Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Camera Deputatilor > Rapoarte depuse Versiunea pentru printare

Fisiere raport depuse de comisii

  P.L. Titlu Document raport Depunere raport
Data Comisia Fisier Data Comisia
1. 405/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul ordinii și siguranței publice 13.01.2020 Juridică
Apărare
PDF format 13.01.2020 Juridică
Apărare
2. 616/2018 Proiect de Lege privind declasificarea unor documente 13.01.2020 Juridică
Apărare
PDF format 13.01.2020 Juridică
Apărare
3. 361/2019 Propunere legislativă pentru completarea art.11 din Legea nr.46/2008 privind Codul silvic și pentru modificarea anexei nr.1 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia 29.01.2020 Agricultură
Juridică
Mediu
PDF format 29.01.2020 Agricultură
Juridică
Mediu
4. 673/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv 30.01.2020 Buget PDF format 30.01.2020 Buget
5. 486/2019 Proiect de Lege privind regimul juridic al Cetăților dacice din Munții Orăștiei, care fac parte din Lista patrimoniului mondial UNESCO și unele măsuri privind protejarea acestora 30.01.2020 Administrație
Cultură
PDF format 30.01.2020 Administrație
Cultură
6. 538/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană”, în perioada 2014-2020 30.01.2020 Buget
Administrație
PDF format 30.01.2020 Buget
Administrație
7. 617/2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 30.01.2020 Învățământ PDF format 30.01.2020 Învățământ
8. 115/2019 Propunere legislativă privind trecerea unor luciuri de apă sau porțiuni din acestea și taluzuri ale barajelor și lacurilor de acumulare din proprietatea publică a statului în administrarea unor consilii locale ale unităților administrativ-teritoriale 04.02.2020 Agricultură
Administrație
Juridică
PDF format 04.02.2020 Agricultură
Administrație
Juridică
9. 495/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.4 și art.5 din Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri 04.02.2020 Muncă PDF format 04.02.2020 Muncă
10. 411/2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare 05.02.2020 Agricultură PDF format 05.02.2020 Agricultură
11. 151/2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.126/1995 privind regimul materiilor explozive 05.02.2020 Apărare PDF format 05.02.2020 Apărare
12. 547/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/2019 pentru modificarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală 05.02.2020 Administrație PDF format 05.02.2020 Administrație
13. 563/2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții 05.02.2020 Industrii PDF format 05.02.2020 Industrii
14. 348/2017 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.4/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal 06.02.2020 Buget PDF format 06.02.2020 Buget
15. 566/2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal 06.02.2020 Buget PDF format 06.02.2020 Buget
16. 283/2019 Propunere legislativă privind completarea Ordonanței Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice 10.02.2020 Industrii
Juridică
Apărare
Transport
PDF format 10.02.2020 Industrii
Juridică
Apărare
Transport
17. 355/2019 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice 10.02.2020 Industrii
Juridică
Apărare
Transport
PDF format 10.02.2020 Industrii
Juridică
Apărare
Transport
18. 379/2019 Proiect de Lege privind suspendarea permisului auto 10.02.2020 Industrii
Juridică
Apărare
Transport
PDF format 10.02.2020 Industrii
Juridică
Apărare
Transport
19. 452/2019 Proiect de Lege pentru modificarea articolului 1 din Legea nr.49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război 10.02.2020 Muncă
Apărare
PDF format 10.02.2020 Muncă
Apărare
20. 545/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor 10.02.2020 Administrație
Apărare
PDF format 10.02.2020 Administrație
Apărare
21. 1/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului, 11.02.2020 Juridică PDF format 11.02.2020 Juridică
22. 133/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de susținere a activității de reproducție în sectorul de creștere a bubalinelor 11.02.2020 Buget
Agricultură
PDF format 11.02.2020 Buget
Agricultură
23. 461/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.297/2018 privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr.89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare 11.02.2020 Juridică PDF format 11.02.2020 Juridică
24. 490/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de ExportImport a României EXIMBANK-S.A., a Ordonanței Guvernului nr.6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale și pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal 11.02.2020 Buget PDF format 11.02.2020 Buget
25. 541/2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2019 privind prorogarea termenului prevăzut la art.II din Legea nr.163/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții 11.02.2020 Industrii PDF format 11.02.2020 Industrii
26. 598/2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România și pentru completarea articolului 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România 11.02.2020 Juridică PDF format 11.02.2020 Juridică
27. 598/2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România și pentru completarea articolului 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România 11.02.2020 Juridică PDF format 11.02.2020 Juridică
28. 598/2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România și pentru completarea articolului 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România 11.02.2020 Juridică PDF format 11.02.2020 Juridică
29. 598/2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România și pentru completarea articolului 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România 11.02.2020 Juridică PDF format 11.02.2020 Juridică
30. 653/2019 Propunere legislativă pentru modificarea alin.1 al art.286 din Legea Educației Naționale nr.1/2011 11.02.2020 Învățământ PDF format 11.02.2020 Învățământ
31. 8/2020 Proiect de Lege pentru ratificarea celui de-al șaselea Protocol adițional, semnat la Skopje, la 12 iunie 2019, la Acordul privind Forța Multinațională de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la Skopje, la 26 septembrie 1998 11.02.2020 Apărare PDF format 11.02.2020 Apărare
32. 144/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.384/2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști 12.02.2020 Apărare PDF format 12.02.2020 Apărare
33. 362/2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare 12.02.2020 Administrație
Juridică
PDF format 12.02.2020 Administrație
Juridică
34. 500/2019 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.154/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate 12.02.2020 Administrație PDF format 12.02.2020 Administrație
35. 501/2019 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate 12.02.2020 Administrație PDF format 12.02.2020 Administrație
36. 567/2019 Proiect de Lege pentru modificarea articolului 45 din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor 12.02.2020 Administrație PDF format 12.02.2020 Administrație
37. 493/2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.114/2007 privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc „Prodromu”, de la Muntele Athos, Grecia 13.02.2020 Buget PDF format 13.02.2020 Buget
38. 573/2019 Proiect de Lege privind statutul Limbii Semnelor Române 13.02.2020 Drepturile omului PDF format 13.02.2020 Drepturile omului
39. 5/2020 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind îmbunătățirea rezilienței și a răspunsului la situații de urgență) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 10 iulie 2019 13.02.2020 Buget PDF format 13.02.2020 Buget
40. 473/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.66/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.117/2017 privind înființarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului 19.02.2020 Cultură PDF format 19.02.2020 Cultură
41. 595/2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.13 din Ordonanța Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia 19.02.2020 Cultură PDF format 19.02.2020 Cultură
42. 650/2019 Propunere legislativă pentru instituirea Zilei Mărțișorului ca zi de sărbătoare națională 19.02.2020 Cultură PDF format 19.02.2020 Cultură
43. 672/2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.131 și art.287 din Legea Educației Naționale nr.1/2011 19.02.2020 Învățământ PDF format 19.02.2020 Învățământ
44. 235/2019 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.514/2003 privind organizarea profesiei de consilier juridic, precum și pentru modificarea punctului 20, lit.A, a Anexei nr.3 la Legea nr.200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare 20.02.2020 Muncă
Învățământ
Juridică
PDF format 20.02.2020 Muncă
Învățământ
Juridică
45. 427/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative 20.02.2020 Muncă
Învățământ
PDF format 20.02.2020 Muncă
Învățământ
46. 514/2019 Proiect de Lege privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca pentru Stațiunea de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca, în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca 25.02.2020 Agricultură
Învățământ
Juridică
PDF format 25.02.2020 Agricultură
Învățământ
Juridică
47. 245/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 a Codului fiscal 26.02.2020 Buget PDF format 26.02.2020 Buget
48. 564/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.82/2018 pentru completarea Legii nr.96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK-S.A. 26.02.2020 Buget PDF format 26.02.2020 Buget
49. 490/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de ExportImport a României EXIMBANK-S.A., a Ordonanței Guvernului nr.6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale și pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal 26.02.2020 Buget PDF format 26.02.2020 Buget
50. 647/2019 Proiect de Lege pentru completarea art.60 pct.1 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 26.02.2020 Buget PDF format 26.02.2020 Buget
51. 659/2019 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență 93/2012, privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară 26.02.2020 Economică
Buget
PDF format 26.02.2020 Economică
Buget
52. 638/2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.248 din 28 octombrie 2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate 02.03.2020 Administrație
Muncă
PDF format 02.03.2020 Administrație
Muncă
53. 105/2019 Proiect de Lege pentru instituirea Zilei Memoriale a Holocaustului Romilor - Samudaripen 03.03.2020 Drepturile omului
Cultură
PDF format 03.03.2020 Drepturile omului
Cultură
54. 189/2019 Propunere legislativă privind modificarea și completarea art.187 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice 03.03.2020 Industrii
Juridică
PDF format 03.03.2020 Industrii
Juridică
55. 306/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice 03.03.2020 Industrii PDF format 03.03.2020 Industrii
56. 523/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 03.03.2020 Muncă PDF format 03.03.2020 Muncă
57. 10/2020 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2020 pentru prorogarea intrării în vigoare a art.I pct.1 din Legea nr.14/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, precum și pentru modificarea art.58 alin.(1) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 03.03.2020 Muncă PDF format 03.03.2020 Muncă
58. 399/2017 Proiect de Lege privind vaccinarea persoanelor în România 04.03.2020 Sănătate PDF format 04.03.2020 Sănătate
59. 414/2019 Proiect de Lege privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apelor și Pădurilor - Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, precum și transmiterea, cu titlu gratuit, a acestora din domeniul privat al Statului și administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, în proprietatea privată a Municipiului Slatina și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Slatina 04.03.2020 Agricultură
Administrație
Juridică
PDF format 04.03.2020 Agricultură
Administrație
Juridică
60. 670/2019 Propunere legislativă privind Statutul de autonomie al Ținutului Secuiesc 04.03.2020 Administrație PDF format 04.03.2020 Administrație
61. 68/2020 Proiect de Lege privind instituirea Zilei Satului Românesc 04.03.2020 Administrație PDF format 04.03.2020 Administrație
62. 407/2019 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane 05.03.2020 Industrii
Administrație
Transport
PDF format 05.03.2020 Industrii
Administrație
Transport
63. 126/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.105/2017 pentru modificarea art.23 alin.(1) lit.c) din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 09.03.2020 Agricultură
Juridică
Mediu
PDF format 09.03.2020 Agricultură
Juridică
Mediu
64. 341/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență 09.03.2020 Industrii
Tehnologia informației
PDF format 09.03.2020 Industrii
Tehnologia informației
65. 537/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice 09.03.2020 Industrii
Juridică
Apărare
Transport
PDF format 09.03.2020 Industrii
Juridică
Apărare
Transport
66. 86/2020 Proiect de Lege pentru modificarea Legii notarilor publici și a activității notariale nr.36/1995 09.03.2020 Muncă
Juridică
PDF format 09.03.2020 Muncă
Juridică
67. 87/2020 Proiect de Lege privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale al notarilor publici din România 09.03.2020 Muncă
Juridică
PDF format 09.03.2020 Muncă
Juridică
68. 97/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării" 10.03.2020 Juridică
Mediu
PDF format 10.03.2020 Juridică
Mediu
69. 3/2020 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru 10.03.2020 Juridică PDF format 10.03.2020 Juridică
70. 7/2020 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului Adițional semnat la București, la 27 mai 2019, la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Arabe Egipt privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la București la 10 noiembrie 2011 10.03.2020 Juridică PDF format 10.03.2020 Juridică
71. 29/2020 Proiect de Lege privind abrogarea art.6 și 9 din Legea nr.190/2018 privind unele măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/EC (Regulamentul general privind protecția datelor) 10.03.2020 Juridică PDF format 10.03.2020 Juridică
72. 52/2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea alineatului (2) al articolului 24 din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă 10.03.2020 Administrație
Juridică
PDF format 10.03.2020 Administrație
Juridică
73. 84/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei 10.03.2020 Sănătate
Apărare
PDF format 10.03.2020 Sănătate
Apărare
74. 501/2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2016 pentru modificarea regimului juridic al unui imobil 12.03.2020 Administrație
Juridică
PDF format 12.03.2020 Administrație
Juridică
75. 337/2019 Proiect de Lege privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ 12.03.2020 Muncă PDF format 12.03.2020 Muncă
76. 346/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.41/2019 privind stabilirea unor măsuri în vederea implementării activităților de evaluare necesare pentru aprobarea substanțelor active ale produselor biocide și pentru autorizarea produselor biocide 12.03.2020 Sănătate PDF format 12.03.2020 Sănătate
77. 474/2019 Proiect de Lege pentru modificarea anexelor nr.1-5 la Legea nr.195/2018 privind aprobarea Programului de sustinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție 12.03.2020 Buget
Agricultură
PDF format 12.03.2020 Buget
Agricultură
78. 542/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2019 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2018 privind aprobarea Programului de investiții în domeniul culturii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative 12.03.2020 Buget
Cultură
PDF format 12.03.2020 Buget
Cultură
79. 543/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/2019 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.106 din Legea nr.196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor 12.03.2020 Administrație
Juridică
PDF format 12.03.2020 Administrație
Juridică
80. 638/2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.248 din 28 octombrie 2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate 12.03.2020 Administrație
Muncă
PDF format 12.03.2020 Administrație
Muncă
81. 43/2020 Proiect de Lege privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă 12.03.2020 Administrație
Muncă
PDF format 12.03.2020 Administrație
Muncă
82. 69/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (Proiectul privind Modernizarea infrastructurii judiciare în România), semnat la București la 13 august 2019 și la Paris la 2 septembrie 2019 12.03.2020 Buget PDF format 12.03.2020 Buget
83. 69/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (Proiectul privind Modernizarea infrastructurii judiciare în România), semnat la București la 13 august 2019 și la Paris la 2 septembrie 2019 12.03.2020 Buget PDF format 12.03.2020 Buget
84. 664/2019 Proiect de Lege privind protecția consumatorilor împotriva dobânzilor excesive 20.03.2020 Buget
Industrii
Juridică
PDF format 20.03.2020 Buget
Industrii
Juridică
85. 665/2019 Proiect de Lege privind protecția consumatorilor față de cesiunile speculative de creanțe 20.03.2020 Buget
Juridică
PDF format 20.03.2020 Buget
Juridică
86. 561/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.75/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul protecției mediului și al regimului străinilor 26.03.2020 Muncă
Juridică
Mediu
PDF format 26.03.2020 Muncă
Juridică
Mediu
87. 221/2019 Propunere legislativă privind modificarea Legii cetățeniei române nr.21/1991 26.03.2020 Juridică PDF format 26.03.2020 Juridică
88. 380/2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.118 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice și al art.32 alin.(1) din Ordonanța nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor 26.03.2020 Industrii
Juridică
Apărare
Transport
PDF format 26.03.2020 Industrii
Juridică
Apărare
Transport
89. 404/2019 Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție și pentru dispunerea altor măsuri de transpunere a Directivei (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal 26.03.2020 Juridică PDF format 26.03.2020 Juridică
90. 488/2019 Propunere legislativă privind activitatea de medicină legală în România 26.03.2020 Sănătate
Juridică
PDF format 26.03.2020 Sănătate
Juridică
91. 660/2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 26.03.2020 Învățământ
Juridică
PDF format 26.03.2020 Învățământ
Juridică
92. 17/2020 Propunere legislativă pentru modificarea art.207 și 213 din Legea educației naționale 1/2011 26.03.2020 Învățământ PDF format 26.03.2020 Învățământ
93. 63/2020 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative 26.03.2020 Juridică PDF format 26.03.2020 Juridică
94. 91/2020 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de Parteneriat Economic între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și statele părți la APE din SADC, pe de altă parte, semnat la Kasane, la 10 iunie 2016 26.03.2020 Industrii PDF format 26.03.2020 Industrii
95. 92/2020 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind protecția investițiilor între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte, semnat la Hanoi, la 30 iunie 2019 26.03.2020 Industrii PDF format 26.03.2020 Industrii
96. 93/2020 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind protecția investițiilor între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 19 octombrie 2018 26.03.2020 Industrii PDF format 26.03.2020 Industrii