Resurse parlamentare
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic din anul 2018
Comisia:Comisia pentru mediu și echilibru ecologic
Documente: din anul 2018

<<      1..99 | 100..156

înregistrări găsite: 156
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
100. 16.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 285/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.25/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare
-
101. 16.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 300/2018
Proiect de Lege pentru modificarea art.2 din Legea nr.175/2015 privind ratificarea celui de-al treilea Protocol adițional între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova, semnat la Chișinău la 10 decembrie 2013, la Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la București la 27 aprilie 2010
-
102. 15.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 104/2018
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice
-
103. 10.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 119/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art.6 din Ordonanța Guvernului nr.40/2006 pentru aprobarea și finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor
Buget
104. 09.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 200/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.4/2018 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
-
105. 09.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 201/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.17/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
-
106. 09.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 203/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art.III alin.(1) din Legea nr.169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
-
107. 03.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 391/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.48/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu
-
108. 03.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 95/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.101/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.278/2013 privind emisiile industriale
-
109. 03.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 172/2018
Proiect de Lege privind modificarea și completerea Legii nr.526/2003 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a turismului "Schi în România "
-
110. 03.05.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 17.04.2018, 19.04.2018
-
111. 03.05.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 17.04.2018, 19.04.2018
-
112. 03.05.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 04.04.2018, 05.04.2018
-
113. 03.05.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.04.2018, 05.04.2018
-
114. 26.04.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 24.04.2018, 25.04.2018, 26.04.2018
-
115. 25.04.2018 RAPORT asupra PL nr. 135/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2016 pentru modificarea și completarea Legii apelor nr.107/1996
-
116. 25.04.2018 RAPORT asupra PL nr. 432/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
Agricultură
117. 19.04.2018 RAPORT asupra PL nr. 275/2017
Proiect de Lege privind unele măsuri în domeniul protecției apelor
-
118. 10.04.2018 RAPORT asupra PL nr. 21/2018
Propunere legislativă privind exploatarea și comercializarea masei lemnoase
Agricultură
119. 10.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 147/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare și prelucrare primară a fructelor, fructelor de pădure și plantelor medicinale în zona montană
-
120. 03.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 130/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.112/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.57/2016 privind reglementarea unor măsuri în vederea conformării statului la unele obligații de mediu din sarcina operatorilor economici din industria extractivă, aflați sub autoritatea Ministerului Economiei
-
121. 03.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 134/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Programului de încurajare a investițiilor din zona montană
-
122. 29.03.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 13.03.2018, 15.03.2018
-
123. 29.03.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 13.03.2018, 15.03.2018
-
124. 28.03.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 20.03.2018, 22.03.2018
-
125. 28.03.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 20.03.2018, 22.03.2018
-
126. 27.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 397/2017
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic
Agricultură
127. 26.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 74/2018
Proiect de Lege pentru completarea art.36 din Legea nr.46/2008 - Codul silvic
Agricultură
Juridică
128. 20.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 333/2017
Propunere legislativă privind modalitatea de gestionare a pungilor de plastic
Industrii
129. 20.03.2018 AVIZ asupra PL nr. 110/2018
Proiect de Lege privind trecerea Lacului Brebu, cu titlu gratuit, din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" în domeniul public al Comunei Brebu si în administrarea Consiliului Local al Comunei Brebu
-
130. 15.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 505/2016
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu
-
131. 15.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 276/2017
Proiect de Lege privind interzicerea temporară a exportului de lemne de foc
Agricultură
132. 14.03.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 06.03.2018, 08.03.2018
-
133. 14.03.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 06.03.2018, 08.03.2018
-
134. 14.03.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 27.02.2018, 28.02.2018
-
135. 14.03.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.02.2018, 28.02.2018
-
136. 12.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 132/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura
Agricultură
137. 07.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 48/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje
-
138. 06.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 508/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.165/2016 privind siguranța operațiunilor petroliere offshore
Industrii
139. 06.03.2018 AVIZ asupra PL nr. 56/2018
Proiect de Lege pentru abrogarea art.29 1 din Legea îmbunătățirilor funciare nr.138/2004
-
140. 05.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 404/2017
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice
-
141. 05.03.2018 AVIZ asupra PL nr. 33/2018
Proiect de Lege privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore
-
142. 28.02.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 20.02.2018, 22.02.2018
-
143. 28.02.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 20.02.2018, 22.02.2018
-
144. 27.02.2018 RAPORT asupra PL nr. 518/2017
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.49/2011
-
145. 26.02.2018 AVIZ asupra PL nr. 8/2018
Propunere legislativă pentru completarea alin.(3) al art.291 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal
-
146. 22.02.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 13.02.2018, 15.02.2018
-
147. 15.02.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 13.02.2018, 14.02.2018, 15.02.2018
-
148. 14.02.2018 AVIZ asupra PL nr. 12/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.1/2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative
-
149. 13.02.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 06.02.2018, 08.02.2018
-
150. 13.02.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 06.02.2018, 08.02.2018
-
151. 07.02.2018 AVIZ asupra PL nr. 538/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.72/2017 privind implementarea Sistemului de avertizare a populației în situații de urgență “RO-ALERT”
-
152. 07.02.2018 AVIZ asupra PL nr. 540/2017
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare
-
153. 07.02.2018 AVIZ asupra PL nr. 573/2017
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare
-
154. 07.02.2018 AVIZ asupra PL nr. 574/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea strategiei de dezvoltare teritorială a României
-
155. 29.01.2018 Aviz comun consultativ referitor la audierea doamnei Gratiela Leocadia Gavrilescu, candidat la functia de ministru al mediului -
156. 29.01.2018 Aviz comun consultativ referitor la audierea domnului Ioan Denes, candidat la functia de ministru al apelor si padurilor -

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București duminică, 16 februarie 2020, 20:59
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro