Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Camera Deputatilor > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Camerei Deputatilor
Stadiu: care au fost adoptate în mod tacit de către Senat în calitate de primă Cameră sesizată, în anul 2020, ca urmare a depasirii termenului constitutional, potrivit art.75 alin.2 teza a III-a din Constitutia României republicata

Numar înregistrari gasite: 142
  Numar Titlu Data
adoptarii
tacite
Stadiu
1. PL-x 22/17.02.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.73/2019 privind siguranța feroviară 10.02.2020 la promulgare
15.05.2020
2. PL-x 23/17.02.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.74/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, precum și pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 10.02.2020 raport
depus
26.05.2020
3. PL-x 24/17.02.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.69/2019 pentru aplicarea unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare din cadrul operatorilor economici pentru care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive în perioada 2019-2024 10.02.2020 raport
depus
29.04.2020
4. PL-x 25/17.02.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.70/2019 privind unele măsuri aplicabile în cazul retragerii Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană fără un acord 10.02.2020 la comisii
17.02.2020
5. PL-x 26/17.02.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.75/2019 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru 10.02.2020 la comisii
17.02.2020
6. PL-x 27/17.02.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2019 pentru prorogarea unor termene prevăzute la art.24 alin.(51)și (61) din Legea nr.362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice, precum și a termenului prevăzut la art.II din Ordonanța Guvernului nr.2/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor si sistemelor informatice 10.02.2020 raport
depus
22.04.2020
7. PL-x 28/17.02.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2019 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităților la transport pentru anumite categorii de persoane 10.02.2020 la comisii
17.02.2020
8. PL-x 29/17.02.2020 Proiect de Lege privind abrogarea art.6 și 9 din Legea nr.190/2018 privind unele măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/EC (Regulamentul general privind protecția datelor) 10.02.2020 raport
depus
10.03.2020
9. PL-x 31/17.02.2020 Proiect de Lege pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 10.02.2020 la comisii
17.02.2020
10. PL-x 32/17.02.2020 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 10.02.2020 la comisii
17.02.2020
11. PL-x 33/17.02.2020 Proiect de Lege privind modificarea și completarea articolului 205 din Legea educației naționale nr.1/2011 10.02.2020 la comisii
17.02.2020
12. PL-x 34/17.02.2020 Proiect de Lege pentru completarea art.18 din Ordonanța Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol 10.02.2020 la comisii
17.02.2020
13. PL-x 35/17.02.2020 Proiect de Lege privind completarea art.7 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală 10.02.2020 la comisii
17.02.2020
14. PL-x 36/17.02.2020 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență 10.02.2020 la comisii
17.02.2020
15. PL-x 37/17.02.2020 Proiect de Lege pentru completarea alin.(1) al art.22 din Legea nr.176/2018 privind internshipul 10.02.2020 la comisii
17.02.2020
16. PL-x 38/17.02.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2018 privind aprobarea Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol 10.02.2020 retrimis
la comisii
13.05.2020
17. PL-x 39/17.02.2020 Proiect de Lege pentru modificarea Legii muntelui nr.197/2018 10.02.2020 la comisii
17.02.2020
18. PL-x 40/17.02.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura 10.02.2020 la comisii
17.02.2020
19. PL-x 41/17.02.2020 Proiect de Lege privind gestionarea deșeurilor nepericuloase compostabile 10.02.2020 la comisii
17.02.2020
20. PL-x 42/17.02.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal 10.02.2020 la comisii
17.02.2020
21. PL-x 43/17.02.2020 Proiect de Lege privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciului de bonă 10.02.2020 Lege 35/2020
31.03.2020
22. PL-x 44/17.02.2020 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Președintelui României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.650, din 12 septembrie 2011, cu modificările și completările ulterioare si pentru modificarea Legii nr.288/2015 privind votul prin corespondență, precum și modificarea și completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.866, din 19 noiembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare 10.02.2020 la comisii
17.02.2020
23. PL-x 45/17.02.2020 Proiect de Lege pentru instituirea Zilei Românității Balcanice 10.02.2020 raport
depus
22.04.2020
24. PL-x 46/17.02.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.31/2007 privind reorganizarea și funcționarea Academiei Oamenilor de Știință din România 10.02.2020 la comisii
17.02.2020
25. PL-x 47/17.02.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor 10.02.2020 la comisii
17.02.2020
26. PL-x 48/17.02.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor 10.02.2020 la comisii
17.02.2020
27. PL-x 49/17.02.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia 10.02.2020 la comisii
17.02.2020
28. PL-x 50/17.02.2020 Proiect de Lege privind completarea Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 10.02.2020 la comisii
17.02.2020
29. PL-x 51/17.02.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Programului de sprijin financiar acordat cetățenilor români foști rezidenți pe teritoriul României, care se întorc în țară 10.02.2020 la comisii
17.02.2020
30. PL-x 52/17.02.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea alineatului (2) al articolului 24 din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă 10.02.2020 Lege 47/2020
03.04.2020
31. PL-x 53/17.02.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor 10.02.2020 la comisii
17.02.2020
32. PL-x 54/17.02.2020 Proiect de Lege pentru completarea art.192 din Legea nr.286/2009 privind Codul Penal 10.02.2020 la comisii
17.02.2020
33. PL-x 55/17.02.2020 Proiect de Lege privind modificarea și completarea articolului 57 din Legea nr.487 din 2002 a sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice 10.02.2020 la comisii
17.02.2020
34. PL-x 56/17.02.2020 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.230 din 7 iunie 2006 a serviciului de iluminat public 10.02.2020 raport
depus
19.05.2020
35. PL-x 57/17.02.2020 Proiect de Lege pentru modificarea art.116 alin.(1) lit.c din Legea nr.8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe 10.02.2020 la comisii
17.02.2020
36. PL-x 58/17.02.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 10.02.2020 la comisii
17.02.2020
37. PL-x 59/17.02.2020 Proiect de Lege privind protecția persoanelor cu boli și afecțiuni alergice în România 10.02.2020 la comisii
17.02.2020
38. PL-x 60/17.02.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice 10.02.2020 la comisii
17.02.2020
39. PL-x 61/17.02.2020 Proiect de Lege privind completarea Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă 10.02.2020 la comisii
17.02.2020
40. PL-x 62/17.02.2020 Proiect de Lege pentru modifcarea și completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice 10.02.2020 la comisii
17.02.2020
41. PL-x 63/17.02.2020 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative 10.02.2020 pe ordinea de zi
25.05.2020
42. PL-x 64/17.02.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor 10.02.2020 la comisii
17.02.2020
43. PL-x 65/17.02.2020 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Camerei Deputaților și a Senatului, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente 10.02.2020 la comisii
17.02.2020
44. PL-x 66/17.02.2020 Proiect de Lege privind completarea Ordonanței de urgență nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice 10.02.2020 la comisii
17.02.2020
45. PL-x 67/17.02.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.127/2019 privind sistemul public de pensii 10.02.2020 la comisii
17.02.2020
46. PL-x 68/17.02.2020 Proiect de Lege privind instituirea Zilei Satului Românesc 10.02.2020 Lege 44/2020
03.04.2020
47. PL-x 76/02.03.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.81/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum și pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele și sub-sectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în prețul energiei electrice 26.02.2020 la comisii
02.03.2020
48. PL-x 77/02.03.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.84/2019 pentru completarea art.201 din Legea educației naționale nr.1/2011 26.02.2020 raport
depus
02.04.2020
49. PL-x 78/02.03.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.85/2019 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății 26.02.2020 Lege 53/2020
14.05.2020
50. PL-x 79/02.03.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.86/2019 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.1 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.117/2017 privind stabilirea măsurilor în vederea asigurării mecanismelor și a resurselor financiare necesare returnării donațiilor colectate pentru achiziționarea unui bun aparținând patrimoniului cultural național mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural național mobil 26.02.2020 raport
depus
29.04.2020
51. PL-x 80/02.03.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.87/2019 privind prorogarea termenului prevăzut la art.6 din Ordonanța Guvernului nr.40/2006 pentru aprobarea și finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor 26.02.2020 la comisii
02.03.2020
52. PL-x 81/02.03.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.88/2019 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2015 privind înființarea Gărzilor forestiere 26.02.2020 Lege 63/2020
20.05.2020
53. PL-x 82/02.03.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.89/2019 pentru modificarea art.51 1 alin.(1) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2011 privind comunicațiile electronice și modificarea unor acte normative 26.02.2020 la comisii
02.03.2020
54. PL-x 83/02.03.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.90/2019 privind stabilirea unor măsuri Ia nivelul administrației publice centrale 26.02.2020 raport
depus
06.05.2020
55. PL-x 89/02.03.2020 Proiect de Lege pentru modificarea art.930 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil și pentru completarea art.41 din Legea nr.7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare 26.02.2020 la comisii
02.03.2020
56. PL-x 103/24.03.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic 09.03.2020 raport
depus
13.05.2020
57. PL-x 104/24.03.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996 și pentru modificarea și completarea art.15 din Legea concurenței nr.21/1996 09.03.2020 la comisii
24.03.2020
58. PL-x 105/24.02.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.8/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.145/2019 privind statutul polițiștilor de penitenciare 09.03.2020 la comisii
24.03.2020
59. PL-x 106/24.03.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.9/2020 pentru aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități de învățământ preuniversitar de stat 09.03.2020 la comisii
24.03.2020
60. PL-x 159/27.04.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice 23.04.2020 la comisii
27.04.2020
61. PL-x 160/27.04.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul apărării naționale 23.04.2020 raport
depus
06.05.2020
62. PL-x 161/27.04.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.364/2004 privind organizarea și funcționarea poliției judiciare 23.04.2020 la comisii
27.04.2020
63. PL-x 162/27.04.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2020 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative 23.04.2020 la comisii
27.04.2020
64. PL-x 163/27.04.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2020 pentru modificarea și completarea Legii petrolului nr.238/2004 23.04.2020 la comisii
27.04.2020
65. PL-x 164/27.04.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal 23.04.2020 la comisii
27.04.2020
66. PL-x 165/27.04.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie 23.04.2020 la comisii
27.04.2020
67. PL-x 166/27.04.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2020 privind modificarea termenului prevăzut la art.X alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităților cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la București la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr.205/2006, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative 23.04.2020 la comisii
27.04.2020
68. PL-x 168/29.04.2020 Proiect de Lege pentru înființarea Centrului Muzeal al Locomotivelor în municipiul Iași 23.04.2020 la comisii
29.04.2020
69. PL-x 169/29.04.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații 23.04.2020 la comisii
29.04.2020
70. PL-x 170/29.04.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii-Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 23.04.2020 la comisii
29.04.2020
71. PL-x 171/29.04.2020 Proiect de Lege privind aplicarea în perioada 2019-2020 a unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare 23.04.2020 la comisii
29.04.2020
72. PL-x 172/29.04.2020 Proiect de Lege pentru completarea articolului 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.160/2012, cu modificările și completările ulterioare 23.04.2020 la comisii
29.04.2020
73. PL-x 173/29.04.2020 Proiect de Lege pentru modificarea anexei nr.3 din Legea nr.43/2014 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice 23.04.2020 la comisii
29.04.2020
74. PL-x 174/29.04.2020 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și pentru completarea art.471 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul 23.04.2020 la comisii
29.04.2020
75. PL-x 175/29.04.2020 Proiect de Lege pentru completarea Legii asistenței sociale nr.292/2011 23.04.2020 la comisii
29.04.2020
76. PL-x 176/29.04.2020 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea contravențiilor silvice 23.04.2020 la comisii
29.04.2020
77. PL-x 177/29.04.2020 Proiect de Lege privind aprobarea obiectivului de investiții Spitalul Militar Regional “Mihail Kogălniceanu” 23.04.2020 pe ordinea de zi
26.05.2020
78. PL-x 178/29.04.2020 Proiect de Lege privind comasarea terenurilor agricole deținute de asociațiile agricole constituite de unitățile de cult 28.04.2020 sesizare de
neconstitutionalitate
20.05.2020
79. PL-x 179/29.04.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității, comercializarea semințelor și a materialului săditor, precum și testarea și înregistrarea soiurilor de plante 23.04.2020 la comisii
29.04.2020
80. PL-x 180/29.04.2020 Proiect de Lege privind numirea managerilor și specialiștilor în consiliile de administrație ale regiilor autonome, companiilor sau societăților naționale, instituțiilor publice ori ale societăților comerciale, inclusiv ale băncilor sau altor instituții de credit, societăților de asigurare și celor financiare 23.04.2020 la comisii
29.04.2020
81. PL-x 181/29.04.2020 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal 23.04.2020 la comisii
29.04.2020
82. PL-x 182/29.04.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.291 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal 23.04.2020 la comisii
29.04.2020
83. PL-x 183/29.04.2020 Proiect de Lege privind camerele pentru agricultură, piscicultură, silvicultură și dezvoltare rurală 23.04.2020 la comisii
29.04.2020
84. PL-x 184/29.04.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale 23.04.2020 la comisii
29.04.2020
85. PL-x 185/29.04.2020 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative 23.04.2020 la comisii
29.04.2020
86. PL-x 186/29.04.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea prevederilor Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente 23.04.2020 la comisii
29.04.2020
87. PL-x 187/29.04.2020 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.286/2009 prind Codul penal 23.04.2020 la comisii
29.04.2020
88. PL-x 188/29.04.2020 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru deblocarea procesului de restituire a terenurilor către foștii proprietari 23.04.2020 la comisii
29.04.2020
89. PL-x 189/29.04.2020 Proiect de Lege pentru completarea art.29 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 23.04.2020 la comisii
29.04.2020
90. PL-x 190/29.04.2020 Proiect de Lege privind Codul administrativ 23.04.2020 respins
definitiv
06.05.2020
91. PL-x 191/29.04.2020 Proiect de Lege pentru modificarea art.60 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 23.04.2020 la comisii
29.04.2020
92. PL-x 192/29.04.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii 23.04.2020 pe ordinea de zi
25.05.2020
93. PL-x 193/29.04.2020 Proiect de Lege privind regimul ariilor naturale protejate urbane și conservarea biodiversității urbane 23.04.2020 la comisii
29.04.2020
94. PL-x 194/29.04.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.296/2004 privind Codul consumului 23.04.2020 la comisii
29.04.2020
95. PL-x 195/29.04.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea și serviciile de piață 23.04.2020 la comisii
29.04.2020
96. PL-x 196/29.04.2020 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.215/2016 privind ceremoniile oficiale 27.04.2020 pe ordinea de zi
26.05.2020
97. PL-x 197/29.04.2020 Proiect de Lege pentru instituirea "Anului Promovării Lecturii" în România – 2020 23.04.2020 la comisii
29.04.2020
98. PL-x 198/29.04.2020 Proiect de Lege privind organizarea și exercitarea profesiei de bioinginer medical/bioinginer 23.04.2020 la comisii
29.04.2020
99. PL-x 199/29.04.2020 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.223/2015 privind pensiile militare de stat și instituirea unor măsuri în domeniul pensiilor militare de stat. 23.04.2020 la comisii
29.04.2020
100. PL-x 200/29.04.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice 23.04.2020 raport
depus
19.05.2020
101. PL-x 201/29.04.2020 Proiect de Lege pentru modificrea art.36 1 lit.c) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritorului și urbanismul 23.04.2020 la comisii
29.04.2020
102. PL-x 202/29.04.2020 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.448 din 6 decembrie 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată 23.04.2020 la comisii
29.04.2020
103. PL-x 203/29.04.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copiilor 23.04.2020 la comisii
29.04.2020
104. PL-x 204/29.04.2020 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2009 privind reglementarea unor măsuri de protecție socială 23.04.2020 raport
depus
26.05.2020
105. PL-x 205/29.04.2020 Proiect de Lege pentru declararea municipiului Iași ”Oraș - martir al Revoluției din Decembrie 1989” 23.04.2020 la comisii
29.04.2020
106. PL-x 206/29.04.2020 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.379/2003 privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război 23.04.2020 la comisii
29.04.2020
107. PL-x 207/29.04.2020 Proiect de Lege privind declararea orașului Dragomirești din județul Maramureș, "ORAȘ MARTIR" în lupta anticomunistă 23.04.2020 la comisii
29.04.2020
108. PL-x 208/29.04.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal 23.04.2020 la comisii
29.04.2020
109. PL-x 209/29.04.2020 Proiect de Lege privind meșteșugarii tradiționali din România 23.04.2020 la comisii
29.04.2020
110. PL-x 210/29.04.2020 Proiect de Lege privind organizarea și exercitarea profesiei de etolog 23.04.2020 la comisii
29.04.2020
111. PL-x 211/29.04.2020 Proiect de Lege pentru instituirea zilei de 17 noiembrie ca ”Ziua națională a copilului prematur din România 23.04.2020 raport
depus
11.05.2020
112. PL-x 212/29.04.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 23.04.2020 la comisii
29.04.2020
113. PL-x 213/29.04.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97 din 14 iulie 2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români 23.04.2020 la comisii
29.04.2020
114. PL-x 214/29.04.2020 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată 23.04.2020 la comisii
29.04.2020
115. PL-x 215/29.04.2020 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 23.04.2020 la comisii
29.04.2020
116. PL-x 216/29.04.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.218 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal 23.04.2020 la comisii
29.04.2020
117. PL-x 217/29.04.2020 Proiect de Lege privind măsurile de siguranță cu caracter medical și statutul spitalelor de psihiatrie și pentru măsuri de siguranță 23.04.2020 la comisii
29.04.2020
118. PL-x 218/29.04.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii 227/2015 privind Codul fiscal 23.04.2020 la comisii
29.04.2020
119. PL-x 219/29.04.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice 23.04.2020 raport
depus
19.05.2020
120. PL-x 220/29.04.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.186 din 9 mai 2003 privind susținerea și promovarea culturii scrise 23.04.2020 la comisii
29.04.2020
121. PL-x 221/29.04.2020 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.223/2015 privind pensiile militare de stat cu modificările și completările ulterioare 23.04.2020 la comisii
29.04.2020
122. PL-x 222/29.04.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului 23.04.2020 la comisii
29.04.2020
123. PL-x 223/29.04.2020 Proiect de Lege pentru modificarea art.1 alin.(1) din Legea nr.239/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosința unităților de cult 23.04.2020 pe ordinea de zi
25.05.2020
124. PL-x 224/29.04.2020 Proiect de Lege privind instituirea perioadei 6-31 decembrie ca perioadă oficială a sărbătoririi colindului românesc 23.04.2020 raport
depus
26.05.2020
125. PL-x 225/29.04.2020 Proiect de Lege privind Decretul-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri 27.04.2020 la comisii
29.04.2020
126. PL-x 226/29.04.2020 Proiect de Lege privind completarea Legii nr.370/2004 privind alegerea Președintelui României 23.04.2020 la comisii
29.04.2020
127. PL-x 227/29.04.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.165 din 10 iulie 2018 privind acordarea biletelor de valoare 27.04.2020 la comisii
29.04.2020
128. PL-x 228/29.04.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor 23.04.2020 la comisii
29.04.2020
129. PL-x 229/29.04.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.91 din 1 iulie 2014 privind acordarea unei zile lucrătoare libere pe an pentru îngrijirea sănătății copilului 23.04.2020 la comisii
29.04.2020
130. PL-x 230/29.04.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 23.04.2020 la comisii
29.04.2020
131. PL-x 231/29.04.2020 Proiect de Lege pentru adoptarea statutului personalului din Transportul Public Regulat Urban și Metropolitan 23.04.2020 la comisii
29.04.2020
132. PL-x 232/29.04.2020 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții 23.04.2020 la comisii
29.04.2020
133. PL-x 233/29.04.2020 Proiect de Lege pentru completarea Legii Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 23.04.2020 la comisii
29.04.2020
134. PL-x 234/29.04.2020 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente 23.04.2020 la comisii
29.04.2020
135. PL-x 235/29.04.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România 23.04.2020 raport
depus
19.05.2020
136. PL-x 236/29.04.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor 23.04.2020 la comisii
29.04.2020
137. PL-x 237/29.04.2020 Proiect de Lege privind Programul "Un autoturism pentru fiecare familie " 23.04.2020 la comisii
29.04.2020
138. PL-x 238/29.04.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România 23.04.2020 raport
depus
19.05.2020
139. PL-x 276/20.05.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.31/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății 12.05.2020 la comisii
20.05.2020
140. PL-x 277/20.05.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.34/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență 12.05.2020 la comisii
20.05.2020
141. PL-x 292/20.05.2020 Proiect de Lege privind exonerarea clienților băncilor de economisire-creditare în domeniul locativ de la rambursarea unor sume reprezentând primă de stat și accesorii 12.05.2020 la comisii
20.05.2020
142. PL-x 293/20.05.2020 Proiect de Lege pentru deschiderea de către Guvernul României a tratativelor diplomatice pentru încheierea unui acord cu Republica Ungaria privind deschiderea punctului internațional de trecere a frontierei Beba Veche (România) - Kubekhaza (Ungaria) 12.05.2020 raport
depus
26.05.2020

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București marți, 26 mai 2020, 21:33
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro