Resurse parlamentare
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru sănătate și familie din anul 2020
Comisia:Comisia pentru sănătate și familie
Documente: din anul 2020

înregistrări găsite: 75
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 28.05.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.05.2020, 12.05.2020
-
2. 28.05.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 18.05.2020, 19.05.2020
-
3. 27.05.2020 RAPORT asupra PL nr. 257/2018
Proiect de Lege privind alăptarea în spații publice
Egalitatea de șanse
4. 27.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 291/2020
Propunere legislativă privind munca în domeniul pescuitului maritim
-
5. 26.05.2020 RAPORT asupra PL nr. 23/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.74/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, precum și pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Muncă
6. 26.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 298/2020
Proiectul Legii laptelui și a produselor lactate
-
7. 20.05.2020 RAPORT asupra PL nr. 98/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.99/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
Muncă
8. 20.05.2020 RAPORT asupra PL nr. 437/2018
Proiect de Lege privind exercitarea profesiei de bioinginer medical, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Bioinginerilor din România
Muncă
9. 19.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 49/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia
-
10. 19.05.2020 AVIZ COMUN asupra Hotararii Guvernului nr.394/2020 privind declararea starii de alerta si masurile care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 -
11. 18.05.2020 RAPORT asupra PL nr. 157/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2020 privind întărirea capacității administrative a sistemului sanitar
-
12. 18.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 257/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență
-
13. 11.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 175/2020
Proiect de Lege pentru completarea Legii asistenței sociale nr.292/2011
-
14. 11.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 203/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copiilor
-
15. 11.05.2020 RAPORT asupra PL nr. 211/2020
Proiect de Lege pentru instituirea zilei de 17 noiembrie ca ”Ziua națională a copilului prematur din România
-
16. 11.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 212/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
17. 11.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 228/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
-
18. 11.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 229/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.91 din 1 iulie 2014 privind acordarea unei zile lucrătoare libere pe an pentru îngrijirea sănătății copilului
-
19. 08.05.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.05.2020, 05.05.2020
-
20. 07.05.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 04.05.2020, 05.05.2020
-
21. 05.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 148/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare
-
22. 05.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 164/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal
-
23. 04.05.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 27.04.2020, 28.04.2020
-
24. 04.05.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.04.2020, 28.04.2020
-
25. 30.04.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 15.04.2020
-
26. 30.04.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 22.04.2020
-
27. 30.04.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 22.04.2020
-
28. 30.04.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.04.2020
-
29. 28.04.2020 AVIZ asupra PL nr. 151/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019
-
30. 28.04.2020 AVIZ asupra PL nr. 153/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2020 pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 2020
-
31. 22.04.2020 RAPORT asupra PL nr. 202/2019
Propunere legislativă pentru completarea art.135 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
32. 22.04.2020 AVIZ asupra PL nr. 123/2020
Propunere legislativă pentru modificarea Legii educației naționale nr.1/2011
-
33. 22.04.2020 AVIZ asupra PL nr. 127/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
-
34. 22.04.2020 AVIZ asupra PL nr. 141/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV 2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială
-
35. 22.04.2020 AVIZ asupra PL nr. 142/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2020 privind unele măsuri fiscale și modificarea unor acte normative
-
36. 22.04.2020 RAPORT asupra PL nr. 144/2020
Proiect de Lege pentru recunoașterea meritelor personalului medical participant la acțiuni medicale împotriva Covid – 19
Muncă
37. 22.04.2020 AVIZ asupra PL nr. 145/2020
Proiect de Lege privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară CIuj-Napoca pentru Stațiunea de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca, în domeniul public al Județului Cluj
-
38. 15.04.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 17.03.2020
-
39. 15.04.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 02.04.2020
-
40. 15.04.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.04.2020
-
41. 15.04.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 17.03.2020
-
42. 15.04.2020 Raportul comun asupra Decretului Presedintelui Romaniei nr.240 din 14 aprilie 2020, privind prelungirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.311 din 14 aprilie 2020 -
43. 06.04.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 10.03.2020, 11.03.2020, 12.03.2020
-
44. 06.04.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 10.03.2020, 12.03.2020
-
45. 03.04.2020 RAPORT asupra PL nr. 78/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.85/2019 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății
Buget
46. 02.04.2020 asupra PL nr. 751/2018
Propunere legislativă privind preluarea personalului angajat cu pregătire paramedicală din cadrul echipajelor SMURD specializate în acordarea primului-ajutor calificat ,potrivit legii, aflate în finanțarea autorităților publice locale de pe raza județelor Arad, Hunedoara, Maramureș, Mureș și Sibiu
Administrație
Apărare
47. 02.04.2020 AVIZ asupra PL nr. 25/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.70/2019 privind unele măsuri aplicabile în cazul retragerii Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană fără un acord
-
48. 02.04.2020 AVIZ asupra PL nr. 47/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
-
49. 02.04.2020 AVIZ asupra PL nr. 61/2020
Proiect de Lege privind completarea Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
-
50. 02.04.2020 AVIZ asupra PL nr. 62/2020
Proiect de Lege pentru modifcarea și completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice
-
51. 02.04.2020 AVIZ asupra PL nr. 102/2020
Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului
-
52. 02.04.2020 AVIZ asupra PL nr. 103/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic
-
53. 02.04.2020 AVIZ asupra PL nr. 106/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.9/2020 pentru aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități de învățământ preuniversitar de stat
-
54. 26.03.2020 RAPORT asupra PL nr. 488/2019
Propunere legislativă privind activitatea de medicină legală în România
Juridică
55. 18.03.2020 Raportul comun asupra Decretului Presedintelui Romaniei nr.195 din 16 martie 2020, privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei,Partea I, nr.212 din 16 martie 2020 -
56. 16.03.2020 Aviz comun consultativ privind audierea domnului conf. univ. dr. Victor Sebastian Costache, candidat la functia de ministru al sanatatii -
57. 12.03.2020 RAPORT asupra PL nr. 346/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.41/2019 privind stabilirea unor măsuri în vederea implementării activităților de evaluare necesare pentru aprobarea substanțelor active ale produselor biocide și pentru autorizarea produselor biocide
-
58. 12.03.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 25.02.2020, 26.02.2020, 27.02.2020
-
59. 12.03.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 02.03.2020, 03.03.2020, 04.03.2020, 05.03.2020
-
60. 12.03.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.03.2020, 03.03.2020, 04.03.2020, 05.03.2020
-
61. 11.03.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.02.2020, 26.02.2020, 27.02.2020
-
62. 10.03.2020 RAPORT asupra PL nr. 84/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei
Apărare
63. 04.03.2020 RAPORT asupra PL nr. 399/2017
Proiect de Lege privind vaccinarea persoanelor în România
-
64. 04.03.2020 Aviz comun consultativ cu privire la audierea domnului Costache Victor Sebastian, candidat la functia de ministru al sanatatii -
65. 26.02.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 17.02.2020, 18.02.2020, 19.02.2020, 20.02.2020
-
66. 26.02.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 17.02.2020, 18.02.2020, 19.02.2020, 20.02.2020
-
67. 25.02.2020 AVIZ asupra PL nr. 31/2020
Proiect de Lege pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
68. 25.02.2020 AVIZ asupra PL nr. 41/2020
Proiect de Lege privind gestionarea deșeurilor nepericuloase compostabile
-
69. 25.02.2020 AVIZ asupra PL nr. 43/2020
Proiect de Lege privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciului de bonă
-
70. 24.02.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 10.02.2020, 11.02.2020, 12.02.2020, 13.02.2020
-
71. 24.02.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 10.02.2020, 11.02.2020, 12.02.2020, 13.02.2020
-
72. 19.02.2020 Aviz comun consultativ privind audierea domnului conf. univ. dr. Victor Sebastian Costache, candidat la functia de ministru al sanatatii -
73. 17.02.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.02.2020, 05.02.2020, 06.02.2020
-
74. 11.02.2020 AVIZ asupra PL nr. 10/2020
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2020 pentru prorogarea intrării în vigoare a art.I pct.1 din Legea nr.14/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, precum și pentru modificarea art.58 alin.(1) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
75. 11.02.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 04.02.2020, 05.02.2020, 06.02.2020
-

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București luni, 1 iunie 2020, 15:59
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro