Resurse parlamentare
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru muncă și protecție socială din anul 2020
Comisia:Comisia pentru muncă și protecție socială
Documente: din anul 2020

înregistrări găsite: 85
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 20.05.2020 RAPORT asupra PL nr. 98/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.99/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
Sănătate
2. 20.05.2020 RAPORT asupra PL nr. 437/2018
Proiect de Lege privind exercitarea profesiei de bioinginer medical, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Bioinginerilor din România
Sănătate
3. 20.05.2020 Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor - O Uniune a egalitatii: Strategia privind egalitatea de gen 2020-2025 – COM (2020) 152 -
4. 20.05.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 22.04.2020
-
5. 20.05.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.04.2020, 28.04.2020
-
6. 13.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 140/2020
Propunere legislativă pentru modificarea art. 931 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011
-
7. 13.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 180/2020
Proiect de Lege privind numirea managerilor și specialiștilor în consiliile de administrație ale regiilor autonome, companiilor sau societăților naționale, instituțiilor publice ori ale societăților comerciale, inclusiv ale băncilor sau altor instituții de credit, societăților de asigurare și celor financiare
-
8. 13.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 181/2020
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
9. 13.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 191/2020
Proiect de Lege pentru modificarea art.60 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
10. 13.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 208/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
-
11. 13.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 217/2020
Proiect de Lege privind măsurile de siguranță cu caracter medical și statutul spitalelor de psihiatrie și pentru măsuri de siguranță
-
12. 13.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 222/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului
-
13. 13.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 239/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ
-
14. 13.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 240/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru adoptarea unor măsuri pe timpul stării de urgență instituite prin Decretul Președintelui României nr.195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României
-
15. 13.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 247/2020
Propunere legislativă privind organizarea activității agenților imobiliari
-
16. 13.05.2020 Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor - Raspunsul la coronavirus – COM (2020) 143 -
17. 12.05.2020 RAPORT asupra PL nr. 356/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Guvern nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare și a Legii nr.202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați
Drepturile omului
Juridică
Egalitatea de șanse
18. 12.05.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.04.2020
-
19. 12.05.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.04.2020
-
20. 06.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 157/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2020 privind întărirea capacității administrative a sistemului sanitar
-
21. 06.05.2020 RAPORT asupra PL nr. 158/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ
-
22. 06.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 162/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2020 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
23. 05.05.2020 RAPORT asupra PL nr. 90/2020
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale și pentru modificarea și completarea Legii nr.223/2015 privind pensiile militare de stat
Apărare
24. 05.05.2020 RAPORT asupra PL nr. 141/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV 2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială
-
25. 05.05.2020 RAPORT asupra PL nr. 190/2020
Proiect de Lege privind Codul administrativ
Buget
Administrație
Juridică
26. 29.04.2020 RAPORT asupra PL nr. 253/2019
Proiect de Lege pentru completarea art.21 din Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat
Apărare
27. 29.04.2020 RAPORT asupra PL nr. 386/2019
Proiect de Lege pentru modificarea art.21 din Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat
Apărare
28. 29.04.2020 RAPORT asupra PL nr. 524/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.145 alin.(3) și completarea art.152 din Codul Muncii
-
29. 29.04.2020 RAPORT asupra PL nr. 589/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
30. 29.04.2020 RAPORT asupra PL nr. 24/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.69/2019 pentru aplicarea unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare din cadrul operatorilor economici pentru care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive în perioada 2019-2024
-
31. 29.04.2020 AVIZ asupra PL nr. 75/2020
Propunere legislativă privind completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatului Poporului
-
32. 29.04.2020 RAPORT asupra PL nr. 81/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.88/2019 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2015 privind înființarea Gărzilor forestiere
Agricultură
33. 29.04.2020 AVIZ asupra PL nr. 105/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.8/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.145/2019 privind statutul polițiștilor de penitenciare
-
34. 29.04.2020 AVIZ asupra PL nr. 120/2020
Propunere legislativă pentru modificarea lit.d), alin.(1) al art.260 din Legea educației naționale nr.1/2011
-
35. 29.04.2020 AVIZ asupra PL nr. 121/2020
Propunere legislativă pentru organizarea și funcționarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Mediu, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
36. 29.04.2020 AVIZ asupra PL nr. 122/2020
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
-
37. 29.04.2020 RAPORT asupra PL nr. 127/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
-
38. 29.04.2020 AVIZ asupra PL nr. 148/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare
-
39. 24.04.2020 AVIZ asupra PL nr. 83/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.90/2019 privind stabilirea unor măsuri Ia nivelul administrației publice centrale
-
40. 23.04.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.03.2020, 10.03.2020, 11.03.2020, 12.03.2020, 14.03.2020
-
41. 22.04.2020 RAPORT asupra PL nr. 144/2020
Proiect de Lege pentru recunoașterea meritelor personalului medical participant la acțiuni medicale împotriva Covid – 19
Sănătate
42. 15.04.2020 Aviz asupra solicitarii privind incuviintarea prelungirii starii de urgenta pe teritoriul României -
43. 08.04.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.03.2020, 03.03.2020, 04.03.2020, 05.03.2020
-
44. 03.04.2020 RAPORT asupra PL nr. 600/2019
Proiect de Lege pentru modificarea Anexei a II a a Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
45. 02.04.2020 RAPORT asupra PL nr. 64/2019
Propunere legislativă pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
46. 02.04.2020 RAPORT asupra PL nr. 131/2020
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii și pentru reglementarea unor măsuri de protecție socială
-
47. 26.03.2020 RAPORT asupra PL nr. 561/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.75/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul protecției mediului și al regimului străinilor
Juridică
48. 26.03.2020 AVIZ asupra PL nr. 17/2020
Propunere legislativă pentru modificarea art.207 și 213 din Legea educației naționale 1/2011
-
49. 26.03.2020 AVIZ asupra PL nr. 70/2020
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.9/1991 privind înființarea Institutului Român pentru Drepturile Omului
-
50. 26.03.2020 AVIZ asupra PL nr. 71/2020
Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (13) al articolului 109 din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare
-
51. 26.03.2020 AVIZ asupra PL nr. 96/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.22/2020 privind recensământul general agricol din România runda 2020
-
52. 16.03.2020 Aviz comun consultativ cu privire la audierea doamnei Alexandru Victoria Violeta, candidat la functia de ministru al muncii si protectiei sociale Egalitatea de șanse
53. 12.03.2020 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 337/2019
Proiect de Lege privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ
-
54. 12.03.2020 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 638/2019
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.248 din 28 octombrie 2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate
Administrație
55. 12.03.2020 RAPORT asupra PL nr. 43/2020
Proiect de Lege privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciului de bonă
Administrație
56. 12.03.2020 Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European si Consiliu – Pregatirea conferintei privind viitorul Europei – COM (2020) 27 -
57. 12.03.2020 Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrala Europeana, Comitetul Economic si Social European, Comitetul Regiunilor si Banca Europeana de Investitii – Strategia anuala pentru 2020 privind cresterea durabila – COM (2019) 650 -
58. 10.03.2020 asupra PL nr. 263/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.217/2000 privind aprobarea coșului minim de consum lunar
-
59. 10.03.2020 asupra PL nr. 399/2018
Propunere legislativă pentru modificarea lit.i) a alin.(1) al art.260 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii
-
60. 09.03.2020 AVIZ asupra PL nr. 660/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
-
61. 09.03.2020 AVIZ asupra PL nr. 671/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.83 din Legea educației naționale 1/2011
-
62. 09.03.2020 AVIZ asupra PL nr. 672/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.131 și art.287 din Legea Educației Naționale nr.1/2011
-
63. 09.03.2020 AVIZ asupra PL nr. 22/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.73/2019 privind siguranța feroviară
-
64. 09.03.2020 AVIZ asupra PL nr. 25/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.70/2019 privind unele măsuri aplicabile în cazul retragerii Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană fără un acord
-
65. 09.03.2020 AVIZ asupra PL nr. 46/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.31/2007 privind reorganizarea și funcționarea Academiei Oamenilor de Știință din România
-
66. 09.03.2020 AVIZ asupra PL nr. 62/2020
Proiect de Lege pentru modifcarea și completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice
-
67. 09.03.2020 AVIZ asupra PL nr. 72/2020
Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2020 privind modificarea și completarea unor acte normative în materia alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților, precum și unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor parlamentare anticipate
-
68. 09.03.2020 RAPORT asupra PL nr. 86/2020
Proiect de Lege pentru modificarea Legii notarilor publici și a activității notariale nr.36/1995
Juridică
69. 09.03.2020 RAPORT asupra PL nr. 87/2020
Proiect de Lege privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale al notarilor publici din România
Juridică
70. 04.03.2020 Aviz comun consultativ cu privire la audierea doamnei Alexandru Victoria Violeta, candidat la functia de ministru al muncii si protectiei sociale -
71. 03.03.2020 RAPORT asupra PL nr. 523/2019
Proiect de Lege pentru completarea Anexei nr.III la Lege-cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
72. 03.03.2020 asupra PL nr. 618/2019
Propunere legislativă pentru completarea art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii și a art.361 din Legea nr.1/2011 a educației naționale
-
73. 03.03.2020 RAPORT asupra PL nr. 10/2020
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2020 pentru prorogarea intrării în vigoare a art.I pct.1 din Legea nr.14/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, precum și pentru modificarea art.58 alin.(1) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
74. 03.03.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 10.02.2020, 11.02.2020, 12.02.2020, 13.02.2020
-
75. 03.03.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 17.02.2020, 18.02.2020, 19.02.2020, 20.02.2020
-
76. 02.03.2020 RAPORT asupra PL nr. 638/2019
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.248 din 28 octombrie 2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate
Administrație
77. 25.02.2020 AVIZ asupra PL nr. 653/2019
Propunere legislativă pentru modificarea alin.1 al art.286 din Legea Educației Naționale nr.1/2011
-
78. 25.02.2020 AVIZ asupra PL nr. 659/2019
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență 93/2012, privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară
-
79. 20.02.2020 RAPORT asupra PL nr. 235/2019
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.514/2003 privind organizarea profesiei de consilier juridic, precum și pentru modificarea punctului 20, lit.A, a Anexei nr.3 la Legea nr.200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare
Învățământ
Juridică
80. 20.02.2020 RAPORT asupra PL nr. 427/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative
Învățământ
81. 20.02.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.02.2020, 05.02.2020, 06.02.2020
-
82. 20.02.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.01.2020, 28.01.2020, 29.01.2020, 30.01.2020
-
83. 19.02.2020 Aviz comun consultativ privind audierea doamnei Victoria Violeta ALEXANDRU, candidat la functia de ministru al muncii si protectiei sociale Egalitatea de șanse
84. 10.02.2020 RAPORT asupra PL nr. 452/2019
Proiect de Lege pentru modificarea articolului 1 din Legea nr.49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război
Apărare
85. 04.02.2020 RAPORT asupra PL nr. 495/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.4 și art.5 din Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
-

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București luni, 25 mai 2020, 1:21
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro