Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Camera Deputatilor > Termene

Termene adoptare

Initiativele legislative înregistrate la Camera Deputatilor ca prima Camera sesizata la care expira termenele prevazute la art.75 alin.(2) din Constitutie în urmatoarele 10 zile 1
Toate initiativele legislative înregistrate la Camera Deputatilor ca prima Camera sesizata pentru care decurg termenele prevazute la art.75 alin.(2) din Constitutie 6
Toate initiativele legislative înregistrate la Camera Deputatilor ca prima Cameră sesizată, în stadiu de avizare, fără termen constituțional 7
Initiative legislative înregistrate la Camera Deputatilor ca prima Camera sesizata si considerate adoptate ca urmare a depasirii termenului de adoptare, potrivit art.75 alin.2 din Constitutie 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Initiative legislative înregistrate la Senat ca prima Camera sesizata si considerate adoptate ca urmare a depasirii termenului de adoptare, potrivit art.75 alin.2 din Constitutie 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Initiative legislative aflate la comisii pentru examinare în fond Total Cu termen
depasit
Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare 23 23
Comisia pentru buget, finanțe și bănci 141 123
Comisia pentru industrii și servicii 114 109
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice 61 52
Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale 7 5
Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului 96 86
Comisia pentru muncă și protecție socială 145 129
Comisia pentru sănătate și familie 81 72
Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport 37 34
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă 45 41
Comisia juridică, de disciplină și imunități 332 302
Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională 57 49
Comisia pentru politică externă 5 4
Comisia parlamentară a revoluționarilor din Decembrie 1989 4 4
Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor 18 13
Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați 4 4
Comisia pentru regulament 10 8
Comisia permanentă a Camerei Deputaților și Senatului privind Statutul deputaților și al senatorilor, organizarea și funcționarea ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului 4 4
Comisia pentru comunitățile de români din afara granițelor țării 2 1
Comisia pentru transporturi și infrastructură 70 65
Comisia pentru mediu și echilibru ecologic 55 49
Comisia comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale, propunerilor legislative privind modificarea Legii partidelor politice și a Legii privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale. 6 5
  Comisia specială comună a Camerei Deputaților și Senatului privind analizarea și actualizarea cadrului normativ cu incidență în domeniul securității naționale 1 -
Comisia specială comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru eleborarea, modificarea și completarea propunerilor legislative în materie electorală 57 5
Total (la însumare s-a tinut cont de proiectele transmise pentru raport comun la mai multe comisii): 903 775