Resurse parlamentare
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului din anul 2013
Comisia:Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului
Documente: din anul 2013

<<      1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..322

înregistrări găsite: 322
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
300. 26.02.2013 AVIZ asupra PL nr. 34/2013
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2012 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a cantității de 2.000 tone motorină pentru Societatea națională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R.Călători"-S.A.
-
301. 26.02.2013 AVIZ asupra PL nr. 38/2013
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
-
302. 26.02.2013 AVIZ asupra PL nr. 41/2013
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/2012 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.9/1996 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a instituțiilor publice de cultură finanțate din venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste instituții, precum și îmbunătățirea salarizării personalului din instituțiile și activitățile cu profil cultural
-
303. 26.02.2013 AVIZ asupra PL nr. 43/2013
Proiect de Lege privind exploatarea resurselor naturale cu conținuturi de metale prețioase ale României
-
304. 26.02.2013 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 52/2013
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative
-
305. 25.02.2013 RAPORT asupra PL nr. 13/2013
Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului Nagoya-Kuala Lumpur privind răspunderea și repararea prejudiciului, încheiat la Nagoya la 15 octombrie 2010, deschis spre semnare la 7 martie 2011 și semnat de România la 11 mai 2011 la New York, la Protocolul de la Cartagena privind biosecuritatea, adoptat la Montreal la 29 ianuarie 2000, la Convenția privind diversitatea biologică (semnată la 5 iunie 1992 la Rio de Janeiro)
Agricultură
306. 22.02.2013 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 52/2013
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative
-
307. 21.02.2013 RAPORT asupra PL nr. 52/2013
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative
-
308. 20.02.2013 RAPORT asupra PL nr. 466/2012
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.52/2012 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii și a unor baze sportive din spațiul rural
-
309. 19.02.2013 AVIZ asupra PL nr. 16/2013
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2012 privind reglementarea reîncadrării personalului de specialitate medico-sanitar redistribuit din unitățile sanitare propuse pentru reorganizare în cămine de bătrîni, la unitățile sanitare care își reiau activitatea
-
310. 13.02.2013 RAPORT asupra PL nr. 393/2012
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.90/2003 privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ- teritoriale, destinate sediilor partidelor politice
-
311. 12.02.2013 AVIZ asupra PL nr. 339/2012
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 și a Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
-
312. 12.02.2013 AVIZ asupra PL nr. 373/2012
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
-
313. 12.02.2013 AVIZ asupra PL nr. 386/2012
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală
-
314. 12.02.2013 AVIZ asupra PL nr. 397/2012
Propunere legislativă pentru completarea art.20 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
315. 12.02.2013 AVIZ asupra PL nr. 411/2012
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundațiilor
-
316. 12.02.2013 AVIZ asupra PL nr. 415/2012
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora
-
317. 12.02.2013 AVIZ asupra PL nr. 456/2012
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2012 privind prorogarea termenului prevăzut la art.III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.98/2011 pentru modificarea Legii nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor administrate privat
-
318. 12.02.2013 AVIZ asupra PL nr. 459/2012
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2012 pentru stabilirea cadrului instituțional de acțiune în scopul utilizării durabile a pesticidelor pe teritoriul României
-
319. 12.02.2013 AVIZ asupra PL nr. 460/2012
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sanitar
-
320. 12.02.2013 AVIZ asupra PL nr. 464/2012
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative și reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
-
321. 12.02.2013 AVIZ asupra PL nr. 465/2012
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli
-
322. 29.01.2013 AVIZ asupra PL nr. 2/2013
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2013
-

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București vineri, 21 februarie 2020, 17:37
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro