Resurse parlamentare
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru industrii și servicii din anul 2017
Comisia:Comisia pentru industrii și servicii
Documente: din anul 2017

<<      1..99 | 100..194

înregistrări găsite: 194
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
100. 13.06.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 07.06.2017
-
101. 12.06.2017 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 356/2016
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol
Agricultură
102. 12.06.2017 asupra PL nr. 413/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căi navigabile
Juridică
103. 07.06.2017 RAPORT asupra PL nr. 97/2013
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale
Buget
104. 31.05.2017 RAPORT asupra PL nr. 379/2016
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Guvern nr.27 din 31.08.2011 privind transporturile rutiere
-
105. 31.05.2017 RAPORT asupra PL nr. 167/2017
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei
-
106. 29.05.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.05.2017
-
107. 24.05.2017 RAPORT asupra PL nr. 418/2009
Proiect de Lege pentru modificarea art.25 din Ordonanței Guvernului nr.21/1992 privind protecția consumatorilor
-
108. 24.05.2017 RAPORT asupra PL nr. 222/2015
Propunere legislativă privind amenajările rutiere destinate autovehiculelor cu regim prioritar precum și dotarea cu sisteme de semaforizare inteligentă
-
109. 24.05.2017 RAPORT asupra PL nr. 409/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.92 din 10 aprilie 2007 privind serviciile de transport public local
Administrație
110. 24.05.2017 Raportul comun suplimentar cu privire la candidatii ce urmeaza a fi numiti in comitetul de reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei -
111. 23.05.2017 RAPORT asupra PL nr. 105/2016
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996
-
112. 23.05.2017 RAPORT asupra PL nr. 499/2016
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2016 pentru modificarea Ordonanței de uregență a Guvernului nr.77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacității de plată
-
113. 23.05.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.05.2017
-
114. 23.05.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.05.2017
-
115. 16.05.2017 RAPORT asupra PL nr. 333/2016
Proiect de Lege privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie
Buget
Juridică
116. 11.05.2017 RAPORT asupra PL nr. 796/2015
Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (5) al articolului 10 din Legea nr.121/2014 privind eficiența energetică și a articolului 29 al Legii nr.325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică
-
117. 11.05.2017 Raport comun cu Comisia economica industrii și servicii din Senat cu privire la candidatii ce urmeaza a fi numiți in comitetul de reglementare al Autoritatii Naționale de Reglementare in Domeniul Energiei. -
118. 09.05.2017 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 239/2014
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2014 pentru modificarea anexei la Ordonanța Guvernului nr.7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale
-
119. 09.05.2017 RAPORT asupra PL nr. 539/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea alineatului (3) a articolului 68 din Legea nr.64/1991 privind brevetele de invenție, republicată
-
120. 09.05.2017 RAPORT asupra PL nr. 173/2017
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr.138/2004, pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare, precum și pentru completarea art.10 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice
Agricultură
Juridică
121. 09.05.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.05.2017
-
122. 02.05.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.04.2017
-
123. 25.04.2017 RAPORT asupra PL nr. 830/2007
Proiect de Lege privind reorganizarea și funcționarea industriei de apărare
Apărare
124. 25.04.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.04.2017
-
125. 21.04.2017 RAPORT asupra PL nr. 164/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii
-
126. 20.04.2017 RAPORT asupra PL nr. 144/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2017 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2015 privind prelungirea valabilității licențelor de traseu și a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul București și localitățile județului Ilfov, precum și pentru prelungirea valabilității licențelor de traseu și a programului de transport public județean sau a programului de transport public local de persoane, în cazul în care procedura de atribuire a acestora a fost suspendată prin hotărâri ale instanțelor de judecată
Administrație
127. 19.04.2017 RAPORT asupra PL nr. 522/2016
Propunere legislativă privind activitatea de recuperare debite
Juridică
128. 19.04.2017 RAPORT asupra PL nr. 74/2017
Proiect de Lege privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34 / 2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
Juridică
129. 18.04.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.04.2017
-
130. 11.04.2017 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 280/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și gazelor naturale nr.123/2012
-
131. 11.04.2017 RAPORT asupra PL nr. 409/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.92 din 10 aprilie 2007 privind serviciile de transport public local
Administrație
132. 11.04.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.04.2017, 05.04.2017, 06.04.2017
-
133. 04.04.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.03.2017, 29.03.2017, 30.03.2017
-
134. 30.03.2017 RAPORT asupra PL nr. 716/2015
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2015 pentru modificarea și completarea art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Administrație
135. 28.03.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 21.03.2017, 22.03.2017, 23.03.2017
-
136. 27.03.2017 RAPORT asupra PL nr. 174/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii gazelor nr.351/2004
-
137. 23.03.2017 RAPORT asupra PL nr. 22/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2016 pentru modificarea art.51 din Ordonanța Guvernului nr.36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației
Administrație
138. 23.03.2017 AVIZ asupra PL nr. 156/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a Programului de susținere a internaționalizării operatorilor economici români, cu finanțare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020
-
139. 22.03.2017 AVIZ asupra PL nr. 122/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2016 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale, pentru prorogarea termenului prevăzut la art.136 din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
140. 22.03.2017 AVIZ asupra PL nr. 146/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.100/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, precum și a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
-
141. 22.03.2017 AVIZ asupra PL nr. 159/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/2017 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiții la operatorii economici din industria de apărare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
142. 21.03.2017 RAPORT asupra PL nr. 52/2017
Proiect de Lege pentru modificarea art.57 alin.(2) din Legea energiei și gazelor naturale nr.123/2012
-
143. 21.03.2017 RAPORT asupra PL nr. 79/2017
Proiect de Lege pentru modificarea art.23 din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr.325/2006
-
144. 21.03.2017 RAPORT asupra PL nr. 84/2017
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(5) al art.10 din Legea nr.121/2014 privind eficiența energetică
-
145. 21.03.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 14.03.2017, 15.03.2017, 16.03.2017
-
146. 16.03.2017 RAPORT asupra PL nr. 80/2017
Proiect de Lege pentru mdificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanțare prin credite bancare cu garanție guvernamentală
Administrație
147. 14.03.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 07.03.2017, 08.03.2017, 09.03.2017
-
148. 13.03.2017 RAPORT asupra PL nr. 103/2017
Propunere legislativă privind diferențierea substanțelor toxice de cele comestibile pentru a reduce riscurile de otrăvire
-
149. 08.03.2017 AVIZ asupra PL nr. 509/2016
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea și completarea unor acte normative și pentru aplicarea unitară a dispozițiilor legale
-
150. 08.03.2017 AVIZ asupra PL nr. 520/2016
Proiect de Lege pentru completarea art.456 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
151. 08.03.2017 AVIZ asupra PL nr. 113/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor
-
152. 08.03.2017 AVIZ asupra PL nr. 141/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităților cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului privind reforma sistemulu judiciar, semnat la București la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr.205/2006, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
153. 08.03.2017 AVIZ asupra PL nr. 143/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
154. 07.03.2017 RAPORT asupra PL nr. 308/2013
Propunere legislativă privind înființarea "Fondului Român de Investiții Strategice în Energie și Resurse Energetice "-S.A
-
155. 07.03.2017 RAPORT asupra PL nr. 481/2014
Proiect de Lege privind transferul, cu titlu gratuit, pachetului integral de acțiuni deținut de stat la Societatea Națională "Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia" -S.A.din proprietatea privată a statului și din administrarea Ministerului Transporturilor în proprietatea privată a județului Timiș
Economică
156. 07.03.2017 RAPORT asupra PL nr. 704/2015
Propunere legislativă privind reducerea evaziunii fiscale prin măsuri de stimulare a cumpărărilor
Buget
157. 07.03.2017 RAPORT asupra PL nr. 98/2017
Proiect de Lege privind raspunderea diriginților de șantier și a comisiilor de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora
-
158. 07.03.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.02.2017, 01.03.2017, 02.03.2017
-
159. 01.03.2017 AVIZ asupra PL nr. 533/2016
Proiect de Lege pentru completarea art.198 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
160. 01.03.2017 AVIZ asupra PL nr. 538/2016
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor
-
161. 01.03.2017 AVIZ asupra PL nr. 25/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională
-
162. 01.03.2017 AVIZ asupra PL nr. 111/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/2016 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat individual pentru salvarea Companiei Naționale a Uraniului - S.A.
-
163. 28.02.2017 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 423/2016
Proiect de Lege privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi
-
164. 28.02.2017 RAPORT asupra PL nr. 437/2016
Proiect de Lege pentru modificarea art.52 alin.(1) din Legea viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole nr.164/2015
Agricultură
165. 28.02.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.02.2017
-
166. 28.02.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 21.02.2017, 22.02.2017, 23.02.2017
-
167. 21.02.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.02.2017, 16.02.2017
-
168. 16.02.2017 RAPORT asupra PL nr. 17/2017
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat și cooperare consolidat dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Kazahstan, pe de altă parte, semnat la Astana, la 21 decembrie 2015
-
169. 15.02.2017 AVIZ asupra PL nr. 511/2016
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori
-
170. 15.02.2017 AVIZ asupra PL nr. 527/2016
Proiect de Lege privind modificarea articolului 71 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori
-
171. 15.02.2017 AVIZ asupra PL nr. 531/2016
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea și combaterea consumului de tutun
-
172. 15.02.2017 AVIZ asupra PL nr. 3/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016
-
173. 15.02.2017 AVIZ asupra PL nr. 5/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016
-
174. 15.02.2017 AVIZ asupra PL nr. 14/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Contractului cadru de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții (România UE co-finanțare pentru creștere 2014-2020), semnat la București, la 15 iulie 2016
-
175. 15.02.2017 AVIZ asupra PL nr. 26/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2016 privind reorganizarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România-S.A. și înființarea Companiei Naționale de Investiții Rutiere S.A., precum și modificarea și completarea unor acte normative
-
176. 15.02.2017 AVIZ asupra PL nr. 31/2017
Proiect de Lege privind abrogarea art.23 lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale
-
177. 15.02.2017 AVIZ asupra PL nr. 47/2017
Proiect de Lege privind stimularea personalului de cercetare, inovare, dezvoltare din universități, în vederea impulsionării procesului de dezvoltare economico-socială și culturală a României
-
178. 15.02.2017 AVIZ asupra PL nr. 48/2017
Proiect de Lege privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorină utilizată în agricultură, pe baza bonurilor valorice
-
179. 15.02.2017 AVIZ asupra PL nr. 91/2017
Proiect de Lege pentru înființarea Autorității Române pentru Siguranța Rutieră - ARSR
-
180. 03.02.2017 AVIZ asupra PL nr. 7/2017
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2017
Economică
181. 03.02.2017 AVIZ asupra PL nr. 7/2017
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2017
Economică
182. 03.02.2017 AVIZ asupra PL nr. 7/2017
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2017
Economică
183. 03.02.2017 AVIZ asupra PL nr. 7/2017
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2017
Economică
184. 03.02.2017 AVIZ asupra PL nr. 7/2017
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2017
Economică
185. 03.02.2017 AVIZ asupra PL nr. 7/2017
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2017
Economică
186. 03.02.2017 AVIZ asupra PL nr. 7/2017
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2017
Economică
187. 01.02.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 17.01.2017, 18.01.2017, 19.01.2017, 20.01.2017
-
188. 30.01.2017 RAPORT asupra PL nr. 408/2016
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.51 din 08.03.2006 privind serviciile comunitare de utilități publice
Administrație
189. 17.01.2017 RAPORT asupra PL nr. 356/2016
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol
Agricultură
190. 10.01.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.01.2017
-
191. 04.01.2017 Aviz comun consultativ referitor la audierea domnului Florin Nicolae Jianu, candidat la functia de Ministru pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat Economică
192. 04.01.2017 Aviz comun consultativ referitor la audierea domnului Mircea Titus Dobre, candidat la functia de Ministru al Turismului Economică
193. 04.01.2017 Aviz comun consultativ referitor la audierea domnului Toma-Florian Petcu, candidat la functia de Ministru al Energiei Economică
194. 04.01.2017 Aviz comun consultativ referitor la audierea domnului Alexandru Petrescu, candidat la functia de Ministru al Economiei Economică

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București vineri, 10 aprilie 2020, 13:12
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro