Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru sănătate și familie din anul 2022
Comisia:Comisia pentru sănătate și familie
Documente: din anul 2022

1..99 | 100..177      >>

înregistrări găsite: 177
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 28.09.2022 RAPORT asupra PL nr. 513/2017
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
2. 28.09.2022 RAPORT asupra PL nr. 62/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
3. 28.09.2022 RAPORT asupra PL nr. 570/2021
Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrelor de nașteri pe teritoriul României
-
4. 28.09.2022 RAPORT asupra PL nr. 252/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.37/2022 privind asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, a sumelor necesare acoperirii plății TVA aferente bunurilor și serviciilor achiziționate în cadrul Programului ROU-T-MOH „Abordarea provocărilor sistemului de sănătate privind controlul tuberculozei În România" finanțat de Fondul Global de Luptă Împotriva HIV/SIDA, Tuberculozei și Malariei, aprobat pentru perioada 1 octombrie 2018-31 martie 2023, precum și pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.112/2020 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, a sumelor necesare acoperirii plății TVA aferente bunurilor și serviciilor achiziționate în cadrul Programului ROU-T-MOH „Abordarea provocărilor sistemului de sănătate privind controlul tuberculozei în România”
Buget
5. 28.09.2022 AVIZ asupra PL nr. 417/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
-
6. 28.09.2022 AVIZ asupra PL nr. 456/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală
-
7. 28.09.2022 AVIZ asupra PL nr. 480/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.82/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiții destinate capacităților de prestare de servicii și retehnologizării, în vederea refacerii capacității de reziliență
-
8. 28.09.2022 AVIZ asupra PL nr. 484/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.369/2004 privind aplicarea Convenției asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii, adoptată la Haga la 25 octombrie 1980, la care România a aderat prin Legea nr.100/1992
-
9. 28.09.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.09.2022, 15.09.2022
-
10. 27.09.2022 RAPORT asupra PL nr. 355/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2021 pentru suspendarea aplicării prevederilor Legii nr.5/2021 privind Statutul personalului profesionist operativ de intervenție din cadrul serviciilor civile care asigură asistență publică medicală de urgență și prim ajutor calificat
Muncă
11. 21.09.2022 AVIZ asupra PL nr. 381/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii privind Codul fiscal nr.227/2015
-
12. 21.09.2022 AVIZ asupra PL nr. 386/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
-
13. 21.09.2022 AVIZ asupra PL nr. 413/2022
Propunere legislativă privind etichetarea nutrițională voluntară Nutri-Score
-
14. 21.09.2022 AVIZ asupra PL nr. 459/2022
Proiect de Lege privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului
-
15. 20.09.2022 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 495/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
16. 14.09.2022 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 330/2018
Propunere legislativă pentru completarea art.180 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
17. 14.09.2022 RAPORT asupra PL nr. 495/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
18. 14.09.2022 asupra PL nr. 382/2022
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.95 / 2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
19. 14.09.2022 AVIZ asupra PL nr. 401/2022
Proiect de Lege pentru modificarea art.77 alin.(1)-(3) ale Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal
-
20. 14.09.2022 AVIZ asupra PL nr. 421/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.73/2022 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă
-
21. 14.09.2022 AVIZ asupra PL nr. 439/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Contractului de finanțare - Spitalul Regional de Urgență Craiova - dintre România și Banca Europeană de Investiții, semnat la București la 6 aprilie 2022 și la Luxemburg la 11 aprilie 2022
-
22. 14.09.2022 AVIZ asupra PL nr. 449/2022
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Republica Chile în domeniul securității sociale, semnat la Santiago, Chile, la 26 februarie 2021
-
23. 14.09.2022 AVIZ asupra PL nr. 457/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală
-
24. 06.09.2022 RAPORT asupra PL nr. 390/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative
Muncă
25. 30.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 210/2022
Proiectul Legii rivind consimțământul digital online, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniu
-
26. 30.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 353/2022
Proiect de Lege privind valorificarea adaptată a unor măsuri dovedite benefice pentru instituțiile din domeniul justiției instituite pe perioada stării de alertă declarate în vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de COVID-19
-
27. 30.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 359/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă
-
28. 30.06.2022 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 20.06.2022, 21.06.2022, 22.06.2022, 23.06.2022
-
29. 30.06.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 20.06.2022, 21.06.2022, 22.06.2022, 23.06.2022
-
30. 30.06.2022 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 27.06.2022, 28.06.2022, 29.06.2022, 30.06.2022
-
31. 30.06.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.06.2022, 28.06.2022, 29.06.2022, 30.06.2022
-
32. 28.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 546/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate
-
33. 28.06.2022 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 218/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.29/2022 privind stabilirea cadrului instituțional și a măsurilor necesare pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr.536/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind studiile clinice intervenționale cu medicamente de uz uman și de abrogare a Directivei 2001/20/CE, precum și pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătății
-
34. 28.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 271/2022
Propunere legislativă privind asistența spiritual-religioasă în spitale și statutul clerului spitalicesc
Drepturile omului
35. 28.06.2022 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 14.06.2022, 15.06.2022, 16.06.2022
-
36. 28.06.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 14.06.2022, 15.06.2022, 16.06.2022
-
37. 23.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 243/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
-
38. 23.06.2022 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 07.06.2022, 08.06.2022, 09.06.2022
-
39. 23.06.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 07.06.2022, 08.06.2022, 09.06.2022
-
40. 22.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 457/2015
Proiect de Lege privind realizarea unor venituri suplimentare de către unitățile medicale publice
-
41. 22.06.2022 asupra PL nr. 390/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
42. 22.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 390/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.74/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, pentru modificarea art.299 alin.(4) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale
Muncă
43. 22.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 250/2022
Propunere legislativă pentru completarea și modificarea art.65 din Legea educației naționale nr.1/2011
-
44. 22.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 321/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.57/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați și pentru modificarea art.3 alin.(2 1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
45. 22.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 332/2022
Proiect de Lege privind instituirea Zilei Sportului Românesc în prima duminică din luna iunie
-
46. 21.06.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 30.05.2022, 02.05.2022
-
47. 21.06.2022 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 30.05.2022, 02.05.2022
-
48. 16.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 478/2021
Propunere legislativă pentru sprijinirea familiilor cu copii
-
49. 16.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 69/2022
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată
-
50. 16.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 208/2022
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România
-
51. 16.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 292/2022
Propunere legislativă privind Statutul asistenților maternali profesioniști
-
52. 15.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 581/2019
Proiect de Lege pentru înființarea Comisiei Naționale de Alăptare
-
53. 15.06.2022 asupra PL nr. 546/2021
Propunere legislativă privind interzicerea discriminării pe motiv de vaccinare
-
54. 15.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 95/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.6/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a facilita libera circulație pe durata pandemiei de COVID-19
Apărare
Tehnologia informației
55. 15.06.2022 asupra PL nr. 271/2022
Propunere legislativă privind asistența spiritual-religioasă în spitale și statutul clerului spitalicesc
-
56. 09.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 207/2022
Proiect de Lege pentru completarea art.98 alin.(2) al Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului
-
57. 09.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 282/2022
Proiect de Lege pentru completarea Legii drepturilor pacientului nr.46/2003
Drepturile omului
58. 09.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 301/2022
Proiect de Lege privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor
-
59. 09.06.2022 PROIECT DE OPINIE asupra COMUNICARII COMISIEI CATRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU Un spa?iu european al datelor privind s?n?tatea: valorificarea puterii datelor privind s?n?tatea în sprijinul ceta?enilor, al pacientilor ?i al inovarii – COM(2022) 196 -
60. 08.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 206/2022
Proiect de Lege pentru modificarea art.75 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
61. 08.06.2022 asupra PL nr. 252/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.37/2022 privind asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, a sumelor necesare acoperirii plății TVA aferente bunurilor și serviciilor achiziționate în cadrul Programului ROU-T-MOH „Abordarea provocărilor sistemului de sănătate privind controlul tuberculozei În România" finanțat de Fondul Global de Luptă Împotriva HIV/SIDA, Tuberculozei și Malariei, aprobat pentru perioada 1 octombrie 2018-31 martie 2023, precum și pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.112/2020 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, a sumelor necesare acoperirii plății TVA aferente bunurilor și serviciilor achiziționate în cadrul Programului ROU-T-MOH „Abordarea provocărilor sistemului de sănătate privind controlul tuberculozei în România”
-
62. 08.06.2022 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 23.05.2022, 26.05.2022
-
63. 08.06.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.05.2022, 26.05.2022
-
64. 02.06.2022 asupra PL nr. 325/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 -Codul muncii și a Legii nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă
-
65. 02.06.2022 asupra PL nr. 393/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a facilita libera circulație pe durata pandemiei de COVID-19
-
66. 02.06.2022 asupra PL nr. 189/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2022 pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România
-
67. 31.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 275/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.50/2022 pentru reglementarea muncii în domeniul maritim
-
68. 31.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 279/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative privind documentele de ședere eliberate cetățenilor Uniunii Europene și membrilor de familie ai acestora, precum și în domeniul străinilor
-
69. 31.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 280/2022
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.56/1997 pentru aplicarea prevederilor Convenției privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora
-
70. 30.05.2022 RAPORT asupra PL nr. 480/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății
Buget
71. 30.05.2022 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 16.05.2022, 19.05.2022
-
72. 30.05.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.05.2022, 19.05.2022
-
73. 26.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 168/2022
Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii educației naționale nr.1/2011
-
74. 26.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 240/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.84 din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului și pentru completarea art.121 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal
-
75. 26.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 254/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.39/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul gestionării financiare a fondurilor europene și pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene
-
76. 25.05.2022 RAPORT asupra PL nr. 218/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.29/2022 privind stabilirea cadrului instituțional și a măsurilor necesare pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr.536/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind studiile clinice intervenționale cu medicamente de uz uman și de abrogare a Directivei 2001/20/CE, precum și pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătății
-
77. 18.05.2022 RAPORT asupra PL nr. 510/2017
Proiect de Lege pentru modificarea art.391 alin.(3) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Muncă
78. 18.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 372/2021
Proiect de Lege privind facilitarea accesului la educație a tinerelor din medii defavorizate și sprijinirea unor persoane fără adăpost prin acordarea unui stimulent financiar pentru procurarea de produse de igienă
-
79. 18.05.2022 RAPORT asupra PL nr. 479/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate
-
80. 18.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 232/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.36/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecție socială a salariaților în contextul conflictului armat din Ucraina, precum și ca urmare a sancțiunilor internaționale aplicate Federației Ruse și Belarusului
-
81. 18.05.2022 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 09.05.2022, 12.05.2022
-
82. 18.05.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.05.2022, 12.05.2022
-
83. 18.05.2022 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 04.05.2022, 05.05.2022
-
84. 18.05.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.05.2022, 05.05.2022
-
85. 16.05.2022 RAPORT asupra PL nr. 485/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătății precum și pentru abrogarea art.4 din Legea nr.584/2002 privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România și de protecție a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA
-
86. 11.05.2022 RAPORT asupra PL nr. 557/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății - REPUBLICARE
-
87. 11.05.2022 RAPORT asupra PL nr. 558/2019
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății - REPUBLICARE
-
88. 11.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 165/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
-
89. 11.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 204/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
-
90. 09.05.2022 RAPORT asupra PL nr. 555/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2021 pentru completarea Legii nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic
Buget
91. 05.05.2022 asupra PL nr. 510/2017
Proiect de Lege pentru modificarea art.391 alin.(3) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
92. 05.05.2022 asupra PL nr. 480/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății
-
93. 05.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 160/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite proveniți din zona conflictului armat din Ucraina
-
94. 05.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 188/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2022 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de sprijin și asistență umanitară
-
95. 04.05.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.04.2022, 13.04.2022, 14.04.2022
-
96. 04.05.2022 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 12.04.2022, 13.04.2022, 14.04.2022
-
97. 03.05.2022 RAPORT asupra PL nr. 231/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății
Buget
98. 19.04.2022 RAPORT asupra PL nr. 484/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății, a unor reglementări cu privire la programe guvernamentale naționale și cu privire la măsuri fiscal-bugetare
Buget
Muncă
99. 13.04.2022 asupra PL nr. 555/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2021 pentru completarea Legii nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 3 octombrie 2022, 7:27
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro