Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului din anul 2022
Comisia:Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului
Documente: din anul 2022

1..99 | 100..199 | 200..290      >>

înregistrări găsite: 290
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 05.10.2022 AVIZ asupra PL nr. 480/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.82/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiții destinate capacităților de prestare de servicii și retehnologizării, în vederea refacerii capacității de reziliență
-
2. 05.10.2022 AVIZ asupra PL nr. 481/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.85/2022 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul fiscal și vamal
-
3. 05.10.2022 AVIZ asupra PL nr. 483/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.84/2022 privind combaterea acțiunilor speculative și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
4. 05.10.2022 AVIZ asupra PL nr. 488/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2022 pentru reglementarea unor măsuri de implementare a sistemului de garanție returnare pentru ambalaje nereutilizabile
-
5. 05.10.2022 AVIZ asupra PL nr. 546/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.128/2022 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
-
6. 04.10.2022 AVIZ asupra PL nr. 436/2022
Propunere legislativă privind alocarea a 15% din sumele provenite din vânzarea certificatelor de carbon în sistemul medical de stat existent în județele din care au fost cumpărate aceste certificate prin modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr.115/2011
-
7. 04.10.2022 RAPORT asupra PL nr. 466/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.80/2022 privind reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar
Muncă
8. 29.09.2022 RAPORT asupra PL nr. 31/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
Buget
9. 29.09.2022 AVIZ asupra PL nr. 265/2022
Proiect de Lege pentru completarea art.72 și art.128 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
-
10. 29.09.2022 AVIZ asupra PL nr. 267/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.44/2022 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de sănătate, precum și pentru interpretarea, modificarea și completarea unor acte normative
-
11. 29.09.2022 AVIZ asupra PL nr. 332/2022
Proiect de Lege privind instituirea Zilei Sportului Românesc în prima duminică din luna iunie
-
12. 29.09.2022 AVIZ asupra PL nr. 385/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.181 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000
-
13. 29.09.2022 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 26.09.2022, 29.09.2022
-
14. 29.09.2022 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 19.09.2022, 22.09.2022
-
15. 29.09.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.09.2022, 29.09.2022
-
16. 29.09.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.09.2022, 22.09.2022
-
17. 27.09.2022 asupra PL nr. 31/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
-
18. 27.09.2022 asupra PL nr. 143/2022
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe
-
19. 27.09.2022 AVIZ asupra PL nr. 254/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.39/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul gestionării financiare a fondurilor europene și pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene
-
20. 27.09.2022 AVIZ asupra PL nr. 299/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.55/2022 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2020 privind unele măsuri financiare în vederea implementării proiectelor de infrastructură fazate din perioada de programare 2007-2013, finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-2020, precum și în vederea elaborării și implementării strategiilor teritoriale integrate în perioada de programare 2021-2027
-
21. 27.09.2022 asupra PL nr. 317/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului și pentru modificarea și completarea Legii contenciosului administrativ nr.554/2004
-
22. 27.09.2022 AVIZ asupra PL nr. 324/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi și granturi pentru capital de lucru entităților din domeniul agroalimentar cu finanțare din fonduri externe nerambursabile
-
23. 27.09.2022 AVIZ asupra PL nr. 348/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situații de risc de deprivare materială și/sau risc de sărăcie extremă, suportate parțial din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestuia
-
24. 27.09.2022 asupra PL nr. 391/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
-
25. 27.09.2022 AVIZ asupra PL nr. 394/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.70/2022 privind prevenirea, verificarea și constatarea neregulilor/dublei finanțări, a neregulilor grave apărute în obținerea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de Redresare și Reziliență și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora și recuperarea creanțelor rezultate
-
26. 27.09.2022 asupra PL nr. 416/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
-
27. 27.09.2022 asupra PL nr. 418/2022
Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență nr.142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național Secțiunea a VIII-a -zona cu resurse turistice
-
28. 27.09.2022 RAPORT asupra PL nr. 427/2022
Proiect de Lege pentru declararea florii de bujor ca Floare Națională a României
Agricultură
29. 27.09.2022 AVIZ asupra PL nr. 438/2022
Proiect de Lege privind stabilirea cadrului organizatoric în scopul operaționalizării la nivel național a sistemului centralizat pentru determinarea statelor membre care dețin informații privind condamnările resortisanților țărilor terțe și ale apatrizilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.290/2004 privind cazierul judiciar
-
30. 27.09.2022 AVIZ asupra PL nr. 448/2022
Proiect de Lege pentru modificarea unor acte normative referitoare la căutarea automatizată în sistemul automatizat pentru identificarea datelor dactiloscopice
-
31. 27.09.2022 AVIZ asupra PL nr. 477/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut - Proiectul privind reabilitarea patrimoniului construit și a clădirilor cu destinație culturală- dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 1 iunie 2022 și la București la 9 iunie 2022
-
32. 20.09.2022 RAPORT asupra PL nr. 454/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru modificarea și completarea OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare
Muncă
33. 20.09.2022 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 12.09.2022, 15.09.2022
-
34. - 20.09.2022 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 12.09.2022, 15.09.2022
-
35. - 20.09.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.09.2022, 15.09.2022
-
36. 19.09.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.09.2022, 15.09.2022
-
37. 15.09.2022 RAPORT asupra PL nr. 270/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.49/2022 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul aparatului de lucru al Guvernului și pentru modificarea unor acte normative
Învățământ
38. 14.09.2022 AVIZ asupra PL nr. 191/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.24/2022 privind aprobarea și finanțarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească
-
39. 14.09.2022 AVIZ asupra PL nr. 260/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.51/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectoarele bovine, suine și avicol în contextul crizei economice generate de pandemia COVID 19
-
40. 14.09.2022 AVIZ asupra PL nr. 325/2022
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor
-
41. 14.09.2022 AVIZ asupra PL nr. 422/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.74/2022 privind acordarea unui ajutor financiar pensionarilor sistemului public de pensii, ai sistemului pensiilor militare de stat, precum și beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi cu caracter special, în luna iulie 2022
-
42. 29.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 142/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe
Industrii
43. 29.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 349/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile
Economică
Buget
Industrii
44. 29.06.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.06.2022, 30.06.2022
-
45. 29.06.2022 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 27.06.2022, 30.06.2022
-
46. 28.06.2022 asupra PL nr. 324/2021
Proiect de Lege pentru completarea art.221din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor și pentru modificarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
-
47. 28.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 491/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996
Juridică
48. 28.06.2022 asupra PL nr. 142/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe
-
49. 28.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 276/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.52/2022 privind unele măsuri bugetare destinate organizării și desfășurării celei de-a 21-a ediții a Conferinței Plenipotențiarilor Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor la București, în perioada 26 septembrie -14 octombrie 2022
-
50. 28.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 288/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.396 din 15 mai 2020
-
51. 28.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 289/2022
Propunere legislativă pentru modificarea art.4 alin.(5) din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
-
52. 28.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 304/2022
Propunere legislativă privind protecția socială a persoanelor din Ucraina care solicită protecția statului român
-
53. 28.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 305/2022
Propunere legislativă pentru completarea unor acte normative cu privire la regimul străinilor în România și încadrarea în muncă a străinilor pe teritoriul României
-
54. 28.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 309/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
-
55. 28.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 321/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.57/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați și pentru modificarea art.3 alin.(2 1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
56. 28.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 323/2022
Proiectul Legii entru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.60/2022 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar de implementare și gestionare a fondurilor alocate României prin Fondul pentru modernizare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
57. 28.06.2022 asupra PL nr. 349/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile
-
58. - 28.06.2022 asupra PL nr. 349/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile
-
59. 28.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 353/2022
Proiect de Lege privind valorificarea adaptată a unor măsuri dovedite benefice pentru instituțiile din domeniul justiției instituite pe perioada stării de alertă declarate în vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de COVID-19
-
60. 28.06.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 21.06.2022, 23.06.2022
-
61. 28.06.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.06.2022, 16.06.2022
-
62. 28.06.2022 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 15.06.2022, 16.06.2022
-
63. 28.06.2022 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 21.06.2022, 23.06.2022
-
64. 27.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 175/2022
Propunere legislativă pentru modificarea articolului 363 alin.(1) din Ordonanța de Urgență nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ
Juridică
65. 23.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 445/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții “C.N.I.” – S.A.
Industrii
66. 23.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 279/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative privind documentele de ședere eliberate cetățenilor Uniunii Europene și membrilor de familie ai acestora, precum și în domeniul străinilor
Juridică
Apărare
67. 23.06.2022 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 07.06.2022, 09.06.2022
-
68. 23.06.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 07.06.2022, 09.06.2022
-
69. 22.06.2022 asupra PL nr. 105/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2022 pentru modificarea Legii serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale nr.92/2007
-
70. 22.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 174/2022
Proiect de Lege pentru completarea art.12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne
Apărare
71. 22.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 225/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.28/2022 pentru modificarea unor acte normative
Buget
Apărare
72. 22.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 249/2022
Propunere legislativă privind modificarea alin.(5) al art.29 din Legea nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate
-
73. 22.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 326/2022
Proiect de Lege privind participarea personalului Ministerului Afacerilor Interne la Centrul de Excelență pentru Managementul Crizelor și Răspuns la Dezastre
Apărare
74. 21.06.2022 asupra PL nr. 428/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice și pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării rețelelor de comunicații electronice
Industrii
Juridică
Tehnologia informației
75. 21.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 109/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii locuinței nr.114/1996
Juridică
76. 21.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 301/2022
Proiect de Lege privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor
Buget
77. 21.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 339/2022
Proiect de Lege privind zonele metropolitane, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Juridică
78. 20.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 480/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
Juridică
79. 16.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 224/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.26/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul investițiilor publice
-
80. 16.06.2022 asupra PL nr. 285/2022
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ și pentru modificarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
81. 16.06.2022 asupra PL nr. 300/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.56/2022 privind unele măsuri de eficientizare a activității turistice aferente sezonului turistic estival 2022 pe litoralul românesc al Mării Negre
-
82. 15.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 29/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.144/2021 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006
Industrii
83. 15.06.2022 asupra PL nr. 339/2022
Proiect de Lege privind zonele metropolitane, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
84. 10.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 60/2021
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.46/2008 privind Codul silvic
-
85. 10.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 100/2022
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic
-
86. 10.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 189/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2022 pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România
-
87. 10.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 198/2022
Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri referitoare la executarea sancțiunilor contravenționale aplicate în temeiul art.4 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România
-
88. 10.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 213/2022
Propunere legislativă privind anularea unor creanțe bugetare, precum și pentru modificarea art.3 alin.(5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România
-
89. 10.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 237/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art. 90 din Legea nr. 46/2008 - Codul Silvic și înființarea registrului terenurilor degradate ce trebuie împădurite
-
90. 10.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 238/2022
Propunere legislativă pentru modificarea art.60 din Legea nr.46/2008 - Codul Silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare
-
91. 10.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 239/2022
Propunere legislativă pentru completarea art.37 din Legea nr.46/2008 - Codul Silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare
-
92. 10.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 315/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2022 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 și prorogarea unor termene
-
93. 09.06.2022 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 350/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2021 pentru modificarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
-
94. 09.06.2022 asupra PL nr. 109/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii locuinței nr.114/1996
-
95. 08.06.2022 asupra PL nr. 333/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.81/2021 privind aprobarea metodelor de intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor și bunurilor acestora, în intravilanul localităților, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Agricultură
Apărare
96. 08.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 230/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.33/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.219/2015 privind economia socială
-
97. 06.06.2022 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 119/2020
Propunere legislativă pentru completarea alin.(3) al art.16 din Legea nr.215/2016 privind ceremoniile oficiale
-
98. 06.06.2022 asupra PL nr. 555/2020
Proiect de Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.” — S.A., în domeniul public al județului Mureș
-
99. 06.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 157/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 6 octombrie 2022, 12:58
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro