Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Camera Deputatilor > Rapoarte depuse Versiunea pentru printare

Rapoarte depuse de comisii

  P.L. Titlu Depunere raport Document raport
Data Comisia Data Comisia Fisier
1. 405/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul ordinii și siguranței publice 13.01.2020 Juridică
Apărare
13.01.2020 Juridică
Apărare
PDF format
2. 616/2018 Proiect de Lege privind declasificarea unor documente 13.01.2020 Juridică
Apărare
13.01.2020 Juridică
Apărare
PDF format
3. 361/2019 Propunere legislativă pentru completarea art.11 din Legea nr.46/2008 privind Codul silvic și pentru modificarea anexei nr.1 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia 29.01.2020 Agricultură
Juridică
Mediu
29.01.2020 Agricultură
Juridică
Mediu
PDF format
4. 673/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv 30.01.2020 Buget 30.01.2020 Buget PDF format
5. 486/2019 Proiect de Lege privind regimul juridic al Cetăților dacice din Munții Orăștiei, care fac parte din Lista patrimoniului mondial UNESCO și unele măsuri privind protejarea acestora 30.01.2020 Administrație
Cultură
30.01.2020 Administrație
Cultură
PDF format
6. 538/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană”, în perioada 2014-2020 30.01.2020 Buget
Administrație
30.01.2020 Buget
Administrație
PDF format
7. 617/2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 30.01.2020 Învățământ 30.01.2020 Învățământ PDF format
8. 115/2019 Propunere legislativă privind trecerea unor luciuri de apă sau porțiuni din acestea și taluzuri ale barajelor și lacurilor de acumulare din proprietatea publică a statului în administrarea unor consilii locale ale unităților administrativ-teritoriale 04.02.2020 Agricultură
Administrație
Juridică
04.02.2020 Agricultură
Administrație
Juridică
PDF format
9. 495/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.4 și art.5 din Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri 04.02.2020 Muncă 04.02.2020 Muncă PDF format
10. 411/2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare 05.02.2020 Agricultură 05.02.2020 Agricultură PDF format
11. 151/2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.126/1995 privind regimul materiilor explozive 05.02.2020 Apărare 05.02.2020 Apărare PDF format
12. 547/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/2019 pentru modificarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală 05.02.2020 Administrație 05.02.2020 Administrație PDF format
13. 563/2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții 05.02.2020 Industrii 05.02.2020 Industrii PDF format
14. 348/2017 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.4/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal 06.02.2020 Buget 06.02.2020 Buget PDF format
15. 566/2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal 06.02.2020 Buget 06.02.2020 Buget PDF format
16. 283/2019 Propunere legislativă privind completarea Ordonanței Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice 10.02.2020 Industrii
Juridică
Apărare
Transport
10.02.2020 Industrii
Juridică
Apărare
Transport
PDF format
17. 355/2019 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice 10.02.2020 Industrii
Juridică
Apărare
Transport
10.02.2020 Industrii
Juridică
Apărare
Transport
PDF format
18. 379/2019 Proiect de Lege privind suspendarea permisului auto 10.02.2020 Industrii
Juridică
Apărare
Transport
10.02.2020 Industrii
Juridică
Apărare
Transport
PDF format
19. 452/2019 Proiect de Lege pentru modificarea articolului 1 din Legea nr.49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război 10.02.2020 Muncă
Apărare
10.02.2020 Muncă
Apărare
PDF format
20. 545/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor 10.02.2020 Administrație
Apărare
10.02.2020 Administrație
Apărare
PDF format
21. 1/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului, 11.02.2020 Juridică 11.02.2020 Juridică PDF format
22. 461/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.297/2018 privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr.89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare 11.02.2020 Juridică 11.02.2020 Juridică PDF format
23. 490/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de ExportImport a României EXIMBANK-S.A., a Ordonanței Guvernului nr.6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale și pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal 11.02.2020 Buget 11.02.2020 Buget PDF format
24. 541/2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2019 privind prorogarea termenului prevăzut la art.II din Legea nr.163/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții 11.02.2020 Industrii 11.02.2020 Industrii PDF format
25. 598/2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România și pentru completarea articolului 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România 11.02.2020 Juridică 11.02.2020 Juridică PDF format
" " " 11.02.2020 Juridică PDF format
26. 598/2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România și pentru completarea articolului 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România 11.02.2020 11.02.2020 Juridică PDF format
" " " 11.02.2020 Juridică PDF format
27. 653/2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale 1/2011 11.02.2020 11.02.2020 Învățământ PDF format
28. 8/2020 Proiect de Lege pentru ratificarea celui de-al șaselea Protocol adițional, semnat la Skopje, la 12 iunie 2019, la Acordul privind Forța Multinațională de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la Skopje, la 26 septembrie 1998 11.02.2020 Apărare 11.02.2020 Apărare PDF format
29. 144/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.384/2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști 12.02.2020 Apărare 12.02.2020 Apărare PDF format
30. 362/2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare 12.02.2020 Administrație
Juridică
12.02.2020 Administrație
Juridică
PDF format
31. 500/2019 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.154/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate 12.02.2020 Administrație 12.02.2020 Administrație PDF format
32. 501/2019 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate 12.02.2020 Administrație 12.02.2020 Administrație PDF format
33. 567/2019 Proiect de Lege pentru modificarea articolului 45 din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor 12.02.2020 Administrație 12.02.2020 Administrație PDF format
34. 133/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de susținere a activității de reproducție în sectorul de creștere a bubalinelor 13.02.2020 Buget
Agricultură
11.02.2020 Buget
Agricultură
PDF format
35. 493/2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.114/2007 privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc „Prodromu”, de la Muntele Athos, Grecia 13.02.2020 Buget 13.02.2020 Buget PDF format
36. 573/2019 Proiect de Lege privind statutul Limbii Semnelor Române 13.02.2020 Drepturile omului 13.02.2020 Drepturile omului PDF format
37. 5/2020 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind îmbunătățirea rezilienței și a răspunsului la situații de urgență) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 10 iulie 2019 13.02.2020 Buget 13.02.2020 Buget PDF format
38. 672/2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.131 și art.287 din Legea Educației Naționale nr.1/2011 18.02.2020 19.02.2020 Învățământ PDF format
39. 473/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.66/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.117/2017 privind înființarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului 19.02.2020 Cultură 19.02.2020 Cultură PDF format
40. 595/2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.13 din Ordonanța Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia 19.02.2020 Cultură 19.02.2020 Cultură PDF format
41. 650/2019 Propunere legislativă pentru instituirea Zilei Mărțișorului ca zi de sărbătoare națională 19.02.2020 Cultură 19.02.2020 Cultură PDF format
42. 235/2019 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.514/2003 privind organizarea profesiei de consilier juridic, precum și pentru modificarea punctului 20, lit.A, a Anexei nr.3 la Legea nr.200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare 20.02.2020 Muncă
Învățământ
Juridică
20.02.2020 Muncă
Învățământ
Juridică
PDF format
43. 427/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative 20.02.2020 Muncă
Învățământ
20.02.2020 Muncă
Învățământ
PDF format
44. 514/2019 Proiect de Lege privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca pentru Stațiunea de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca, în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca 25.02.2020 Agricultură
Învățământ
Juridică
25.02.2020 Agricultură
Învățământ
Juridică
PDF format
45. 164/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing precum si pentru completarea art.120 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului 26.02.2020 Economică
Buget
Juridică
     
46. 245/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 a Codului fiscal 26.02.2020 Buget 26.02.2020 Buget PDF format
47. 564/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.82/2018 pentru completarea Legii nr.96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK-S.A. 26.02.2020 Buget 26.02.2020 Buget PDF format
48. 490/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de ExportImport a României EXIMBANK-S.A., a Ordonanței Guvernului nr.6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale și pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal 26.02.2020 Buget 26.02.2020 Buget PDF format
49. 647/2019 Proiect de Lege pentru completarea art.60 pct.1 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 26.02.2020 Buget 26.02.2020 Buget PDF format
50. 659/2019 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență 93/2012, privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară 26.02.2020 Economică
Buget
26.02.2020 Economică
Buget
PDF format
51. 638/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate 02.03.2020 Administrație
Muncă
02.03.2020 Administrație
Muncă
PDF format
52. 433/2018 Proiect de Lege privind elaborarea și actualizarea Strategiei naționale pe termen lung "România 2040" 03.03.2020 Economică
Buget
Juridică
     
53. 105/2019 Proiect de Lege pentru instituirea Zilei Memoriale a Holocaustului Romilor - Samudaripen 03.03.2020 Drepturile omului
Cultură
03.03.2020 Drepturile omului
Cultură
PDF format
54. 189/2019 Propunere legislativă privind modificarea și completarea art.187 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice 03.03.2020 Industrii
Juridică
03.03.2020 Industrii
Juridică
PDF format
55. 306/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice 03.03.2020      
56. 523/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 03.03.2020 Muncă 03.03.2020 Muncă PDF format
57. 618/2019 Propunere legislativă pentru completarea art. 139 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii și a art. 94 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale 03.03.2020 Muncă      
58. 10/2020 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2020 pentru prorogarea intrării în vigoare a art.I pct.1 din Legea nr.14/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, precum și pentru modificarea art.58 alin.(1) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 03.03.2020 Muncă 03.03.2020 Muncă PDF format
59. 399/2017 Proiect de Lege privind vaccinarea persoanelor în România 04.03.2020 Sănătate 04.03.2020 Sănătate PDF format
60. 414/2019 Proiect de Lege privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apelor și Pădurilor - Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, precum și transmiterea, cu titlu gratuit, a acestora din domeniul privat al Statului și administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, în proprietatea privată a Municipiului Slatina și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Slatina 04.03.2020 Agricultură
Administrație
Juridică
04.03.2020 Agricultură
Administrație
Juridică
PDF format
61. 670/2019 Propunere legislativă privind Statutul de autonomie al Ținutului Secuiesc 04.03.2020 Administrație 04.03.2020 Administrație PDF format
62. 68/2020 Proiect de Lege privind instituirea Zilei Satului Românesc 04.03.2020 Administrație 04.03.2020 Administrație PDF format
63. 407/2019 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane 05.03.2020 Industrii
Administrație
Transport
05.03.2020 Industrii
Administrație
Transport
PDF format
64. 126/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.105/2017 pentru modificarea art.23 alin.(1) lit.c) din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 09.03.2020 Agricultură
Juridică
Mediu
09.03.2020 Agricultură
Juridică
Mediu
PDF format
65. 236/2018 Proiect de Lege privind înființarea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții - S.A. și pentru modificarea unor acte normative 09.03.2020 Economică
Juridică
     
66. 341/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență 09.03.2020 Industrii
Tehnologia informației
09.03.2020 Industrii
Tehnologia informației
PDF format
67. 537/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice 09.03.2020 Industrii
Juridică
Apărare
Transport
09.03.2020 Industrii
Juridică
Apărare
Transport
PDF format
68. 86/2020 Proiect de Lege pentru modificarea Legii notarilor publici și a activității notariale nr.36/1995 09.03.2020 Muncă
Juridică
09.03.2020 Muncă
Juridică
PDF format
69. 87/2020 Proiect de Lege privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale al notarilor publici din România 09.03.2020 Muncă
Juridică
09.03.2020 Muncă
Juridică
PDF format
70. 263/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.217/2000 privind aprobarea coșului minim de consum lunar 10.03.2020 Muncă      
71. 399/2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.260 alin.(1) lit.i) din Legea nr.53/2003 - Codul muncii 10.03.2020 Muncă      
72. 10/2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite 10.03.2020 Juridică      
73. 97/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării" 10.03.2020 Juridică
Mediu
10.03.2020 Juridică
Mediu
PDF format
74. 3/2020 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru 10.03.2020 Juridică 10.03.2020 Juridică PDF format
75. 7/2020 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului Adițional semnat la București, la 27 mai 2019, la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Arabe Egipt privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la București la 10 noiembrie 2011 10.03.2020 Juridică 10.03.2020 Juridică PDF format
76. 29/2020 Proiect de Lege privind abrogarea art.6 și 9 din Legea nr.190/2018 privind unele măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/EC (Regulamentul general privind protecția datelor) 10.03.2020 Juridică 10.03.2020 Juridică PDF format
77. 52/2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea alineatului (2) al articolului 24 din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă 10.03.2020 Administrație
Juridică
10.03.2020 Administrație
Juridică
PDF format
78. 84/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei 10.03.2020 10.03.2020 Sănătate
Apărare
PDF format
79. 567/2008 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, pentru modificarea alin. (5) al art. 10 din Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică și pentru completarea alin. (3) al art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 12.03.2020 Industrii      
80. 501/2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2016 pentru modificarea regimului juridic al unui imobil 12.03.2020 Administrație
Juridică
12.03.2020 Administrație
Juridică
PDF format
81. 453/2017 Proiect de Lege privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu aplicabil anumitor terenuri, construcții edificate pe acestea și anumitor activități economice autorizate 12.03.2020 Buget
Administrație
Juridică
     
82. 337/2019 Proiect de Lege privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ 12.03.2020 Muncă 12.03.2020 Muncă PDF format
83. 346/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.41/2019 privind stabilirea unor măsuri în vederea implementării activităților de evaluare necesare pentru aprobarea substanțelor active ale produselor biocide și pentru autorizarea produselor biocide 12.03.2020 Sănătate 12.03.2020 Sănătate PDF format
84. 474/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.195/2018 privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție 12.03.2020 Buget
Agricultură
12.03.2020 Buget
Agricultură
PDF format
85. 542/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2019 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2018 privind aprobarea Programului de investiții în domeniul culturii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative 12.03.2020 Buget
Cultură
12.03.2020 Buget
Cultură
PDF format
86. 543/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/2019 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.106 din Legea nr.196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor 12.03.2020 Administrație
Juridică
12.03.2020 Administrație
Juridică
PDF format
87. 638/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate 12.03.2020 Administrație
Muncă
12.03.2020 Administrație
Muncă
PDF format
88. 43/2020 Proiect de Lege privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă 12.03.2020 Administrație
Muncă
12.03.2020 Administrație
Muncă
PDF format
89. 69/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (Proiectul privind Modernizarea infrastructurii judiciare în România), semnat la București la 13 august 2019 și la Paris la 2 septembrie 2019 12.03.2020 Buget 12.03.2020 Buget PDF format
90. 664/2019 Proiect de Lege privind protecția consumatorilor împotriva dobânzilor excesive 20.03.2020 Buget
Industrii
Juridică
20.03.2020 Buget
Industrii
Juridică
PDF format
91. 665/2019 Proiect de Lege privind protecția consumatorilor față de cesiunile speculative de creanțe 20.03.2020 Buget
Juridică
20.03.2020 Buget
Juridică
PDF format
92. 561/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.75/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul protecției mediului și al regimului străinilor 26.03.2020 Muncă
Juridică
Mediu
26.03.2020 Muncă
Juridică
Mediu
PDF format
93. 221/2019 Propunere legislativă privind modificarea Legii cetățeniei române nr.21/1991 26.03.2020 Juridică 26.03.2020 Juridică PDF format
94. 380/2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.118 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice și al art.32 alin.(1) din Ordonanța nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor 26.03.2020 Juridică 26.03.2020 Industrii
Juridică
Apărare
Transport
PDF format
95. 404/2019 Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție și pentru dispunerea altor măsuri de transpunere a Directivei (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal 26.03.2020 Juridică 26.03.2020 Juridică PDF format
96. 488/2019 Propunere legislativă privind activitatea de medicină legală în România 26.03.2020 Juridică 26.03.2020 Sănătate
Juridică
PDF format
97. 660/2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 26.03.2020 Învățământ
Juridică
26.03.2020 Învățământ
Juridică
PDF format
98. 17/2020 Propunere legislativă pentru modificarea art.207 și 213 din Legea educației naționale 1/2011 26.03.2020 Învățământ 26.03.2020 Învățământ PDF format
99. 63/2020 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative 26.03.2020 Juridică 26.03.2020 Juridică PDF format
100. 91/2020 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de Parteneriat Economic între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și statele părți la APE din SADC, pe de altă parte, semnat la Kasane, la 10 iunie 2016 26.03.2020 Industrii 26.03.2020 Industrii PDF format
101. 92/2020 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind protecția investițiilor între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte, semnat la Hanoi, la 30 iunie 2019 26.03.2020 Industrii 26.03.2020 Industrii PDF format
102. 93/2020 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind protecția investițiilor între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 19 octombrie 2018 26.03.2020 Industrii 26.03.2020 Industrii PDF format
103. 751/2018 Propunere legislativă privind aprobarea Programului-pilot de preluare a personalului angajat cu pregătire paramedicală din cadrul echipajelor SMURD specializate în acordarea primului-ajutor calificat, aflate în finanțarea autorităților administrației publice locale 02.04.2020 Administrație
Sănătate
Decorații
     
104. 64/2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 02.04.2020 Muncă 02.04.2020 Muncă PDF format
105. 662/2019 Proiect de Lege privind protecția consumatorilor contra riscului valutar în contractele de credit 02.04.2020 Buget
Industrii
Juridică
02.04.2020 Buget
Industrii
Juridică
PDF format
106. 663/2019 Proiect de Lege privind protecția consumatorilor față de executările silite abuzive sau intempestive 02.04.2020 Buget
Industrii
Juridică
02.04.2020 Buget
Industrii
Juridică
PDF format
107. 71/2020 Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (13) al articolului 109 din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare 02.04.2020 Apărare 02.04.2020 Apărare PDF format
108. 77/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.84/2019 pentru completarea art.201 din Legea educației naționale nr.1/2011 02.04.2020 Învățământ
Apărare
02.04.2020 Învățământ
Apărare
PDF format
109. 131/2020 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii și pentru reglementarea unor măsuri de protecție socială 02.04.2020 Muncă 02.04.2020 Muncă PDF format
110. 600/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 03.04.2020 03.04.2020 Muncă PDF format
111. 78/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.85/2019 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății 03.04.2020 Buget
Sănătate
03.04.2020 Buget
Sănătate
PDF format
112. 130/2020 Proiect de Lege pentru acordarea unor facilități pentru contribuabilii operatori economici pe teritoriul României 03.04.2020 Buget 03.04.2020 Buget PDF format
113. 132/2020 Proiect de Lege pentru suspendarea rambursării creditelor 03.04.2020 Buget 03.04.2020 Buget PDF format
114. 306/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice 07.04.2020 Industrii 07.04.2020 Industrii PDF format
115. 16/2020 Proiect de Lege privind acceptarea amendamentelor adoptate la cea de-a 12-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Interguvernamentale privind transporturile internaționale feroviare (OTIF), desfășurată la Berna în perioada 29-30 septembrie 2015, la Convenția privind transporturile internaționale feroviare (COTIF) și anexele D (CUV), F (APTU) și G (ATMF), semnată la Berna, la 9 mai 1980 08.04.2020 Transport 08.04.2020 Transport PDF format
116. 125/2020 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind cooperarea în domeniul situațiilor de urgență, semnat la 29 martie, la București 16.04.2020 15.04.2020 Apărare PDF format
117. 440/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii societăților 31/1990 22.04.2020 Economică
Juridică
     
118. 202/2019 Propunere legislativă pentru completarea alin. (3) al art. 135 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 22.04.2020 Sănătate 22.04.2020 Sănătate PDF format
119. 506/2019 Proiect de Lege privind gospodărirea durabilă a pădurilor României 22.04.2020 Agricultură
Mediu
22.04.2020 Agricultură
Mediu
PDF format
120. 27/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2019 pentru prorogarea unor termene prevăzute la art.24 alin.(51)și (61) din Legea nr.362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice, precum și a termenului prevăzut la art.II din Ordonanța Guvernului nr.2/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor si sistemelor informatice 22.04.2020 Tehnologia informației 22.04.2020 Tehnologia informației PDF format
121. 45/2020 Proiect de Lege pentru instituirea Zilei Românității Balcanice 22.04.2020 Drepturile omului 22.04.2020 Drepturile omului PDF format
122. 70/2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.9/1991 privind înființarea Institutului Român pentru Drepturile Omului 22.04.2020 Drepturile omului 22.04.2020 Drepturile omului PDF format
123. 88/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2020 privind aprobarea aderării Secretariatului General al Guvernului la Rețeaua europeană de dezvoltare durabilă (ESDN) și aprobarea plății cotizației anuale de participare a Secretariatului General al Guvernului, precum și completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte 22.04.2020 Administrație 22.04.2020 Administrație PDF format
124. 123/2020 Propunere legislativă pentru modificarea Legii educației naționale nr.1/2011 22.04.2020 Învățământ 22.04.2020 Învățământ PDF format
125. 142/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2020 privind unele măsuri fiscale și modificarea unor acte normative 22.04.2020 Buget 22.04.2020 Buget PDF format
126. 143/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori 22.04.2020 Buget
Juridică
22.04.2020 Buget
Juridică
PDF format
127. 144/2020 Proiect de Lege pentru recunoașterea meritelor personalului medical participant la acțiuni medicale împotriva Covid – 19 22.04.2020 Muncă
Sănătate
22.04.2020 Muncă
Sănătate
PDF format
128. 149/2020 Proiect de Lege privind prelungirea mandatelor autorităților administrației publice locale 22.04.2020 Juridică 22.04.2020 Juridică PDF format
129. 479/2019 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.23/2017 privind plata defalcată a TVA 23.04.2020 Buget 23.04.2020 Buget PDF format
130. 73/2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.262/7 decembrie 2011 pentru ratificarea Acordului dintre România și Agenția Spațială Europeană (ESA) privind aderarea României la Convenția pentru înființarea Agenției Spațiale Europene și termenii și condițiile aferente, semnat la București la 20 ianuarie 2011, pentru aderarea României la Convenția pentru înființarea Agenției Spațiale Europene, semnat la Paris la 30 mai 1975, pentru aderarea României la acordul dintre statele părți la Convenția pentru înființarea Agenției Spațiale Europene și Agenția Spațială Europeană privind protecția și schimbul de informații clasificate, semnat la Paris, la 19 august 2002 23.04.2020 23.04.2020 Învățământ
Tehnologia informației
PDF format
131. 375/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.293/2004 privind Statutul funcționarilor publici cu statut special din Administrația Națională a Penitenciarelor 28.04.2020 Drepturile omului
Administrație
Juridică
28.04.2020 Drepturile omului
Administrație
Juridică
PDF format
132. 645/2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.33 din Legea nr. 502/2004 privind asociațiile pensionarilor 28.04.2020 Juridică 28.04.2020 Juridică PDF format
133. 75/2020 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatului Poporului 28.04.2020 Juridică 28.04.2020 Juridică PDF format
134. 120/2020 Propunere legislativă pentru modificarea lit.d), alin.(1) al art.260 din Legea educației naționale nr.1/2011 28.04.2020 Învățământ 28.04.2020 Învățământ PDF format
135. 124/2020 Propunere legislativă privind completarea art.119 din Legea nr.1/2011 a educației naționale 28.04.2020 Învățământ 28.04.2020 Învățământ PDF format
136. 134/2020 Proiect de Lege privind aplicarea unor scutiri de la plata chiriei pentru perioada aferentă stării de urgență 28.04.2020 Buget 28.04.2020 Buget PDF format
137. 135/2020 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ 28.04.2020 Administrație
Juridică
28.04.2020 Administrație
Juridică
PDF format
" " " 05.05.2020 Administrație
Juridică
PDF format
138. 150/2020 Proiect de Lege pentru completarea art.9 din Legea apelor nr.107/1996 28.04.2020 Mediu 05.05.2020 Mediu PDF format
" " " 28.04.2020 Mediu PDF format
139. 296/2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 29.04.2020 Agricultură
Juridică
29.04.2020 Agricultură
Juridică
PDF format
140. 253/2019 Proiect de Lege pentru completarea art.21 din Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat 29.04.2020 Muncă
Apărare
29.04.2020 Muncă
Apărare
PDF format
141. 386/2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.21 din Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat 29.04.2020 Muncă
Apărare
29.04.2020 Muncă
Apărare
PDF format
142. 524/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.145 alin.(3) și completarea art.152 din Codul Muncii 29.04.2020 Muncă 29.04.2020 Muncă PDF format
143. 536/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2019 pentru modificarea Legii nr.52/2015 privind aprobarea plății anuale a cotizațiilor și serviciilor lingvistice pentru organizațiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol și agroalimentar 29.04.2020 Agricultură 29.04.2020 Agricultură PDF format
144. 589/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 29.04.2020 Muncă 29.04.2020 Muncă PDF format
145. 24/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.69/2019 pentru aplicarea unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare din cadrul operatorilor economici pentru care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive în perioada 2019-2024 29.04.2020 Muncă 29.04.2020 Muncă PDF format
146. 38/2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2018 privind aprobarea Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol 29.04.2020 Buget
Agricultură
29.04.2020 Buget
Agricultură
PDF format
147. 79/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.86/2019 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.1 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.117/2017 privind stabilirea măsurilor în vederea asigurării mecanismelor și a resurselor financiare necesare returnării donațiilor colectate pentru achiziționarea unui bun aparținând patrimoniului cultural național mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural național mobil 29.04.2020 Buget
Cultură
29.04.2020 Buget
Cultură
PDF format
148. 81/2020 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2019 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2015 privind înființarea Gărzilor forestiere 29.04.2020 Agricultură
Muncă
29.04.2020 Agricultură
Muncă
PDF format
149. 81/2020 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2019 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2015 privind înființarea Gărzilor forestiere 29.04.2020 Agricultură
Muncă
29.04.2020 Agricultură
Muncă
PDF format
150. 127/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 29.04.2020 Muncă 29.04.2020 Muncă PDF format
151. 137/2020 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind consolidarea infrastructurii și a pregătirii pentru situații critice de urgență) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 10 iulie 2019 29.04.2020 Buget 29.04.2020 Buget PDF format
152. 117/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2020 privind modificarea și completarea Legii muzeelor și a colecțiilor publice nr.311/2003 30.04.2020 Cultură 30.04.2020 Cultură PDF format
153. 74/2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ 04.05.2020 Administrație
Juridică
04.05.2020 Administrație
Juridică
PDF format
154. 651/2018 Propunere legislativă pentru modificarea lit.h), alin.(1), art.456 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 05.05.2020 Buget 05.05.2020 Buget PDF format
155. 642/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 și pentru completarea anexei nr.5 la Ordonanața de urgență nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice 05.05.2020 Agricultură
Mediu
05.05.2020 Agricultură
Mediu
PDF format
156. 90/2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale și pentru modificarea și completarea Legii nr.223/2015 privind pensiile militare de stat 05.05.2020 Muncă
Apărare
05.05.2020 Muncă
Apărare
PDF format
157. 109/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.12/2020 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat individuale de salvare 05.05.2020 Buget 05.05.2020 Buget PDF format
158. 135/2020 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ 05.05.2020 Administrație
Juridică
28.04.2020 Administrație
Juridică
PDF format
" " " 05.05.2020 Administrație
Juridică
PDF format
159. 141/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV 2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială 05.05.2020 Muncă 05.05.2020 Muncă PDF format
160. 150/2020 Proiect de Lege pentru completarea art.9 din Legea apelor nr.107/1996 05.05.2020 Mediu 05.05.2020 Mediu PDF format
" " " 28.04.2020 Mediu PDF format
161. 155/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2020 privind prelungirea mandatelor Comitetului de reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei 05.05.2020 Industrii 05.05.2020 Industrii PDF format
162. 190/2020 Proiect de Lege privind Codul administrativ 05.05.2020 Buget
Administrație
Muncă
Juridică
05.05.2020 Buget
Administrație
Muncă
Juridică
PDF format
163. 637/2019 Proiect de Lege pentru asigurarea condițiilor superioare de bunăstare a animalelor vii în timpul transportului de lungă durată în afara spațiului comunitar 06.05.2020 Agricultură 06.05.2020 Agricultură PDF format
164. 83/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.90/2019 privind stabilirea unor măsuri Ia nivelul administrației publice centrale 06.05.2020 Administrație
Tehnologia informației
06.05.2020 Administrație
Tehnologia informației
PDF format
165. 110/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021 06.05.2020 Administrație 06.05.2020 Administrație PDF format
166. 115/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor 06.05.2020 Administrație
Apărare
06.05.2020 Administrație
Apărare
PDF format
167. 139/2020 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului privind agricultura și dezvoltarea rurală durabilă, adoptat și semnat de România la Lillafured, Ungaria, la data de 12 octombrie 2017, la Convenția Cadru privind protejarea și dezvoltarea durabilă a Carpaților, adoptată la Kiev la 22 mai 2003 06.05.2020 Agricultură
Mediu
06.05.2020 Agricultură
Mediu
PDF format
168. 158/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ 06.05.2020 Muncă 06.05.2020 Muncă PDF format
169. 160/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul apărării naționale 06.05.2020 Apărare 06.05.2020 Apărare PDF format
170. 521/2019 Proiect de Lege pentru declararea zilei de 4 iunie Ziua Tratatului de la Trianon 11.05.2020 Cultură 11.05.2020 Cultură PDF format
171. 22/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.73/2019 privind siguranța feroviară 11.05.2020 Transport 11.05.2020 Transport PDF format
172. 211/2020 Proiect de Lege pentru instituirea zilei de 17 noiembrie ca ”Ziua națională a copilului prematur din România 11.05.2020 Sănătate 11.05.2020 Sănătate PDF format
173. 356/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Guvern nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare și a Legii nr.202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați 12.05.2020 Drepturile omului
Muncă
Juridică
Egalitatea de șanse
12.05.2020 Drepturile omului
Muncă
Juridică
Egalitatea de șanse
PDF format
174. 126/2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.70 și art.94 alin.(2) din Legea educației naționale nr.1/2011 12.05.2020 Învățământ 12.05.2020 Învățământ PDF format
175. 178/2020 Proiect de Lege privind comasarea terenurilor agricole deținute de asociațiile agricole constituite de unitățile de cult 12.05.2020 Juridică 12.05.2020 Juridică PDF format
176. 243/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2020 privind prelungirea mandatelor autorităților administrației publice locale cuprinse în perioada 2016-2020, unele măsuri pentru organizarea alegerilor locale din anul 2020, precum și modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ 12.05.2020 Juridică 12.05.2020 Juridică PDF format
177. 230/2012 Propunere legislativă privind completarea art.3 alin.(1) al Ordonanței nr.189 din 2000 13.05.2020 Cultură 13.05.2020 Cultură PDF format
178. 96/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.22/2020 privind recensământul general agricol din România runda 2020 13.05.2020 Agricultură
Administrație
13.05.2020 Agricultură
Administrație
PDF format
179. 103/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic 13.05.2020 Agricultură
Administrație
13.05.2020 Agricultură
Administrație
PDF format
180. 121/2020 Propunere legislativă pentru organizarea și funcționarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Mediu, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative 13.05.2020 Juridică 13.05.2020 Juridică PDF format
181. 140/2020 Propunere legislativă pentru modificarea art. 931 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011 13.05.2020 Învățământ 13.05.2020 Învățământ PDF format
182. 147/2020 Propunere legislativă pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 13.05.2020 Învățământ 13.05.2020 Învățământ PDF format
183. 239/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ 13.05.2020 Învățământ 13.05.2020 Învățământ PDF format
184. 251/2020 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 13.05.2020 Juridică 13.05.2020 Juridică PDF format
185. 643/2003 Propunere legislativă "Legea Arhivelor Publice" 14.05.2020 Cultură 14.05.2020 Cultură PDF format
186. 192/2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii 14.05.2020 Industrii 14.05.2020 Industrii PDF format
187. 157/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2020 privind întărirea capacității administrative a sistemului sanitar 18.05.2020 Sănătate 18.05.2020 Sănătate PDF format
188. 354/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.10 din Legea nr.241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale 19.05.2020 Juridică      
189. 244/2019 Proiect de Lege pentru completarea articolului 5 din Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică 19.05.2020 Juridică 19.05.2020 Juridică PDF format
190. 56/2020 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.230 din 7 iunie 2006 a serviciului de iluminat public 19.05.2020 Industrii 19.05.2020 Industrii PDF format
191. 128/2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și pentru completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal 19.05.2020 Juridică 19.05.2020 Juridică PDF format
192. 155/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2020 privind prelungirea mandatelor Comitetului de reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei 19.05.2020 Industrii 19.05.2020 Industrii PDF format
193. 200/2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice 19.05.2020 Juridică 19.05.2020 Juridică PDF format
194. 219/2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice 19.05.2020 Juridică 19.05.2020 Juridică PDF format
195. 223/2020 Proiect de Lege pentru modificarea art.1 alin.(1) din Legea nr.239/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosința unităților de cult 19.05.2020 Drepturile omului
Juridică
19.05.2020 Juridică PDF format
196. 235/2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România 19.05.2020 Juridică 19.05.2020 Juridică PDF format
197. 238/2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România 19.05.2020 Juridică 19.05.2020 Juridică PDF format
198. 242/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 19.05.2020 Buget
Industrii
19.05.2020 Buget PDF format
199. 98/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.99/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate 20.05.2020 Muncă
Sănătate
20.05.2020 Muncă
Sănătate
PDF format
200. 437/2018 Proiect de Lege privind exercitarea profesiei de bioinginer medical, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Bioinginerilor din România 20.05.2020 Muncă
Sănătate
20.05.2020 Muncă
Sănătate
PDF format
201. 240/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru adoptarea unor măsuri pe timpul stării de urgență instituite prin Decretul Președintelui României nr.195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României 20.05.2020 Apărare 20.05.2020 Apărare PDF format
202. 640/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine din rasele Bazna și/sau Mangalița pentru activitatea de reproducție 21.05.2020 Buget
Agricultură
21.05.2020 Buget
Agricultură
PDF format
203. 196/2020 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.215/2016 privind ceremoniile oficiale 21.05.2020 Administrație 21.05.2020 Administrație PDF format

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București luni, 25 mai 2020, 2:20
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro