesului la informațiile de interes public prin modificarea și completarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informații de interes public
-
29. 28.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 271/2022
Propunere legislativă privind asistența spiritual-religioasă în spitale și statutul clerului spitalicesc
Sănătate
30. 22.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 340/2022
Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului între România și Guvernul Malaysiei privind extrădarea, semnat la Kuala Lumpur la 6 decembrie 2021
-
31. 22.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 341/2022
Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului între România și Guvernul Malaysiei privind asistența judiciară reciprocă în materie penală, semnat la Kuala Lumpur la 6 decembrie 2021
-
32. 22.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 346/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2022 pentru modificarea unor acte normative în domeniul străinilor
-
33. 22.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 348/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situații de risc de deprivare materială și/sau risc de sărăcie extremă, suportate parțial din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestuia
-
34. 22.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 350/2022
Proiect de Lege privind supravegherea prudențială a societăților de servicii de investiții financiare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
35. 22.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 352/2022
Proiect de Lege privind cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor
-
36. 22.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 353/2022
Proiect de Lege privind valorificarea adaptată a unor măsuri dovedite benefice pentru instituțiile din domeniul justiției instituite pe perioada stării de alertă declarate în vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de COVID-19
-
37. 22.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 354/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
-
38. 22.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 357/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.254 din 19 iulie 2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
-
39. 22.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 358/2022
Propunere legislativă pentru modificarea art.17 alin.(4) din Legea nr.160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar
-
40. 22.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 359/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă
-
41. 22.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 360/2022
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției
-
42. 22.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 361/2022
Proiect de Lege pentru completarea art. 12 lit. B din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate.
-
43. 22.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 362/2022
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
44. 22.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 364/2022
Proiect de Lege pentru completarea art.1 alin.(1) din Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
-
45. 22.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 366/2022
Propunere legislativă privind instituirea unor măsuri de sprijin pentru cetățenii ucraineni proveniți din zona de conflict armat din Ucraina
-
46. 22.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 367/2022
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
47. 21.06.2022 asupra PL nr. 243/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
-
48. 17.06.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.05.2022
-
49. 17.06.2022 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 24.05.2022
-
50. 16.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 250/2022
Propunere legislativă pentru completarea și modificarea art.65 din Legea educației naționale nr.1/2011
-
51. 16.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 320/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
-
52. 16.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 321/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.57/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați și pentru modificarea art.3 alin.(2 1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
53. 16.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 322/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.58/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul protecției consumatorilor
-
54. 16.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 326/2022
Proiect de Lege privind participarea personalului Ministerului Afacerilor Interne la Centrul de Excelență pentru Managementul Crizelor și Răspuns la Dezastre
-
55. 16.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 327/2022
Proiect de Lege pentru completarea articolului 6 din Legea nr.31/1990 privind societățile și completarea articolului 40 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil
-
56. 16.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 328/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.21/1991 a cetățeniei române
-
57. 16.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 329/2022
Proiect de Lege pentru modificarea art.11 lit.a) din Legea nr.514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic
-
58. 16.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 331/2022
Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
59. 16.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 332/2022
Proiect de Lege privind instituirea Zilei Sportului Românesc în prima duminică din luna iunie
-
60. 16.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 333/2022
Proiect de Lege privind instituirea Zilei naționale a sportului cu balonul oval
-
61. 16.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 334/2022
Proiect de Lege pentru modificarea art.151 alin.(8) din Legea nr.127/2019 privind sistemul public de pensii
-
62. 16.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 335/2022
Proiect de Lege pentru aplicarea unor măsuri de sprijin pentru angajatori și salariați în situații de dificultate economică temporară, altele decât cele din perioda stării de urgență/asediu/alertă
-
63. 16.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 336/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
-
64. 16.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 338/2022
Propunere legislativă privind instituirea unor măsuri pentru stimularea ocupării pe piața muncii din România
-
65. 16.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 339/2022
Proiect de Lege privind zonele metropolitane, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
66. 09.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 282/2022
Proiect de Lege pentru completarea Legii drepturilor pacientului nr.46/2003
Sănătate
67. 09.06.2022 asupra PL nr. 282/2022
Proiect de Lege pentru completarea Legii drepturilor pacientului nr.46/2003
-
68. 09.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 292/2022
Propunere legislativă privind Statutul asistenților maternali profesioniști
-
69. 09.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 293/2022
Propunere legislativă privind modificarea și completarea art.164 din Legea 53/2003 - Codul Muncii, cu privire la stabilirea salariului minim brut pe țară garantat în plată la valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent
-
70. 09.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 294/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice
-
71. 09.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 295/2022
Propunere legislativă pentru scăderea prețurilor la combustibil prin reducerea poverii taxelor și modificarea art.291 alin.(3) din Legea 227/2015 Codul Fiscal
-
72. 09.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 296/2022
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal
-
73. 09.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 297/2022
Propunere legislativă pentru adoptarea unor măsuri fiscale cu caracter temporar pentru livrarea de carburanți
-
74. 09.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 303/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii
-
75. 09.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 304/2022
Propunere legislativă privind protecția socială a persoanelor din Ucraina care solicită protecția statului român
-
76. 09.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 305/2022
Propunere legislativă pentru completarea unor acte normative cu privire la regimul străinilor în România și încadrarea în muncă a străinilor pe teritoriul României
-
77. 09.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 306/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare
-
78. 09.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 307/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.803 din Legea nr.96/2005 privind reforma în domeniul sănătății
-
79. 09.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 308/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
-
80. 09.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 310/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.114/1996 privind locuințele
-
81. 09.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 311/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.471 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
-
82. 09.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 312/2022
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
83. 09.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 313/2022
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii
-
84. 09.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 314/2022
Propunere legislativă privind implementarea Programului Național "Casa noastră"
-
85. 09.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 315/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2022 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 și prorogarea unor termene
-
86. 09.06.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.05.2022
-
87. 09.06.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.05.2022
-
88. 31.05.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 17.05.2022
-
89. 31.05.2022 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 17.05.2022
-
90. 30.05.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.05.2022
-
91. 26.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 267/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.44/2022 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de sănătate, precum și pentru interpretarea, modificarea și completarea unor acte normative
-
92. 26.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 269/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.48/2022 privind plata diferențelor de drepturi salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada 1 iulie 2017 -31 august 2021
-
93. 26.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 272/2022
Proiect de Lege pentru modificarea art.32 alin.(2) lit.c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
-
94. 26.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 273/2022
Propunere legislativă pentru modificarea art.41 al Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă
-
95. 26.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 275/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.50/2022 pentru reglementarea muncii în domeniul maritim
-
96. 26.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 277/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.53/2022 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
97. 26.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 279/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative privind documentele de ședere eliberate cetățenilor Uniunii Europene și membrilor de familie ai acestora, precum și în domeniul străinilor
-
98. 26.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 281/2022
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar
-
99. 26.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 283/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.168/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului participant la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român și acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia și urmașilor celui decedat
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 8 august 2022, 15:47
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro