Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Camera Deputatilor > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Camerei Deputatilor
Devenite legi cu numar/an:*/2020

Numar înregistrari gasite: 68

1) - textul legii
2) - expunerea de motive la lege
  Numar Titlu Stadiu 1) 2)
1. PL-x 489/28.10.2019 LEGE privind pensiile ocupaționale Lege 1/2020
06.01.2020
- -
2. PL-x 234/23.04.2019 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi Lege 2/2020
06.01.2020
- -
3. PL-x 303/01.07.2019 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.32/2019 pentru autorizarea Serviciului de Protecție și Pază să înregistreze în evidențele proprii autovehiculele în care se deplasează Sanctitatea Sa Papa Francisc cu ocazia vizitei desfășurate pe teritoriul României Lege 3/2020
06.01.2020
- -
4. PL-x 420/08.10.2019 LEGE pentru completarea anexei din Legea nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri Lege 4/2020
06.01.2020
- -
5. PL-x 667/18.12.2019 LEGEA Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2020 Lege 5/2020
06.01.2020
- -
6. PL-x 668/18.12.2019 LEGEA Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 Lege 6/2020
06.01.2020
- -
7. PL-x 585/28.10.2019 LEGE pentru completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții și pentru completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții Lege 7/2020
06.01.2020
- -
8. PL-x 68/25.02.2019 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe Lege 8/2020
09.01.2020
- -
9. PL-x 812/16.11.2015 LEGE pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.13/2015 privind utilizarea unor date din registrele cu numele pasagerilor în cadrul cooperării transfrontaliere pentru prevenirea și combaterea actelor de terorism, a infracțiunilor conexe acestora și a infracțiunilor contra securității naționale, precum și pentru prevenirea și înlăturarea amanințărilor la adresa securității naționale Lege 9/2020
09.01.2020
- -
10. PL-x 339/02.09.2019 LEGEA modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local Lege 10/2020
09.01.2020
- -
11. Pl-x 524/10.10.2018 LEGE privind modificarea art.2 pct. 20) din Legea nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice Lege 11/2020
09.01.2020
- -
12. PL-x 599/28.10.2019 LEGE pentru modificarea art. 17 alin. (2) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române Lege 12/2020
09.01.2020
- -
13. PL-x 413/01.10.2019 LEGE pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 Lege 13/2020
09.01.2020
- -
14. PL-x 124/13.03.2019 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.9/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, precum și pentru modificarea art.58 alin.(1) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap Lege 14/2020
14.01.2020
- -
15. PL-x 584/28.10.2019 LEGE pentru înființarea Muzeului Național "Brătianu " Lege 15/2020
15.01.2020
- -
16. PL-x 7/05.02.2007 LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.131/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.508/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism Lege 16/2020
19.02.2020
- -
17. PL-x 76/04.03.2019 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2019 privind modificarea și completarea unor acte normative Lege 17/2020
02.03.2020
- -
18. PL-x 367/18.09.2019 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României si Organizația Internațională a Francofoniei referitor la stabilirea la București a Biroului Regional pentru Europa Centrală și de Est si privilegiile și imunitățile sale pe teritoriul român, semnat la Erevan, la 12 octombrie 2018 Lege 18/2020
05.03.2020
- -
19. PL-x 337/02.09.2019 LEGE privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ Lege 19/2020
14.03.2020
- -
20. PL-x 84/02.03.2020 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei Lege 20/2020
17.03.2020
- -
21. PL-x 94/06.03.2019 LEGE privind Codul aerian Lege 21/2020
18.03.2020
- -
22. PL-x 598/28.10.2019 LEGE pentru modificarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România și pentru completarea articolului 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România Lege 22/2020
18.03.2020
- -
23. PL-x 486/21.10.2019 LEGE privind regimul juridic al Cetăților dacice din Munții Orăștiei, care fac parte din Lista patrimoniului mondial UNESCO și unele măsuri privind protejarea acestora Lege 23/2020
20.03.2020
- -
24. PL-x 417/01.10.2019 LEGE pentru modificarea art. 14 din Legea nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare Lege 24/2020
20.03.2020
- -
25. PL-x 402/01.10.2019 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Singapore cu privire la serviciile aeriene, semnat la Singapore, la 31 mai 2018 Lege 25/2020
20.03.2020
- -
26. Pl-x 15/06.02.2019 LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei Lege 26/2020
23.03.2020
- -
27. PL-x 573/28.10.2019 LEGE privind statutul Limbii Semnelor Române Lege 27/2020
27.03.2020
- -
28. Pl-x 411/03.10.2016 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare Lege 28/2020
27.03.2020
- -
29. PL-x 514/28.10.2019 LEGE privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca pentru Stațiunea de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca, în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca Lege 29/2020
27.03.2020
- -
30. PL-x 333/02.09.2019 LEGE privind acceptarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substantele care epuizează stratul de ozon, adoptat la Kigali, în cadrul celei de-a XXVIII-a reuniuni a Părtilor, la data de 14 octombrie 2016. Lege 30/2020
27.03.2020
- -
31. Pl-x 401/25.06.2018 LEGE pentru abrogarea alin.(1) al art.3 din Hotărârea Guvernului nr.250/1992 privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare Lege 31/2020
31.03.2020
- -
32. PL-x 490/28.10.2019 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de ExportImport a României EXIMBANK-S.A., a Ordonanței Guvernului nr.6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale și pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal Lege 32/2020
31.03.2020
- -
33. PL-x 724/28.11.2018 LEGE pentru completarea Legii concediului paternal nr.210/1999 și pentru abrogarea art.10 alin.(7) din Oronanța de urgență a Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene Lege 33/2020
31.03.2020
- -
34. PL-x 407/01.10.2019 LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane Lege 34/2020
31.03.2020
- -
35. PL-x 43/17.02.2020 LEGE privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă Lege 35/2020
31.03.2020
- -
36. PL-x 341/02.09.2019 LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență Lege 36/2020
31.03.2020
- -
37. Pl-x 618/11.11.2019 LEGE pentru completarea art. 139 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii și a art. 94 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale Lege 37/2020
02.04.2020
- -
38. PL-x 86/02.03.2020 LEGE pentru modificarea Legii notarilor publici și a activității notariale nr.36/1995 Lege 38/2020
02.04.2020
- -
39. PL-x 87/02.03.2020 LEGE privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale al notarilor publici din România Lege 39/2020
02.04.2020
- -
40. PL-x 395/23.09.2019 LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului Prima casă, precum și pentru aprobarea unor măsuri de aplicare a acestuia Lege 40/2020
02.04.2020
- -
41. PL-x 493/28.10.2019 LEGE pentru modificarea Legii nr.114/2007 privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc „Prodromu”, de la Muntele Athos, Grecia Lege 41/2020
03.04.2020
- -
42. PL-x 523/28.10.2019 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice Lege 42/2020
03.04.2020
- -
43. PL-x 537/28.10.2019 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice Lege 43/2020
03.04.2020
- -
44. PL-x 68/17.02.2020 LEGE privind instituirea Zilei Satului Românesc Lege 44/2020
03.04.2020
- -
45. Pl-x 119/11.03.2019 LEGE pentru modificarea și completarea Legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului Lege 45/2020
03.04.2020
- -
46. PL-x 355/10.09.2019 LEGE pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice Lege 46/2020
03.04.2020
- -
47. PL-x 52/17.02.2020 LEGE pentru modificarea și completarea alineatului (2) al articolului 24 din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă Lege 47/2020
03.04.2020
- -
48. PL-x 553/17.10.2018 LEGE pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor Lege 48/2020
03.04.2020
- -
49. PL-x 638/02.12.2019 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate Lege 49/2020
16.04.2020
- -
50. PL-x 595/28.10.2019 LEGE pentru modificarea art.13 din Ordonanța Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia Lege 50/2020
27.04.2020
- -
51. PL-x 600/28.10.2019 LEGE pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice Lege 51/2020
27.04.2020
- -
52. PL-x 10/04.02.2019 LEGE pentru modificarea Legii nr.77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite Lege 52/2020
13.05.2020
- -
53. PL-x 78/02.03.2020 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.85/2019 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății Lege 53/2020
14.05.2020
- -
54. PL-x 142/14.04.2020 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2020 privind unele măsuri fiscale și modificarea unor acte normative Lege 54/2020
14.05.2020
- -
55. PL-x 251/13.05.2020 LEGE privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 Lege 55/2020
15.05.2020
- -
56. PL-x 144/14.04.2020 LEGE pentru recunoașterea meritelor personalului medical participant la acțiuni medicale împotriva Covid – 19 Lege 56/2020
15.05.2020
- -
57. PL-x 506/28.10.2019 LEGE privind gospodărirea durabilă a pădurilor României Lege 57/2020
15.05.2020
- -
58. PL-x 474/21.10.2019 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.195/2018 privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție Lege 58/2020
15.05.2020
- -
59. PL-x 127/01.04.2020 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 Lege 59/2020
19.05.2020
- -
60. PL-x 141/14.04.2020 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV 2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială Lege 60/2020
19.05.2020
- -
61. PL-x 158/27.04.2020 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ Lege 61/2020
19.05.2020
- -
62. PL-x 134/01.04.2020 LEGE privind aplicarea unor scutiri de la plata chiriei pentru perioada aferentă stării de urgență Lege 62/2020
20.05.2020
- -
63. PL-x 81/02.03.2020 LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2019 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2015 privind înființarea Gărzilor forestiere Lege 63/2020
20.05.2020
- -
64. PL-x 589/28.10.2019 LEGE pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice Lege 64/2020
21.05.2020
- -
65. Pl-x 202/27.03.2019 LEGE pentru completarea alin. (3) al art. 135 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 65/2020
21.05.2020
- -
66. PL-x 88/02.03.2020 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2020 privind aprobarea aderării Secretariatului General al Guvernului la Rețeaua europeană de dezvoltare durabilă (ESDN) și aprobarea plății cotizației anuale de participare a Secretariatului General al Guvernului, precum și completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte Lege 66/2020
21.05.2020
- -
67. PL-x 150/22.04.2020 LEGE pentru completarea art.9 din Legea apelor nr.107/1996 Lege 67/2020
26.05.2020
- -
68. Pl-x 651/29.10.2018 LEGE pentru modificarea art. 456 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal Lege 68/2020
26.05.2020
- -

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București marți, 26 mai 2020, 21:26
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro