Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Camera Deputatilor > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Camerei Deputatilor
Numar/an de înregistrare BP:*/2020

Numar înregistrari gasite: 59
  Numar Titlu Stadiu
1. BP3/20.01.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2020 pentru completarea art.284 din Legea educației naționale nr.1/2011 -
2. BP12/03.02.2020 Propunere legislativă pentru completarea Regulamentului Camerei Deputaților la comisii
05.02.2020
3. BP19/05.02.2020 Propunere legislativă pentru deschiderea de către Guvernul României a tratativelor diplomatice pentru încheierea unui acord cu Republica Ungaria privind deschiderea punctului internațional de trecere a frontierei Beba Veche (România) - Kubekhaza (Ungaria) la Senat
10.02.2020
4. BP21/05.02.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat la Senat
10.02.2020
5. BP79/11.02.2020 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.16/1991 privind sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice la Senat
17.02.2020
6. BP82/12.02.2020 Propunere legislativă privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate C.F.R.-S.A., în domeniul public al statului, respectiv al Consiliului Local Sector 5, și administrarea Consiliului Local Sector 5 la Senat
17.02.2020
7. BP83/13.02.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.16/2017 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale la Senat
17.02.2020
8. BP86/17.02.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător la Senat
24.02.2020
9. BP96/25.02.2020 Propunere legislativă privind unele măsuri în domeniul fondurilor nerambursabile europene la Senat
02.03.2020
10. BP97/25.02.2020 Propunere legislativă privind organizarea și finanțarea serviciilor de promovare a sănătății și prevenire a îmbolnăvirilor la Senat
02.03.2020
11. BP98/25.02.2020 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor la Senat
02.03.2020
12. BP100/26.02.2020 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice la Senat
02.03.2020
13. BP117/27.02.2020 Propunere legislativă pentru completarea art.206 al Legii nr.95 din 2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată la Senat
02.03.2020
14. BP118/27.02.2020 Propunere legislativă privind organizarea activității și funcționarea instituțiilor de medicină legală la Senat
02.03.2020
15. BP133/04.03.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea alin.(1) al articolului 129 din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului la Senat
09.03.2020
16. BP135/09.03.2020 Propunere legislativă pentru modificarea art.11 alin.(3) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții la Senat
10.03.2020
17. BP137/10.03.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic la Senat
24.03.2020
18. BP138/10.03.2020 Proiect de Lege pentru completarea și modificarea Legii nr.155/2010 privind Poliția Locală la Senat
24.03.2020
19. BP156/10.03.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea "Legii nr.448 din 6 decembrie 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap " la Senat
24.03.2020
20. BP157/10.03.2020 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 19 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.49 din 25 iunie 2019 privind activitățile de transport alternativ cu autoturism și conducător auto la Senat
24.03.2020
21. BP160/12.03.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii camerelor de comerț din România nr.335/2007 la Senat
24.03.2020
22. BP164/18.03.2020 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii și pentru reglementarea unor măsuri de protecție socială la Senat
24.03.2020
23. BP166/19.03.2020 Propunere legislativă pentru plafonarea prețului medicamentelor și a alimentelor de strictă necesitate la Senat
24.03.2020
24. BP169/25.03.2020 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.453/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și regimului stării de urgență la Senat
01.04.2020
25. BP170/25.03.2020 Propunere legislativă pentru digitalizarea administrației publice prin eliminarea hârtiei din fluxul intern și inter-instituțional, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative la Senat
01.04.2020
26. BP172/30.03.2020 Propunere legislativă pentru completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind slalarizarea personalului din fonduri publice la Senat
01.04.2020
27. BP173/30.03.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar la Senat
01.04.2020
28. BP174/30.03.2020 Propunere legislativă pentru modificarea art.729 alin.(4) din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă la Senat
01.04.2020
29. BP175/30.03.2020 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență la Senat
01.04.2020
30. BP177/01.04.2020 Propunere legislativă pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor speciale și restabilirea echilibrului economic prin completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal la Senat
01.04.2020
31. BP188/06.04.2020 Propunere legislativă privind comercializarea masei lemnoase la Senat
14.04.2020
32. BP189/06.04.2020 Propunere legislativă privind exploatarea masei lemnoase la Senat
14.04.2020
33. BP190/06.04.2020 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă la Senat
14.04.2020
34. BP191/06.04.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Codului Silvic din 2008 la Senat
14.04.2020
35. BP193/06.04.2020 Propunere legislativă pentru acordarea unor drepturi urmașilor personalului medical implicat în combaterea pandemiei de coronavirus COVID - 19 la Senat
14.04.2020
36. BP194/07.04.2020 Propunere legislativă privind acordarea tichetelor de masă salariaților aflați în șomaj tehnic ca urmare a decretării stării de sediu sau a stării de urgență la Senat
14.04.2020
37. BP196/07.04.2020 Propunere legislativă privind unele măsuri privind buna organizare și desfășurare a alegerilor locale din anul 2020 la Senat
14.04.2020
38. BP197/08.04.2020 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.135 din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat la Senat
14.04.2020
39. BP204/09.04.2020 Propunere legislativă pentru acordarea unor facilități în domeniile transportului de mărfuri și construcțiilor la Senat
14.04.2020
40. BP206/10.04.2020 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei, publicată în Monitorul Oficial nr. 102 din 4 februarie 2020 la Senat
14.04.2020
41. BP212/16.04.2020 Propunere legislativă privind planul special de gestiune a resurselor umane la Senat
22.04.2020
42. BP216/22.04.2020 Propunere legislativă privind sprijinul pentru un trai decent în contextul pandemiei provocate de coronavirusul SARS-CoV-2 la Senat
22.04.2020
43. BP217/24.04.2020 Propunere legislativă privind acordarea unei alocații de sprijin în vederea achitării chiriei în cazul persoanelor și familiilor cu risc de vulnerabilitate socială ridicat la Senat
27.04.2020
44. BP302/27.04.2020 Propunere legislativă pentru acordarea stimulentului de risc persoanelor care lucrează în servicii de îngrijire pentru vârstnici la Senat
29.04.2020
45. BP315/29.04.2020 Propunere legislativă pentru modificarea lit.a) a alin. (2) al art.39 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă la Senat
06.05.2020
46. BP316/30.04.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 269 din 16 iunie 2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare la Senat
06.05.2020
47. BP317/05.05.2020 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol la Senat
06.05.2020
48. BP318/05.05.2020 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.31/2007 privind reorganizarea și funcționarea Academiei Oamenilor de Știință din România la Senat
06.05.2020
49. BP319/06.05.2020 Propunere legislativă pentru completarea art.66 din Legea îmbunătățirilor funciare nr.138/2004 la Senat
06.05.2020
50. BP336/08.05.2020 Propunere legislativă privind consacrarea zilei de 8 mai ca "Ziua Victoriei Coaliției Națiunilor Unite în cel de-al Doilea Război Mondial" la Senat
13.05.2020
51. BP339/08.05.2020 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei, publicată în Monitorul Oficial nr. 102 din 4 februarie 2020 la Senat
13.05.2020
52. BP340/11.05.2020 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui sprijin financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare la Senat
13.05.2020
53. BP341/11.05.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.364/2004 privind organizarea și funcționarea poliției judiciare la Senat
13.05.2020
54. BP342/11.05.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul apărării naționale la Senat
13.05.2020
55. BP343/12.05.2020 Propunere legislativă privind înființarea Programului „Inovare și Producție pentru Criza Coronavirus” la Senat
13.05.2020
56. BP378/14.05.2020 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.230/2008 privind înființarea și funcționarea Academiei de Științe Tehnice din România și a Legii nr.264/2004 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Medicale la Senat
20.05.2020
57. BP379/14.05.2020 Propunere legislativă privind prevenirea, diagnosticarea și tratamentul infecțiilor asociate asistenței medicale din unitățile medicale și din centrele rezidențiale din România la Senat
20.05.2020
58. BP380/15.05.2020 Propunere legislativă privind efectuarea de teste gratuite împotriva COVID-19 la Senat
20.05.2020
59. BP384/19.05.2020 Propunere legislativă privind achiziționarea produselor alimentare din producție autohtonă la Senat
20.05.2020

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București marți, 26 mai 2020, 20:58
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro