Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului din anul 2021
Comisia:Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului
Documente: din anul 2021

1..99 | 100..193      >>

înregistrări găsite: 193
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 27.09.2021 asupra PL nr. 612/2020
Proiect de Lege privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului, în domeniul public al orașului Odobești, județul Vrancea
Juridică
2. 27.09.2021 RAPORT asupra PL nr. 642/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, precum și pentru modificarea art.121 din Legea fondului funciar 18/1991
Agricultură
Juridică
3. 27.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 216/2021
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale 1/2011
-
4. 23.09.2021 asupra PL nr. 527/2019
Proiect de Lege privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" - Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral în domeniul public al comunelor Ceatalchioi și Crișan, județul Tulcea
Juridică
5. 23.09.2021 asupra PL nr. 568/2019
Proiect de Lege pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Instituției Prefectului - Județul Vrancea, în domeniul public al județului Vrancea și în administrarea Consiliului județean Vrancea
Juridică
6. 23.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 217/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate, precum și pentru adoptarea unor măsuri în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
-
7. 23.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 231/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății
-
8. 23.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 271/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
-
9. 22.09.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 18.05.2021, 20.05.2021
-
10. 22.09.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.06.2021
-
11. 22.09.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 08.06.2021, 10.06.2021
-
12. 22.09.2021 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 18.05.2021, 20.05.2021
-
13. 22.09.2021 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 03.06.2021
-
14. 22.09.2021 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 08.06.2021, 10.06.2021
-
15. 22.09.2021 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 05.07.2021, 08.07.2021
-
16. 22.09.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.06.2021, 17.06.2021
-
17. 22.09.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.06.2021, 30.06.2021
-
18. 22.09.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.07.2021, 08.07.2021
-
19. 22.09.2021 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 15.06.2021, 17.06.2021
-
20. 22.09.2021 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 28.06.2021, 30.06.2021
-
21. 22.09.2021 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 05.07.2021, 08.07.2021
-
22. 21.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 212/2021
Proiect de Lege pentru modificarea art.4 alin.(8) din Legea serviciului de iluminat public nr.230/2006
-
23. 21.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 236/2021
Propunere legislativă privind anularea unor obligații accesorii
-
24. 21.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 237/2021
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, precum și a Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială
-
25. 21.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 250/2021
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative privind acordarea voucherelor de vacanță
-
26. 21.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 254/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale
-
27. 15.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 209/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.31/2021 privind derogarea de la prevederile art.47 alin.(6) din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice
-
28. 30.08.2021 RAPORT asupra PL nr. 348/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.38/2019 privind modificarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală și pentru modificarea și completarea Legii nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat
Buget
Muncă
29. 07.07.2021 RAPORT asupra PL nr. 281/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.52/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale
Buget
30. 06.07.2021 AVIZ asupra PL nr. 462/2019
Proiect de Lege pentru înființarea Autorității Vamale Române, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
31. 30.06.2021 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 501/2016
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2016 pentru modificarea regimului juridic al unui imobil
-
32. 30.06.2021 RAPORT asupra PL nr. 29/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.190/2020 privind unele măsuri de asigurare a condițiilor de constituire și de depunere a jurământului de către autoritățile administrației publice locale
Juridică
33. 29.06.2021 RAPORT asupra PL nr. 507/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.122/2020 privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România
Buget
34. 29.06.2021 AVIZ asupra PL nr. 207/2021
Propunere legislativă privind crearea registrului lucrătorilor Securității și legăturilor de rudenie ale persoanelor care ocupă demnități sau funcții publice cu aceștia prin completarea Ordonanței de urgență nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității
-
35. 29.06.2021 AVIZ asupra PL nr. 239/2021
Proiect de Lege pentru modificarea art.27 alin.(4) din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor
-
36. 29.06.2021 AVIZ asupra PL nr. 280/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2021 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
-
37. 28.06.2021 AVIZ asupra PL nr. 199/2021
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Decretului-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și a celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
-
38. 28.06.2021 RAPORT asupra PL nr. 270/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.39/2021 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021
-
39. 23.06.2021 RAPORT asupra PL nr. 592/2020
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.43 din Ordonanța de urgența nr.21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență și a Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
Juridică
Apărare
40. 16.06.2021 AVIZ asupra PL nr. 585/2020
Proiect de Lege pentru modificarea articolului 10 alin.(12) din Legea nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei ”Delta Dunării”
-
41. 16.06.2021 AVIZ asupra PL nr. 614/2020
Proiect de Lege pentru modificarea unor acte normative privind finalizarea cu celeritate a procesului de retrocedare în natură a terenurilor
-
42. 16.06.2021 AVIZ asupra PL nr. 644/2020
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.32/2018 privind transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu-Șișești” Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, județul Brașov, în domeniul public al municipiului Brașov, pentru realizarea obiectivului de investiție ”Construire Spital Clinic Regional de Urgență Brașov”
-
43. 16.06.2021 AVIZ asupra PL nr. 648/2020
Proiect de Lege privind măsurile necesare pentru realizarea de operațiuni pentru exploatarea energiei eoliene offshore
-
44. 16.06.2021 AVIZ asupra PL nr. 651/2020
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.32/2018 privind transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, județul Brașov, în domeniul public al municipiului Brașov, pentru realizarea obiectivului de investiție ”Construire Spital Clinic Regional de Urgență Brașov"
-
45. 16.06.2021 AVIZ asupra PL nr. 656/2020
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii dialogului social nr.62/2011
-
46. 16.06.2021 AVIZ asupra PL nr. 657/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea obiectivului de investiții Autostrada Sudului A6
-
47. 16.06.2021 AVIZ asupra PL nr. 669/2020
Proiect de Lege pentru abrogarea art.I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative
-
48. 16.06.2021 AVIZ asupra PL nr. 178/2021
Proiect de Lege privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar
-
49. 16.06.2021 AVIZ asupra PL nr. 181/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Șișești și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, precum și privind acordarea unor facilități fiscale
-
50. 16.06.2021 AVIZ asupra PL nr. 183/2021
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
-
51. 16.06.2021 AVIZ asupra PL nr. 184/2021
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2008-Codul Silvic
-
52. 16.06.2021 AVIZ asupra PL nr. 186/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.19/2021 privind unele măsuri fiscale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fiscal
-
53. 16.06.2021 AVIZ asupra PL nr. 187/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.20/2021 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în contextul evoluției situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru abrogarea unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr.1/2011, precum și a altor acte normative, pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și pentru modificarea Legii farmaciei nr.266/2008
-
54. 16.06.2021 AVIZ asupra PL nr. 190/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.24/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de relansare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență
-
55. 16.06.2021 AVIZ asupra PL nr. 191/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.25/2021 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul achizițiilor publice
-
56. 16.06.2021 AVIZ asupra PL nr. 193/2021
Propunere legislativă privind gestionarea gunoiului de grajd
-
57. 16.06.2021 RAPORT asupra PL nr. 248/2021
Proiect de Lege pentru declararea zilei de 15 noiembrie ca Ziua Revoltei Anticomuniste de la Brașov din 1987
-
58. 16.06.2021 AVIZ asupra PL nr. 262/2021
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.636 din 27 decembrie 1999, cu modificările și completările ulterioare
-
59. 15.06.2021 RAPORT asupra PL nr. 244/2021
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.63/2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.
-
60. 15.06.2021 Raportul privind desemnarea reprezentantului Parlamentului României, Camera Deputaților, în cadrul Consiliului de coordonare al Institutului Național de Administrație -
61. 14.06.2021 AVIZ asupra PL nr. 82/2016
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare
-
62. 14.06.2021 AVIZ asupra PL nr. 350/2018
Proiect de Lege privind stabilirea destinației unor imobile
-
63. 14.06.2021 AVIZ asupra PL nr. 14/2020
Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
64. 14.06.2021 AVIZ asupra PL nr. 39/2020
Proiect de Lege pentru modificarea Legii muntelui nr.197/2018
-
65. 14.06.2021 AVIZ asupra PL nr. 48/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor
-
66. 14.06.2021 AVIZ asupra PL nr. 97/2020
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.7/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.39/2018 privind parteneriatul public-privat și pentru stabilirea unor măsuri privind investițiile publice
-
67. 14.06.2021 AVIZ asupra PL nr. 111/2020
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.16/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor
-
68. 14.06.2021 AVIZ asupra PL nr. 181/2020
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
69. 14.06.2021 AVIZ asupra PL nr. 208/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
-
70. 14.06.2021 AVIZ asupra PL nr. 247/2020
Propunere legislativă privind organizarea activității agenților imobiliari
-
71. 14.06.2021 AVIZ asupra PL nr. 381/2020
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.80/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății
-
72. 14.06.2021 AVIZ asupra PL nr. 392/2020
Proiect de Lege privind unele măsuri administrative și fiscale
-
73. 14.06.2021 AVIZ asupra PL nr. 468/2020
Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2020 privind modificarea și completarea unor acte normative cu impact in domeniul achizițiilor publice
-
74. 14.06.2021 AVIZ asupra PL nr. 543/2020
Proiect de Lege pentru modificarea art.94 alin.(2) lit.a) din Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, precum și pentru completarea art.51 din Legea nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European
-
75. 14.06.2021 AVIZ asupra PL nr. 551/2020
Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.131/2020 privind reglementarea unor măsuri
-
76. 14.06.2021 AVIZ asupra PL nr. 563/2020
Propunere legislativă pentru declararea zilei de 30 August drept Ziua Națională a Martiriului Românesc
-
77. 14.06.2021 AVIZ asupra PL nr. 179/2021
Proiect de Lege privind aprobarea obiectivului de investiții privind dezvoltarea infrastructurii rutiere ”Autostrada A7-Siret-Suceava-Dolhasca-Pașcani-Bacău-Focșani-Buzău-Ploiești-București”
-
78. 14.06.2021 AVIZ asupra PL nr. 223/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.201/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020
-
79. 11.06.2021 asupra PL nr. 614/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.86/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, precum și pentru unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a referendumului național pentru revizuirea Constituției
-
80. 11.06.2021 RAPORT asupra PL nr. 124/2021
Propunere legislativă pentru completarea Art.138 și a Art.178 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ
Juridică
81. 08.06.2021 RAPORT asupra PL nr. 163/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.17/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS–CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr.1/2011, precum și a altor acte normative
Apărare
82. 07.06.2021 asupra PL nr. 228/2018
Propunere legislativă pentru modificarea literei h1), alin.(2) al art.9 și a literei g1), alin.(2) al art.15 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
-
83. 28.05.2021 RAPORT asupra PL nr. 446/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 5 al Legii nr.35 din 13 martie 2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Juridică
84. 28.05.2021 RAPORT asupra PL nr. 526/2020
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice
Juridică
85. 25.05.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.05.2021, 13.05.2021
-
86. 25.05.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 13.04.2021, 15.04.2021
-
87. 25.05.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 20.04.2021, 22.04.2021
-
88. 25.05.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.04.2021, 29.04.2021
-
89. 25.05.2021 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 20.04.2021, 22.04.2021
-
90. 25.05.2021 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 27.04.2021, 29.04.2021
-
91. 25.05.2021 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 11.05.2021, 13.05.2021
-
92. 25.05.2021 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 13.04.2021, 15.04.2021
-
93. 19.05.2021 RAPORT asupra PL nr. 310/2019
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.220/2018 privind transmiterea unor suprafețe de fond forestier din grupa I funcțională - vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale
Agricultură
Juridică
94. 18.05.2021 AVIZ asupra PL nr. 164/2021
Propunere legislativă privind repatrierea Sfinților Mărturisitori Ardeleni
-
95. 18.05.2021 AVIZ asupra PL nr. 168/2021
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.282/2010 privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Stațiunii de Cercetare și Producție pentru Cultura și Industrializarea Sfeclei de Zahăr Roman, județul Neamț, în domeniul public al județului Neamț și în administrarea Consiliului Județean Neamț, în vederea realizării unor stații de transfer și sortare în cadrul proiectului "Sistem integrat de gestionare a deșeurilor în județul Neamț"
-
96. 17.05.2021 RAPORT asupra PL nr. 423/2014
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Juridică
97. 17.05.2021 asupra PL nr. 492/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea alin.(2) al art.15 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
-
98. 17.05.2021 RAPORT asupra PL nr. 120/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
Juridică
99. 14.05.2021 AVIZ asupra PL nr. 151/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2021 privind modificarea și completarea art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti marți, 28 septembrie 2021, 4:44
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro