Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Camera Deputatilor > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Camerei Deputatilor
Numar/an de înregistrare:*/2020

Numar înregistrari gasite: 305
  Numar Titlu Stadiu
1. PL-x 1/20.01.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr3/2020 pentru completarea art.284 din Legea educației naționale nr.1/2011 procedura legislativa încetata
05.02.2020
2. PL-x 2/20.01.2020 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali respins
definitiv
05.02.2020
3. PL-x 3/03.02.2020 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru la Senat
23.04.2020
4. PL-x 4/03.02.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2020 privind stablirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative la Senat
25.02.2020
5. PL-x 5/03.02.2020 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind îmbunătățirea rezilienței și a răspunsului la situații de urgență) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 10 iulie 2019 la Senat
23.04.2020
6. Pl-x 6/03.02.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare procedura legislativa încetata
24.02.2020
7. PL-x 7/03.02.2020 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului Adițional semnat la București, la 27 mai 2019, la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Arabe Egipt privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la București la 10 noiembrie 2011 la promulgare
11.05.2020
8. PL-x 8/03.02.2020 Proiect de Lege pentru ratificarea celui de-al șaselea Protocol adițional, semnat la Skopje, la 12 iunie 2019, la Acordul privind Forța Multinațională de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la Skopje, la 26 septembrie 1998 la Senat
23.04.2020
9. Pl-x 9/03.02.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei procedura legislativa încetata
24.02.2020
10. PL-x 10/05.02.2020 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2020 pentru prorogarea intrării în vigoare a art.I pct.1 din Legea nr.14/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, precum și pentru modificarea art.58 alin.(1) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap pe ordinea de zi
09.03.2020
11. PL-x 11/05.02.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul București la comisii
05.02.2020
12. Pl-x 12/10.02.2020 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ la Senat
23.04.2020
13. PL-x 13/11.02.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/2020 pentru modificarea Legii educației naționale nr.1/2011 la Senat
23.04.2020
14. PL-x 14/11.02.2020 Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative la comisii
11.02.2020
15. PL-x 15/11.02.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2019 privind desființarea Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989 la Senat
23.04.2020
16. PL-x 16/17.02.2020 Proiect de Lege privind acceptarea amendamentelor adoptate la cea de-a 12-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Interguvernamentale privind transporturile internaționale feroviare (OTIF), desfășurată la Berna în perioada 29-30 septembrie 2015, la Convenția privind transporturile internaționale feroviare (COTIF) și anexele D (CUV), F (APTU) și G (ATMF), semnată la Berna, la 9 mai 1980 la Senat
23.04.2020
17. Pl-x 17/17.02.2020 Propunere legislativă pentru modificarea art.207 și 213 din Legea educației naționale 1/2011 la Senat
23.04.2020
18. PL-x 18/17.02.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.78/2019 privind modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal - bugetare la comisii
17.02.2020
19. PL-x 19/17.02.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.80/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene la comisii
17.02.2020
20. PL-x 20/17.02.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.82/2019 privind prorogarea termenului prevăzut la art.III din Legea nr.352/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier la comisii
17.02.2020
21. PL-x 21/17.02.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.83/2019 privind completarea art.6 din Ordonanța de urgență Guvernului nr.84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România" la comisii
17.02.2020
22. PL-x 22/17.02.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.73/2019 privind siguranța feroviară la promulgare
15.05.2020
23. PL-x 23/17.02.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.74/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, precum și pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății raport
depus
26.05.2020
24. PL-x 24/17.02.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.69/2019 pentru aplicarea unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare din cadrul operatorilor economici pentru care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive în perioada 2019-2024 raport
depus
29.04.2020
25. PL-x 25/17.02.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.70/2019 privind unele măsuri aplicabile în cazul retragerii Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană fără un acord la comisii
17.02.2020
26. PL-x 26/17.02.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.75/2019 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru la comisii
17.02.2020
27. PL-x 27/17.02.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2019 pentru prorogarea unor termene prevăzute la art.24 alin.(51)și (61) din Legea nr.362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice, precum și a termenului prevăzut la art.II din Ordonanța Guvernului nr.2/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor si sistemelor informatice raport
depus
22.04.2020
28. PL-x 28/17.02.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2019 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităților la transport pentru anumite categorii de persoane la comisii
17.02.2020
29. PL-x 29/17.02.2020 Proiect de Lege privind abrogarea art.6 și 9 din Legea nr.190/2018 privind unele măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/EC (Regulamentul general privind protecția datelor) raport
depus
10.03.2020
30. PL-x 30/17.02.2020 Proiect de Lege privind măsuri de punere în aplicare a cerințelor specificate a fi implementate la nivel național de Regulamentului UE nr.910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă si de de abrogare a Directivei 1999/93/CE la comisii
17.02.2020
31. PL-x 31/17.02.2020 Proiect de Lege pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice la comisii
17.02.2020
32. PL-x 32/17.02.2020 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice la comisii
17.02.2020
33. PL-x 33/17.02.2020 Proiect de Lege privind modificarea și completarea articolului 205 din Legea educației naționale nr.1/2011 la comisii
17.02.2020
34. PL-x 34/17.02.2020 Proiect de Lege pentru completarea art.18 din Ordonanța Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol la comisii
17.02.2020
35. PL-x 35/17.02.2020 Proiect de Lege privind completarea art.7 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală la comisii
17.02.2020
36. PL-x 36/17.02.2020 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență la comisii
17.02.2020
37. PL-x 37/17.02.2020 Proiect de Lege pentru completarea alin.(1) al art.22 din Legea nr.176/2018 privind internshipul la comisii
17.02.2020
38. PL-x 38/17.02.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2018 privind aprobarea Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol retrimis
la comisii
13.05.2020
39. PL-x 39/17.02.2020 Proiect de Lege pentru modificarea Legii muntelui nr.197/2018 la comisii
17.02.2020
40. PL-x 40/17.02.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura la comisii
17.02.2020
41. PL-x 41/17.02.2020 Proiect de Lege privind gestionarea deșeurilor nepericuloase compostabile la comisii
17.02.2020
42. PL-x 42/17.02.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal la comisii
17.02.2020
43. PL-x 43/17.02.2020 Proiect de Lege privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciului de bonă Lege 35/2020
31.03.2020
44. PL-x 44/17.02.2020 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Președintelui României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.650, din 12 septembrie 2011, cu modificările și completările ulterioare si pentru modificarea Legii nr.288/2015 privind votul prin corespondență, precum și modificarea și completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.866, din 19 noiembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare la comisii
17.02.2020
45. PL-x 45/17.02.2020 Proiect de Lege pentru instituirea Zilei Românității Balcanice raport
depus
22.04.2020
46. PL-x 46/17.02.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.31/2007 privind reorganizarea și funcționarea Academiei Oamenilor de Știință din România la comisii
17.02.2020
47. PL-x 47/17.02.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor la comisii
17.02.2020
48. PL-x 48/17.02.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor la comisii
17.02.2020
49. PL-x 49/17.02.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia la comisii
17.02.2020
50. PL-x 50/17.02.2020 Proiect de Lege privind completarea Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap la comisii
17.02.2020
51. PL-x 51/17.02.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Programului de sprijin financiar acordat cetățenilor români foști rezidenți pe teritoriul României, care se întorc în țară la comisii
17.02.2020
52. PL-x 52/17.02.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea alineatului (2) al articolului 24 din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă Lege 47/2020
03.04.2020
53. PL-x 53/17.02.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor la comisii
17.02.2020
54. PL-x 54/17.02.2020 Proiect de Lege pentru completarea art.192 din Legea nr.286/2009 privind Codul Penal la comisii
17.02.2020
55. PL-x 55/17.02.2020 Proiect de Lege privind modificarea și completarea articolului 57 din Legea nr.487 din 2002 a sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice la comisii
17.02.2020
56. PL-x 56/17.02.2020 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.230 din 7 iunie 2006 a serviciului de iluminat public raport
depus
19.05.2020
57. PL-x 57/17.02.2020 Proiect de Lege pentru modificarea art.116 alin.(1) lit.c din Legea nr.8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe la comisii
17.02.2020
58. PL-x 58/17.02.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 la comisii
17.02.2020
59. PL-x 59/17.02.2020 Proiect de Lege privind protecția persoanelor cu boli și afecțiuni alergice în România la comisii
17.02.2020
60. PL-x 60/17.02.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice la comisii
17.02.2020
61. PL-x 61/17.02.2020 Proiect de Lege privind completarea Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă la comisii
17.02.2020
62. PL-x 62/17.02.2020 Proiect de Lege pentru modifcarea și completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice la comisii
17.02.2020
63. PL-x 63/17.02.2020 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative pe ordinea de zi
25.05.2020
64. PL-x 64/17.02.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor la comisii
17.02.2020
65. PL-x 65/17.02.2020 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Camerei Deputaților și a Senatului, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente la comisii
17.02.2020
66. PL-x 66/17.02.2020 Proiect de Lege privind completarea Ordonanței de urgență nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice la comisii
17.02.2020
67. PL-x 67/17.02.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.127/2019 privind sistemul public de pensii la comisii
17.02.2020
68. PL-x 68/17.02.2020 Proiect de Lege privind instituirea Zilei Satului Românesc Lege 44/2020
03.04.2020
69. PL-x 69/24.02.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (Proiectul privind Modernizarea infrastructurii judiciare în România), semnat la București la 13 august 2019 și la Paris la 2 septembrie 2019 la Senat
23.04.2020
70. Pl-x 70/24.02.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.9/1991 privind înființarea Institutului Român pentru Drepturile Omului la Senat
29.04.2020
71. Pl-x 71/24.02.2020 Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (13) al articolului 109 din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare la Senat
29.04.2020
72. PL-x 72/24.02.2020 Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2020 privind modificarea și completarea unor acte normative în materia alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților, precum și unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor parlamentare anticipate sesizare de
neconstitutionalitate
27.02.2020
73. Pl-x 73/02.03.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.262/7 decembrie 2011 pentru ratificarea Acordului dintre România și Agenția Spațială Europeană (ESA) privind aderarea României la Convenția pentru înființarea Agenției Spațiale Europene și termenii și condițiile aferente, semnat la București la 20 ianuarie 2011, pentru aderarea României la Convenția pentru înființarea Agenției Spațiale Europene, semnat la Paris la 30 mai 1975, pentru aderarea României la acordul dintre statele părți la Convenția pentru înființarea Agenției Spațiale Europene și Agenția Spațială Europeană privind protecția și schimbul de informații clasificate, semnat la Paris, la 19 august 2002 la Senat
06.05.2020
74. Pl-x 74/02.03.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ la Senat
06.05.2020
75. Pl-x 75/02.03.2020 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatului Poporului la Senat
06.05.2020
76. PL-x 76/02.03.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.81/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum și pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele și sub-sectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în prețul energiei electrice la comisii
02.03.2020
77. PL-x 77/02.03.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.84/2019 pentru completarea art.201 din Legea educației naționale nr.1/2011 raport
depus
02.04.2020
78. PL-x 78/02.03.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.85/2019 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății Lege 53/2020
14.05.2020
79. PL-x 79/02.03.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.86/2019 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.1 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.117/2017 privind stabilirea măsurilor în vederea asigurării mecanismelor și a resurselor financiare necesare returnării donațiilor colectate pentru achiziționarea unui bun aparținând patrimoniului cultural național mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural național mobil raport
depus
29.04.2020
80. PL-x 80/02.03.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.87/2019 privind prorogarea termenului prevăzut la art.6 din Ordonanța Guvernului nr.40/2006 pentru aprobarea și finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor la comisii
02.03.2020
81. PL-x 81/02.03.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.88/2019 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2015 privind înființarea Gărzilor forestiere Lege 63/2020
20.05.2020
82. PL-x 82/02.03.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.89/2019 pentru modificarea art.51 1 alin.(1) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2011 privind comunicațiile electronice și modificarea unor acte normative la comisii
02.03.2020
83. PL-x 83/02.03.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.90/2019 privind stabilirea unor măsuri Ia nivelul administrației publice centrale raport
depus
06.05.2020
84. PL-x 84/02.03.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei Lege 20/2020
17.03.2020
85. PL-x 85/02.03.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.25/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și a Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate la comisii
02.03.2020
86. PL-x 86/02.03.2020 Proiect de Lege pentru modificarea Legii notarilor publici și a activității notariale nr.36/1995 Lege 38/2020
02.04.2020
87. PL-x 87/02.03.2020 Proiect de Lege privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale al notarilor publici din România Lege 39/2020
02.04.2020
88. PL-x 88/02.03.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2020 privind aprobarea aderării Secretariatului General al Guvernului la Rețeaua europeană de dezvoltare durabilă (ESDN) și aprobarea plății cotizației anuale de participare a Secretariatului General al Guvernului, precum și completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte Lege 66/2020
21.05.2020
89. PL-x 89/02.03.2020 Proiect de Lege pentru modificarea art.930 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil și pentru completarea art.41 din Legea nr.7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare la comisii
02.03.2020
90. Pl-x 90/09.03.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale și pentru modificarea și completarea Legii nr.223/2015 privind pensiile militare de stat la Senat
06.05.2020
91. PL-x 91/09.03.2020 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de Parteneriat Economic între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și statele părți la APE din SADC, pe de altă parte, semnat la Kasane, la 10 iunie 2016 la Senat
23.04.2020
92. PL-x 92/09.03.2020 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind protecția investițiilor între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte, semnat la Hanoi, la 30 iunie 2019 la promulgare
26.05.2020
93. PL-x 93/09.03.2020 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind protecția investițiilor între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 19 octombrie 2018 la Senat
23.04.2020
94. PL-x 94/09.03.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.10/2020 pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice la comisii
09.03.2020
95. PL-x 95/09.03.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr3/2020 pentru completarea art.284 din Legea educației naționale nr.1/2011 la comisii
09.03.2020
96. PL-x 96/09.03.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.22/2020 privind recensământul general agricol din România runda 2020 raport
depus
13.05.2020
97. PL-x 97/09.03.2020 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.7/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.39/2018 privind parteneriatul public-privat și pentru stabilirea unor măsuri privind investițiile publice la comisii
09.03.2020
98. PL-x 98/09.03.2020 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.14/2020 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății cotizației anuale în vederea participării Institutului Național de Statistică în calitate de asociat în cadrul Comitetului de Statistică și Guvernanță în Statistică al OCDE la comisii
09.03.2020
99. PL-x 99/09.03.2020 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.21/2020 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol și bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome ”Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” la comisii
09.03.2020
100. PL-x 100/09.03.2020 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân la comisii
14.04.2020
101. PL-x 101/09.03.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și pentru modificarea art.223 alin.(2) din Legea nr.135/2010 privind Codul de procedură penală la comisii
09.03.2020
102. Pl-x 102/10.03.2020 Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului retrasa
de catre initiator
01.04.2020
103. PL-x 103/24.03.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic raport
depus
13.05.2020
104. PL-x 104/24.03.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996 și pentru modificarea și completarea art.15 din Legea concurenței nr.21/1996 la comisii
24.03.2020
105. PL-x 105/24.02.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.8/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.145/2019 privind statutul polițiștilor de penitenciare la comisii
24.03.2020
106. PL-x 106/24.03.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.9/2020 pentru aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități de învățământ preuniversitar de stat la comisii
24.03.2020
107. PL-x 107/24.03.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală la comisii
24.03.2020
108. PL-x 108/24.03.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare la comisii
24.03.2020
109. PL-x 109/24.03.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.12/2020 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat individuale de salvare retrimis
la comisii
06.05.2020
110. PL-x 110/24.03.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021 raport
depus
06.05.2020
111. PL-x 111/24.03.2020 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.16/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor la comisii
24.03.2020
112. PL-x 112/24.03.2020 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.18/2020 pentru completarea unor acte normative în domeniul transportului naval la comisii
24.03.2020
113. PL-x 113/24.03.2020 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.23/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice la comisii
24.03.2020
114. PL-x 114/24.03.2020 Proiect de Lege pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil băncilor naționale de dezvoltare din România la comisii
24.03.2020
115. PL-x 115/24.03.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor raport
depus
06.05.2020
116. PL-x 116/24.03.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2020 privind aprobarea cotizației anuale a României la bugetul Centrului European de Excelență pentru Combaterea Amenințărilor Hibride de la Helsinki - European Center of Excellence for Countering Hybrid Threats - Hybrid CoE, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte la comisii
24.03.2020
117. PL-x 117/24.03.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2020 privind modificarea și completarea Legii muzeelor și a colecțiilor publice nr.311/2003 raport
depus
30.04.2020
118. Pl-x 118/24.03.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie la comisii
24.03.2020
119. Pl-x 119/24.03.2020 Propunere legislativă pentru completarea alin.(3) al art.16 din Legea nr.215/2016 privind ceremoniile oficiale la comisii
24.03.2020
120. Pl-x 120/24.03.2020 Propunere legislativă pentru modificarea lit.d), alin.(1) al art.260 din Legea educației naționale nr.1/2011 la Senat
13.05.2020
121. Pl-x 121/24.03.2020 Propunere legislativă pentru organizarea și funcționarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Mediu, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative la Senat
13.05.2020
122. Pl-x 122/24.03.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 la comisii
14.04.2020
123. Pl-x 123/24.03.2020 Propunere legislativă pentru modificarea Legii educației naționale nr.1/2011 la Senat
13.05.2020
124. Pl-x 124/01.04.2020 Propunere legislativă privind completarea art.119 din Legea nr.1/2011 a educației naționale la Senat
13.05.2020
125. PL-x 125/01.04.2020 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind cooperarea în domeniul situațiilor de urgență, semnat la 29 martie, la București la Senat
13.05.2020
126. Pl-x 126/01.04.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.70 și art.94 alin.(2) din Legea educației naționale nr.1/2011 la Senat
20.05.2020
127. PL-x 127/01.04.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 Lege 59/2020
19.05.2020
128. PL-x 128/01.04.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și pentru completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal respins
definitiv
20.05.2020
129. PL-x 129/01.04.2020 Proiect de Lege privind monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare și execuțional penale la comisii
01.04.2020
130. PL-x 130/01.04.2020 Proiect de Lege pentru acordarea unor facilități fiscale contribuabililor persoane fizice și juridice în reexaminare
la Senat
15.05.2020
131. PL-x 131/01.04.2020 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii și pentru reglementarea unor măsuri de protecție socială în reexaminare
la Senat
27.04.2020
132. PL-x 132/01.04.2020 Proiect de Lege pentru suspendarea rambursării creditelor sesizare de
neconstitutionalitate
07.04.2020
133. PL-x 133/01.04.2020 Proiect de Lege pentru plafonarea prețului medicamentelor și a alimentelor de strictă necesitate pe ordinea de zi
04.05.2020
134. PL-x 134/01.04.2020 Proiect de Lege privind aplicarea unor scutiri de la plata chiriei pentru perioada aferentă stării de urgență Lege 62/2020
20.05.2020
135. PL-x 135/01.04.2020 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ raport
depus
05.05.2020
136. Pl-x 136/01.04.2020 Propunere legislativă pentru completare articolului 42 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor republicată în Monitorul Oficial nr.49 din 22 ianuarie 2016 aviz/
punct de vedere
solicitat
01.04.2020
137. PL-x 137/14.04.2020 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind consolidarea infrastructurii și a pregătirii pentru situații critice de urgență) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 10 iulie 2019 la Senat
13.05.2020
138. Pl-x 138/14.04.2020 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară la comisii
06.05.2020
139. PL-x 139/14.04.2020 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului privind agricultura și dezvoltarea rurală durabilă, adoptat și semnat de România la Lillafured, Ungaria, la data de 12 octombrie 2017, la Convenția Cadru privind protejarea și dezvoltarea durabilă a Carpaților, adoptată la Kiev la 22 mai 2003 la Senat
13.05.2020
140. Pl-x 140/14.04.2020 Propunere legislativă pentru modificarea art. 931 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011 pe ordinea de zi
25.05.2020
141. PL-x 141/14.04.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV 2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială Lege 60/2020
19.05.2020
142. PL-x 142/14.04.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2020 privind unele măsuri fiscale și modificarea unor acte normative Lege 54/2020
14.05.2020
143. PL-x 143/14.04.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori sesizare de
neconstitutionalitate
27.04.2020
144. PL-x 144/14.04.2020 Proiect de Lege pentru recunoașterea meritelor personalului medical participant la acțiuni medicale împotriva Covid – 19 Lege 56/2020
15.05.2020
145. PL-x 145/14.04.2020 Proiect de Lege privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară CIuj-Napoca pentru Stațiunea de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca, în domeniul public al Județului Cluj pe ordinea de zi
28.04.2020
146. Pl-x 146/14.04.2020 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor aviz/
punct de vedere
solicitat
14.04.2020
147. Pl-x 147/22.04.2020 Propunere legislativă pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 la Senat
20.05.2020
148. PL-x 148/22.04.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare la comisii
22.04.2020
149. PL-x 149/22.04.2020 Proiect de Lege privind prelungirea mandatelor autorităților administrației publice locale sesizare de
neconstitutionalitate
08.05.2020
150. PL-x 150/22.04.2020 Proiect de Lege pentru completarea art.9 din Legea apelor nr.107/1996 Lege 67/2020
26.05.2020
151. PL-x 151/23.04.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019 la comisii
23.04.2020
152. PL-x 152/23.04.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.72/2019 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 la comisii
23.04.2020
153. PL-x 153/23.04.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2020 pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 2020 la comisii
23.04.2020
154. PL-x 154/23.04.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2020 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 la comisii
23.04.2020
155. PL-x 155/27.04.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2020 privind prelungirea mandatelor Comitetului de reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pe ordinea de zi
25.05.2020
156. PL-x 156/27.04.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2020 privind modalitatea de emitere și prelungirea valabilității voucherelor de vacanță, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19 la comisii
27.04.2020
157. PL-x 157/27.04.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2020 privind întărirea capacității administrative a sistemului sanitar la promulgare
22.05.2020
158. PL-x 158/27.04.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ Lege 61/2020
19.05.2020
159. PL-x 159/27.04.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice la comisii
27.04.2020
160. PL-x 160/27.04.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul apărării naționale raport
depus
06.05.2020
161. PL-x 161/27.04.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.364/2004 privind organizarea și funcționarea poliției judiciare la comisii
27.04.2020
162. PL-x 162/27.04.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2020 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative la comisii
27.04.2020
163. PL-x 163/27.04.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2020 pentru modificarea și completarea Legii petrolului nr.238/2004 la comisii
27.04.2020
164. PL-x 164/27.04.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal la comisii
27.04.2020
165. PL-x 165/27.04.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie la comisii
27.04.2020
166. PL-x 166/27.04.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2020 privind modificarea termenului prevăzut la art.X alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităților cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la București la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr.205/2006, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative la comisii
27.04.2020
167. Pl-x 167/27.04.2020 Propunere legislativă privind desființarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului la comisii
27.04.2020
168. PL-x 168/29.04.2020 Proiect de Lege pentru înființarea Centrului Muzeal al Locomotivelor în municipiul Iași la comisii
29.04.2020
169. PL-x 169/29.04.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații la comisii
29.04.2020
170. PL-x 170/29.04.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii-Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice la comisii
29.04.2020
171. PL-x 171/29.04.2020 Proiect de Lege privind aplicarea în perioada 2019-2020 a unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare la comisii
29.04.2020
172. PL-x 172/29.04.2020 Proiect de Lege pentru completarea articolului 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.160/2012, cu modificările și completările ulterioare la comisii
29.04.2020
173. PL-x 173/29.04.2020 Proiect de Lege pentru modificarea anexei nr.3 din Legea nr.43/2014 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice la comisii
29.04.2020
174. PL-x 174/29.04.2020 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și pentru completarea art.471 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul la comisii
29.04.2020
175. PL-x 175/29.04.2020 Proiect de Lege pentru completarea Legii asistenței sociale nr.292/2011 la comisii
29.04.2020
176. PL-x 176/29.04.2020 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea contravențiilor silvice la comisii
29.04.2020
177. PL-x 177/29.04.2020 Proiect de Lege privind aprobarea obiectivului de investiții Spitalul Militar Regional “Mihail Kogălniceanu” pe ordinea de zi
26.05.2020
178. PL-x 178/29.04.2020 Proiect de Lege privind comasarea terenurilor agricole deținute de asociațiile agricole constituite de unitățile de cult sesizare de
neconstitutionalitate
20.05.2020
179. PL-x 179/29.04.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității, comercializarea semințelor și a materialului săditor, precum și testarea și înregistrarea soiurilor de plante la comisii
29.04.2020
180. PL-x 180/29.04.2020 Proiect de Lege privind numirea managerilor și specialiștilor în consiliile de administrație ale regiilor autonome, companiilor sau societăților naționale, instituțiilor publice ori ale societăților comerciale, inclusiv ale băncilor sau altor instituții de credit, societăților de asigurare și celor financiare la comisii
29.04.2020
181. PL-x 181/29.04.2020 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal la comisii
29.04.2020
182. PL-x 182/29.04.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.291 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal la comisii
29.04.2020
183. PL-x 183/29.04.2020 Proiect de Lege privind camerele pentru agricultură, piscicultură, silvicultură și dezvoltare rurală la comisii
29.04.2020
184. PL-x 184/29.04.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale la comisii
29.04.2020
185. PL-x 185/29.04.2020 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative la comisii
29.04.2020
186. PL-x 186/29.04.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea prevederilor Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente la comisii
29.04.2020
187. PL-x 187/29.04.2020 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.286/2009 prind Codul penal la comisii
29.04.2020
188. PL-x 188/29.04.2020 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru deblocarea procesului de restituire a terenurilor către foștii proprietari la comisii
29.04.2020
189. PL-x 189/29.04.2020 Proiect de Lege pentru completarea art.29 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice la comisii
29.04.2020
190. PL-x 190/29.04.2020 Proiect de Lege privind Codul administrativ respins
definitiv
06.05.2020
191. PL-x 191/29.04.2020 Proiect de Lege pentru modificarea art.60 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal la comisii
29.04.2020
192. PL-x 192/29.04.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii pe ordinea de zi
25.05.2020
193. PL-x 193/29.04.2020 Proiect de Lege privind regimul ariilor naturale protejate urbane și conservarea biodiversității urbane la comisii
29.04.2020
194. PL-x 194/29.04.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.296/2004 privind Codul consumului la comisii
29.04.2020
195. PL-x 195/29.04.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea și serviciile de piață la comisii
29.04.2020
196. PL-x 196/29.04.2020 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.215/2016 privind ceremoniile oficiale pe ordinea de zi
26.05.2020
197. PL-x 197/29.04.2020 Proiect de Lege pentru instituirea "Anului Promovării Lecturii" în România – 2020 la comisii
29.04.2020
198. PL-x 198/29.04.2020 Proiect de Lege privind organizarea și exercitarea profesiei de bioinginer medical/bioinginer la comisii
29.04.2020
199. PL-x 199/29.04.2020 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.223/2015 privind pensiile militare de stat și instituirea unor măsuri în domeniul pensiilor militare de stat. la comisii
29.04.2020
200. PL-x 200/29.04.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice raport
depus
19.05.2020
201. PL-x 201/29.04.2020 Proiect de Lege pentru modificrea art.36 1 lit.c) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritorului și urbanismul la comisii
29.04.2020
202. PL-x 202/29.04.2020 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.448 din 6 decembrie 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată la comisii
29.04.2020
203. PL-x 203/29.04.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copiilor la comisii
29.04.2020
204. PL-x 204/29.04.2020 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2009 privind reglementarea unor măsuri de protecție socială raport
depus
26.05.2020
205. PL-x 205/29.04.2020 Proiect de Lege pentru declararea municipiului Iași ”Oraș - martir al Revoluției din Decembrie 1989” la comisii
29.04.2020
206. PL-x 206/29.04.2020 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.379/2003 privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război la comisii
29.04.2020
207. PL-x 207/29.04.2020 Proiect de Lege privind declararea orașului Dragomirești din județul Maramureș, "ORAȘ MARTIR" în lupta anticomunistă la comisii
29.04.2020
208. PL-x 208/29.04.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal la comisii
29.04.2020
209. PL-x 209/29.04.2020 Proiect de Lege privind meșteșugarii tradiționali din România la comisii
29.04.2020
210. PL-x 210/29.04.2020 Proiect de Lege privind organizarea și exercitarea profesiei de etolog la comisii
29.04.2020
211. PL-x 211/29.04.2020 Proiect de Lege pentru instituirea zilei de 17 noiembrie ca ”Ziua națională a copilului prematur din România raport
depus
11.05.2020
212. PL-x 212/29.04.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice la comisii
29.04.2020
213. PL-x 213/29.04.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97 din 14 iulie 2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români la comisii
29.04.2020
214. PL-x 214/29.04.2020 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată la comisii
29.04.2020
215. PL-x 215/29.04.2020 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice la comisii
29.04.2020
216. PL-x 216/29.04.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.218 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal la comisii
29.04.2020
217. PL-x 217/29.04.2020 Proiect de Lege privind măsurile de siguranță cu caracter medical și statutul spitalelor de psihiatrie și pentru măsuri de siguranță la comisii
29.04.2020
218. PL-x 218/29.04.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii 227/2015 privind Codul fiscal la comisii
29.04.2020
219. PL-x 219/29.04.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice raport
depus
19.05.2020
220. PL-x 220/29.04.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.186 din 9 mai 2003 privind susținerea și promovarea culturii scrise la comisii
29.04.2020
221. PL-x 221/29.04.2020 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.223/2015 privind pensiile militare de stat cu modificările și completările ulterioare la comisii
29.04.2020
222. PL-x 222/29.04.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului la comisii
29.04.2020
223. PL-x 223/29.04.2020 Proiect de Lege pentru modificarea art.1 alin.(1) din Legea nr.239/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosința unităților de cult pe ordinea de zi
25.05.2020
224. PL-x 224/29.04.2020 Proiect de Lege privind instituirea perioadei 6-31 decembrie ca perioadă oficială a sărbătoririi colindului românesc raport
depus
26.05.2020
225. PL-x 225/29.04.2020 Proiect de Lege privind Decretul-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri la comisii
29.04.2020
226. PL-x 226/29.04.2020 Proiect de Lege privind completarea Legii nr.370/2004 privind alegerea Președintelui României la comisii
29.04.2020
227. PL-x 227/29.04.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.165 din 10 iulie 2018 privind acordarea biletelor de valoare la comisii
29.04.2020
228. PL-x 228/29.04.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor la comisii
29.04.2020
229. PL-x 229/29.04.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.91 din 1 iulie 2014 privind acordarea unei zile lucrătoare libere pe an pentru îngrijirea sănătății copilului la comisii
29.04.2020
230. PL-x 230/29.04.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății la comisii
29.04.2020
231. PL-x 231/29.04.2020 Proiect de Lege pentru adoptarea statutului personalului din Transportul Public Regulat Urban și Metropolitan la comisii
29.04.2020
232. PL-x 232/29.04.2020 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții la comisii
29.04.2020
233. PL-x 233/29.04.2020 Proiect de Lege pentru completarea Legii Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice la comisii
29.04.2020
234. PL-x 234/29.04.2020 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente la comisii
29.04.2020
235. PL-x 235/29.04.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România raport
depus
19.05.2020
236. PL-x 236/29.04.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor la comisii
29.04.2020
237. PL-x 237/29.04.2020 Proiect de Lege privind Programul "Un autoturism pentru fiecare familie " la comisii
29.04.2020
238. PL-x 238/29.04.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România raport
depus
19.05.2020
239. PL-x 239/06.05.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ la Senat
20.05.2020
240. PL-x 240/06.05.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru adoptarea unor măsuri pe timpul stării de urgență instituite prin Decretul Președintelui României nr.195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României raport
depus
20.05.2020
241. PL-x 241/06.05.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2020 pentru completarea Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică la comisii
06.05.2020
242. PL-x 242/06.05.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 la promulgare
22.05.2020
243. PL-x 243/06.05.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2020 privind prelungirea mandatelor autorităților administrației publice locale cuprinse în perioada 2016-2020, unele măsuri pentru organizarea alegerilor locale din anul 2020, precum și modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ sesizare de
neconstitutionalitate
18.05.2020
244. PL-x 244/06.05.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.372/2005 privind performanța energetică a clădirilor la comisii
06.05.2020
245. PL-x 245/06.05.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii apelor nr.107/1996 la comisii
06.05.2020
246. PL-x 246/06.05.2020 Proiect de Lege privind consolidarea monedei naționale ca monedă unică de plată pe teritoriul României. la comisii
06.05.2020
247. Pl-x 247/06.05.2020 Propunere legislativă privind organizarea activității agenților imobiliari la comisii
06.05.2020
248. Pl-x 248/06.05.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr 227/2015 privind Codul fiscal la comisii
06.05.2020
249. PL-x 249/06.05.2020 Proiect de Lege pentru modificarea art.53 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice la comisii
06.05.2020
250. PL-x 250/06.05.2020 Proiect de Lege privind prevenția și depistarea precoce a diabetului la comisii
06.05.2020
251. PL-x 251/13.05.2020 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 Lege 55/2020
15.05.2020
252. Pl-x 252/13.05.2020 Propunere legislativă pentru desființarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție aviz/
punct de vedere
solicitat
13.05.2020
253. Pl-x 253/13.05.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției aviz/
punct de vedere
solicitat
13.05.2020
254. Pl-x 254/13.05.2020 Propunere legislativă pentru completarea art.111 din Legea educației naționale nr.1/2011 aviz/
punct de vedere
solicitat
13.05.2020
255. Pl-x 255/13.05.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 1/2011 a educației naționale aviz/
punct de vedere
solicitat
13.05.2020
256. PL-x 256/13.05.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice la comisii
13.05.2020
257. PL-x 257/13.05.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență pe ordinea de zi
26.05.2020
258. PL-x 258/13.05.2020 Proiect de Lege privind instituirea zilei de 15 octombrie ca "Ziua națională a comerțului electronic" la comisii
13.05.2020
259. PL-x 259/13.05.2020 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.231 din Legea nr.286 / 2009 privind Codul penal la comisii
13.05.2020
260. PL-x 260/13.05.2020 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice la comisii
13.05.2020
261. PL-x 261/13.05.2020 Proiect de Lege pentru modificarea anexei nr.1 din Legea nr.46/2008 privind Codul silvic la comisii
13.05.2020
262. Pl-x 262/13.05.2020 Propunerea legislativă pentru modificarea art.234 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală la comisii
13.05.2020
263. Pl-x 263/13.05.2020 Propunere legislativă pentru modifiarea și completarea Legii 254/2013 prvind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal la comisii
13.05.2020
264. Pl-x 264/13.05.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.126/1995 privind regimul materiilor explozive și pentru completarea Legii poliției locale nr.155/2010 la comisii
13.05.2020
265. PL-x 265/13.05.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat la comisii
13.05.2020
266. Pl-x 266/13.05.2020 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice la comisii
13.05.2020
267. Pl-x 267/13.05.2020 Propunere legislativă pentru abrogarea unor dispoziții legale în domeniul subvenționării partidelor politice din legea nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale la comisii
13.05.2020
268. PL-x 268/13.05.2020 Proiect de Lege pentru completarea art.26 din Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor la comisii
13.05.2020
269. Pl-x 269/13.05.2020 Propunere legislativă privind protecția civilă aviz/
punct de vedere
solicitat
13.05.2020
270. PL-x 270/20.05.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale raport
depus
26.05.2020
271. PL-x 271/20.05.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.73/2020 privind desemnarea Serviciului de Telecomunicații Speciale ca integrator de servicii de comunicații critice destinate autorităților publice cu atribuții în managementul situațiilor de urgență la comisii
20.05.2020
272. Pl-x 272/20.05.2020 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii Educației Naționale nr.1/2011 la comisii
20.05.2020
273. Pl-x 273/20.05.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei înregistrata
20.05.2020
274. Pl-x 274/20.05.2020 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.508/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism aviz/
punct de vedere
solicitat
20.05.2020
275. Pl-x 275/20.05.2020 Propunere legislativă privind Digitalizarea învățământului românesc aviz/
punct de vedere
solicitat
20.05.2020
276. PL-x 276/20.05.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.31/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății la comisii
20.05.2020
277. PL-x 277/20.05.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.34/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență la comisii
20.05.2020
278. PL-x 278/20.05.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.45/2020 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare la comisii
20.05.2020
279. PL-x 279/20.05.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.46/2020 pentru completarea art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei la comisii
20.05.2020
280. PL-x 280/20.05.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.47/2020 pentru stabilirea, pe perioada stării de urgență instituită prin Decretul Președintelui României nr.195/2020, a condițiilor de comercializare a benzinei și motorinei în contextul crizei economice generate de pandemia SARS-CoV-2 la comisii
20.05.2020
281. PL-x 281/20.05.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale la comisii
20.05.2020
282. PL-x 282/20.05.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.49/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate precum și pentru reglementarea unor măsuri de protecție socială la comisii
20.05.2020
283. PL-x 283/20.05.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.52/2020 pentru modificarea art.293 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum și pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene în contextul răspândirii COVID-19 la comisii
20.05.2020
284. PL-x 284/20.05.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.53/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind măsuri de protecție socială determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 la comisii
20.05.2020
285. PL-x 285/20.05.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.16/2017 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale la comisii
20.05.2020
286. PL-x 286/20.05.2020 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice la comisii
20.05.2020
287. PL-x 287/20.05.2020 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului la comisii
20.05.2020
288. PL-x 288/20.05.2020 Proiect de Lege privind instituirea unui ajutor de stat pentru acordarea de despăgubiri producătorilor agricoli afectați de fenomene meteorologice nefavorabile pe ordinea de zi
26.05.2020
289. PL-x 289/20.05.2020 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat la comisii
20.05.2020
290. Pl-x 290/20.05.2020 Propunere legislativă pentru modificarea art.641 din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă la comisii
20.05.2020
291. Pl-x 291/20.05.2020 Propunere legislativă privind munca în domeniul pescuitului maritim la comisii
20.05.2020
292. PL-x 292/20.05.2020 Proiect de Lege privind exonerarea clienților băncilor de economisire-creditare în domeniul locativ de la rambursarea unor sume reprezentând primă de stat și accesorii la comisii
20.05.2020
293. PL-x 293/20.05.2020 Proiect de Lege pentru deschiderea de către Guvernul României a tratativelor diplomatice pentru încheierea unui acord cu Republica Ungaria privind deschiderea punctului internațional de trecere a frontierei Beba Veche (România) - Kubekhaza (Ungaria) raport
depus
26.05.2020
294. PL-x 294/20.05.2020 Proiect de Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate C.F.R.-S.A., în domeniul public al statului, respectiv al Consiliului Local Sector 5, și în administrarea Consiliului Local Sector 5 la comisii
20.05.2020
295. PL-x 295/20.05.2020 Proiect de Lege pentru completarea art.164 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii la comisii
20.05.2020
296. PL-x 296/20.05.2020 Proiect de Lege pentru completarea anexei nr.1 la Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător la comisii
20.05.2020
297. PL-x 297/20.05.2020 Proiect de Lege pentru simplificarea procedurii de declarare a beneficiarului real al unor persoane juridice prin modificarea și completarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și prin modificarea Ordonanței de Guvern nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații la comisii
20.05.2020
298. PL-x 298/20.05.2020 Proiectul Legii laptelui și a produselor lactate la comisii
20.05.2020
299. PL-x 299/20.05.2020 Proiect de Lege pentru modificarea art.21 alin.(1) din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000 la comisii
20.05.2020
300. PL-x 300/20.05.2020 Proiect de Lege pentru modificarea art.59 din Legea nr.46/2008 - Codul silvic la comisii
20.05.2020
301. PL-x 301/20.05.2020 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic la comisii
20.05.2020
302. Pl-x 302/20.05.2020 Propunere legislativă pentru promovarea identității culturale a regiunilor istorice din România la comisii
20.05.2020
303. Pl-x 303/20.05.2020 Propunere legislativă pentru completarea art.435 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal la comisii
20.05.2020
304. PL-x 304/20.05.2020 Proiect de Lege privind acordarea de măști pentru protecția cetățenilor români de virusul Covid-19 la comisii
20.05.2020
305. PL-x 305/20.05.2020 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, precum și pentru modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente la comisii
20.05.2020

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București marți, 26 mai 2020, 21:29
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro