Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice din anul 2019
Comisia:Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice
Documente: din anul 2019

<<      1..99 | 100..158

înregistrări găsite: 158
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
100. 09.05.2019 RAPORT asupra PL nr. 162/2019
Propunere legislativă pentru completarea art.8 din Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice
-
101. 07.05.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.04.2019, 24.04.2019
-
102. 07.05.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 23.04.2019, 24.04.2019
-
103. 24.04.2019 RAPORT asupra PL nr. 506/2018
Proiect de Lege privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanță națională în domeniul energiei electrice
Industrii
Juridică
104. 24.04.2019 RAPORT asupra PL nr. 81/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.2/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2018 privind aprobarea Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol
Buget
105. 24.04.2019 RAPORT asupra PL nr. 111/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2019 privind reorganizarea sistemului național de clasificare a carcaselor de bovine, porcine și ovine, precum și monitorizarea, controlul și raportarea prețurilor de piață a carcaselor și ale animalelor vii
-
106. 24.04.2019 RAPORT asupra PL nr. 121/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2019 privind transmiterea obiectivului de investiții “Canal magistral Siret-Bărăgan” din administrarea Ministerului Apelor și Pădurilor, prin Administrația Națională “Apele Române”, în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare
-
107. 24.04.2019 RAPORT asupra PL nr. 126/2019
Proiect de Lege pentru modificarea lit.k) a art. 64 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura
-
108. 24.04.2019 RAPORT asupra PL nr. 160/2019
Proiect de Lege pentru abrogarea art.II din Legea nr.231/2018 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
Juridică
109. 24.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 190/2019
Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului
-
110. 24.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 227/2019
Proiect de Lege pentru completarea titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
-
111. 23.04.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 15.04.2019, 16.04.2019, 17.04.2019
-
112. 23.04.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.04.2019, 16.04.2019, 17.04.2019
-
113. 17.04.2019 RAPORT asupra PL nr. 19/2019
Propunere legislativă pentru modificarea art.9 alin.(21) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
-
114. 17.04.2019 RAPORT asupra PL nr. 80/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.1/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.195/2018 privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție
Buget
115. 15.04.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 09.04.2019, 10.04.2019, 11.04.2019
-
116. 15.04.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.04.2019, 10.04.2019, 11.04.2019
-
117. 10.04.2019 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 172/2018
Proiect de Lege privind modificarea și completerea Legii nr.526/2003 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a turismului "Schi în România "
Industrii
118. 10.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 116/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.12 din Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabile
-
119. 10.04.2019 RAPORT asupra PL nr. 117/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2019 pentru modificarea și completarea art.8 din Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice
-
120. 08.04.2019 RAPORT asupra PL nr. 86/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe lonescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare
Învățământ
121. 08.04.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 02.04.2019, 03.04.2019, 04.04.2019
-
122. 08.04.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.04.2019, 03.04.2019, 04.04.2019
-
123. 04.04.2019 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 430/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.139/2002 privind desființarea Societății naționale "Cai de Rasă" - S.A. și preluarea parimoniului acesteia de către Regia Națională a Pădurilor
-
124. 01.04.2019 RAPORT asupra PL nr. 172/2018
Proiect de Lege privind modificarea și completerea Legii nr.526/2003 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a turismului "Schi în România "
Industrii
125. 01.04.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 26.03.2019, 27.03.2019, 28.03.2019
-
126. 01.04.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.03.2019, 27.03.2019, 28.03.2019
-
127. 28.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 97/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării"
-
128. 27.03.2019 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 555/2018
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.20/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecție la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul și tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și condițiile de aprobare a posturilor de inspecție la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din țări terțe și pentru controalele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor ale produselor alimentare și hranei pentru animale provenite din țări terțe
-
129. 26.03.2019 RAPORT asupra PL nr. 492/2017
Propunere legislativă privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului în domeniul privat al statului și în proprietatea asociațiilor angajaților din centrele de perfecționare profesională agricolă
Juridică
130. 25.03.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.03.2019, 20.03.2019, 21.03.2019
-
131. 25.03.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 19.03.2019, 20.03.2019, 21.03.2019
-
132. 20.03.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.03.2019, 13.03.2019, 14.03.2019
-
133. 20.03.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 12.03.2019, 13.03.2019, 14.03.2019
-
134. 12.03.2019 RAPORT asupra PL nr. 20/2019
Propunere legislativă modificarea art.31 din Legea nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare
Industrii
135. 11.03.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 05.03.2019, 06.03.2019, 07.03.2019
-
136. 11.03.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.03.2019, 06.03.2019, 07.03.2019
-
137. 06.03.2019 RAPORT asupra PL nr. 228/2016
Propunere legislativă privind unele măsuri referitoare la plățile beneficiarilor Sit Natura 2000
Buget
Juridică
138. 04.03.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.02.2019, 28.02.2019
-
139. 04.03.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 26.02.2019, 28.02.2019
-
140. 28.02.2019 RAPORT asupra PL nr. 16/2019
Proiect de Lege pentru modificarea art.2 din Legea nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere, a căilor ferate forestiere și a lucrărilor de corectare a torenților din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități adminstrativ teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora
-
141. 28.02.2019 RAPORT asupra PL nr. 40/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare
-
142. 27.02.2019 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 430/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.139/2002 privind desființarea Societății naționale "Cai de Rasă" - S.A. și preluarea parimoniului acesteia de către Regia Națională a Pădurilor
-
143. 26.02.2019 RAPORT asupra PL nr. 493/2018
Proiect de Lege privind completarea art.III din Legea nr.72/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare
Învățământ
Juridică
144. 26.02.2019 AVIZ asupra PL nr. 7/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.97/2018 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitare de stat
-
145. 25.02.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.02.2019, 20.02.2019, 21.02.2019
-
146. 25.02.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 19.02.2019, 20.02.2019, 21.02.2019
-
147. 18.02.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 11.02.2019
-
148. 18.02.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.02.2019
-
149. 15.02.2019 RAPORT asupra PL nr. 547/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.65/2018 pentru modificarea anexei la Legea nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecție
Juridică
150. 12.02.2019 RAPORT asupra PL nr. 467/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor comerciale
-
151. 12.02.2019 RAPORT asupra PL nr. 322/2018
Proiect de Lege pentru abrogarea art.9 din Legea nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecție
Juridică
152. 12.02.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.02.2019, 06.02.2019, 07.02.2019
-
153. 12.02.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 05.02.2019, 06.02.2019, 07.02.2019
-
154. 11.02.2019 AVIZ asupra PL nr. 26/2019
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2019
-
155. 11.02.2019 AVIZ asupra PL nr. 26/2019
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2019
-
156. 04.02.2019 AVIZ asupra PL nr. 753/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.98/2018 privind modificarea art.2 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.115/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentată prin Ministerul Finanțelor și Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă privind Proiectul de dezvoltare rurală a Munților Apuseni, în valoare de 12,4 milioane DST, semnat la Roma la 10 mai 1999
-
157. 04.02.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.01.2019, 29.01.2019, 30.01.2019, 31.01.2019
-
158. 04.02.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 28.01.2019, 29.01.2019, 30.01.2019, 31.01.2019
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 30 iunie 2022, 4:01
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro