Resurse parlamentare
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru industrii și servicii din anul 1998
Comisia:Comisia pentru industrii și servicii
Documente: din anul 1998

<<      1..99 | 100..173

înregistrări găsite: 173
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
101. 11.06.1998 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 11.06.1998
-
102. 11.06.1998 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.06.1998
-
103. 08.06.1998 AVIZ asupra PL nr. 36/1998
Proiect de Lege privind regimul concesiunilor.
-
104. 04.06.1998 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 04.06.1998
-
105. 04.06.1998 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.06.1998
-
106. 28.05.1998 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 28.05.1998
-
107. 28.05.1998 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.05.1998
-
108. 27.05.1998 AVIZ asupra PL nr. 131/1998
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.10/1998 pentru stabilirea unor măsuri referitoare la datoria S.C. PETROTEL S.A. Ploiești, prevăzută în Ordonanța de urgență a Guvernului nr.72/1997 și la protecția mediului înconjurător din arealul petrolier Ploiești ca urmare a declanșării procesului de privatizare a societăților comerciale din domeniul petrolier.
-
109. 27.05.1998 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 27.05.1998
-
110. 27.05.1998 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.05.1998
-
111. 06.05.1998 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 06.05.1998
-
112. 30.04.1998 AVIZ asupra PL nr. 57/1998
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale.
-
113. 30.04.1998 AVIZ asupra PL nr. 58/1998
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată.
-
114. 30.04.1998 AVIZ asupra PL nr. 100/1998
Proiect de Lege pentru aplicarea Acordului dintre statele părți la Tratatul Atlanticului de Nord și celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul forțelor lor, încheiat la Bruxelles la 19 iunie 1995.
-
115. 29.04.1998 RAPORT asupra PL nr. 95/1998
Proiect de Lege privind valorificarea și decontarea la intern a importului de cărbune cocsificabil din Republica Populară Chineză în contul rambursării creditelor acordate de statul român prin livrări de echipamente și utilaje energetice aferente centralei termoelectrice de 3 x 12 MW de la CAO CUN, finanțate la intern din fonduri alocate de la bugetului statului.
-
116. 29.04.1998 RAPORT asupra PL nr. 105/1998
Proiect de Lege pentru ratificarea de către România a Protocolului referitor la amendarea Convenției privind aviația civilă internațională, adoptat la Montreal la 10 mai 1984.
-
117. 29.04.1998 AVIZ asupra PL nr. 107/1998
Proiect de Lege pentru aderarea României la Protocolul cu privire la reprimarea actelor ilicite de violență în aeroporturile destinate aviației civile internaționale, suplimentar la Convenția încheiată la Montreal la 23 septembrie 1971 privind reprimarea actelor ilicite îndreptate împotriva securității aviației civile, adoptat la Montreal la 24 februarie 1988.
-
118. 29.04.1998 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 29.04.1998
-
119. 22.04.1998 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 22.04.1998
-
120. 16.04.1998 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.04.1998
-
121. 15.04.1998 AVIZ asupra PL nr. 83/1998
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 1998
-
122. 09.04.1998 AVIZ asupra PL nr. 90/1998
Propunere legislativă privind amânarea plății datoriilor cuprinse în anexa Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.72/1997 privind regularizarea datoriei fostei Companii Române de Petrol către Banca Română de Comerț Exterior S.A.
-
123. 09.04.1998 AVIZ asupra PL nr. 91/1998
Propunere legislativă privind Legea Patronatelor.
-
124. 09.04.1998 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.04.1998
-
125. 09.04.1998 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 09.04.1998
-
126. 08.04.1998 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 08.04.1998
-
127. 08.04.1998 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 08.04.1998
-
128. 07.04.1998 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 07.04.1998
-
129. 07.04.1998 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 07.04.1998
-
130. 02.04.1998 RAPORT asupra PL nr. 285/1997
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.45/1997 privind înființarea Societății comerciale "Compania națională de transporturi aeriene române-Tarom S.A."
-
131. 02.04.1998 RAPORT asupra PL nr. 386/1997
Propunere legislativă pentru asigurarea funcționării în condiții de siguranță, pe timpul sezonului rece , a mijloacelor de producție din chimie-petrochimie.
-
132. 02.04.1998 AVIZ asupra PL nr. 397/1997
Propunere legislativă privind trecerea Institutelor Academiei în rețeaua Ministerului Cercetării și Tehnologiei.
-
133. 02.04.1998 RAPORT asupra PL nr. 56/1998
Proiect de Lege pentru completarea Anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.20/1992 privind activitatea de metrologie.
-
134. 02.04.1998 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 02.04.1998
-
135. 02.04.1998 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.04.1998
-
136. 01.04.1998 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 01.04.1998
-
137. 01.04.1998 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 01.04.1998
-
138. 31.03.1998 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 31.03.1998
-
139. 31.03.1998 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 31.03.1998
-
140. 26.03.1998 RAPORT asupra PL nr. 24/1998
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/1998 privind activitatea de confecționare a plăcilor cu numere de înmatriculare pentru vehiculele rutiere în ateliere ale Inspectoratului General al Poliției.
-
141. 26.03.1998 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.03.1998
-
142. 25.03.1998 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.03.1998
-
143. 24.03.1998 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.03.1998
-
144. 18.03.1998 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 18.03.1998
-
145. 11.03.1998 AVIZ asupra PL nr. 66/1998
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.3/1998 pentru modificarea accizelor la produsele petroliere
-
146. 11.03.1998 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.03.1998
-
147. 05.03.1998 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 228/1997
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.63/1997 privind stabilirea unor facilități pentru dezvoltarea turismului rural.
-
148. 05.03.1998 AVIZ asupra PL nr. 61/1998
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.91/1997 pentru prelungirea termenului prevăzut la art.25 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.25/1995 privind reglementarea organizării și finanțării activității de cercetare-dezvoltare.
-
149. 04.03.1998 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.03.1998
-
150. 03.03.1998 RAPORT asupra PL nr. 228/1997
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.63/1997 privind stabilirea unor facilități pentru dezvoltarea turismului rural.
-
151. 24.02.1998 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.02.1998
-
152. 18.02.1998 AVIZ asupra PL nr. 13/1998
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/1998 privind constituirea Fondului special pentru promovarea și dezvoltarea turismului.
-
153. 18.02.1998 AVIZ asupra PL nr. 22/1998
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/1998 privind finanțarea și din alte surse decât bugetul de stat a unor activități specifice de administrare a rezervelor de stat.
-
154. 18.02.1998 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 18.02.1998
-
155. 17.02.1998 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 17.02.1998
-
156. 12.02.1998 RAPORT asupra PL nr. 7/1998
Proiect de Lege pentru modificarea unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, aprobată și modificată prin Legea nr.207/1997.
Economică
157. 11.02.1998 RAPORT asupra PL nr. 6/1998
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Belarus privind serviciile aeriene, semnat la București, la 31 mai 1995.
-
158. 11.02.1998 AVIZ asupra PL nr. 25/1998
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.31/1998 pentru aprobarea scutirii de plata taxei pe valoare adăugată la unele produse și echipamente importate pentru înzestrarea Ministerului Apărării Naționale, Serviciului de Telecomunicații Speciale, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe și industriei de apărare.
-
159. 11.02.1998 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.02.1998
-
160. 10.02.1998 AVIZ asupra PL nr. 28/1998
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.37/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.47/1997 privind impunerea unor venituri, realizate din România de persoanele fizice și juridice nerezidente.
-
161. 10.02.1998 AVIZ asupra PL nr. 30/1998
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.40/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit.
-
162. 10.02.1998 AVIZ asupra PL nr. 31/1998
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.41/1998 privind taxele în domeniul protecției proprietății industriale și regimul de utilizare al acestora.
-
163. 10.02.1998 AVIZ asupra PL nr. 33/1998
Proiect de Lege pentru completarea Anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.48/1994 privind modificarea unor taxe pentru folosirea drumurilor publice și pentru unele prestări de servicii în porturi și aeroporturi.
-
164. 10.02.1998 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 10.02.1998
-
165. 04.02.1998 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.02.1998
-
166. 29.01.1998 RAPORT asupra PL nr. 398/1997
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Statului Bahrain privind serviciile aeriene, semnat la București la 19 iunie 1997.
-
167. 29.01.1998 RAPORT asupra PL nr. 399/1997
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Belarus cu privire la transporturile rutiere internaționale de persoane și mărfuri, semnat la București la 31 mai 1995.
-
168. 28.01.1998 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.01.1998
-
169. 28.01.1998 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 28.01.1998
-
170. 27.01.1998 AVIZ asupra PL nr. 408/1997
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.87/1997 pentru modificarea art.8 alin.1 din Ordonanța Guvernului nr.59/1994 privind reglementarea operațiunilor de import-export care se derulează prin cliring, barter și cooperare economică internațională în baza acordurilor comerciale și de plăți guvernamentale.
-
171. 27.01.1998 AVIZ asupra PL nr. 415/1997
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.65/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.91/1996 cu privire la asigurarea facultativă a autovehiculelor Camerei Deputaților, Senatului, Curții Constituționale, Curții de Conturi și Consiliului Legislativ.
-
172. 26.01.1998 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.01.1998
-
173. 23.01.1998 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.01.1998
-

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București duminică, 5 aprilie 2020, 14:27
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro