Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Camera Deputatilor > Rapoarte depuse Versiunea pentru printare

Rapoarte depuse de comisii

  P.L. Titlu Depunere raport Document raport
Data Comisia Data Comisia Fisier
1. 522/2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul apărării naționale 27.01.2021 Apărare 27.01.2021 Apărare PDF format
2. 94/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.10/2020 pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 01.02.2021 Muncă 01.02.2021 Muncă PDF format
3. 404/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.84/2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate - POAD 01.02.2021 Administrație
Muncă
01.02.2021 Administrație
Muncă
PDF format
" " " 01.02.2021 Administrație
Muncă
PDF format
4. 635/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.149/2020 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19 01.02.2021 Agricultură 01.02.2021 Agricultură PDF format
5. 636/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.150/2020 privind instituirea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul suin în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19 01.02.2021 Agricultură 01.02.2021 Agricultură PDF format
6. 637/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.151/2020 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul avicol în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19 01.02.2021 Agricultură 01.02.2021 Agricultură PDF format
7. 638/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.154/2020 privind instituirea unor măsuri pentru sprijinul tinerilor fermieri 01.02.2021 Agricultură 01.02.2021 Agricultură PDF format
8. 368/2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare 02.02.2021 Apărare 02.02.2021 Apărare PDF format
9. 352/2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare 04.02.2021 Muncă 04.02.2021 Muncă PDF format
10. 282/2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2015 pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 nr.341/2004 10.02.2021 Juridică 10.02.2021 Juridică PDF format
11. 564/2017 Proiect de Lege pentru completarea art.287 alin.(1) din Legea nr.286/2009 privind Codul penal 10.02.2021 Juridică 10.02.2021 Juridică PDF format
12. 358/2019 Propunere legislativă pentru completarea Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare 10.02.2021 Sănătate 10.02.2021 Sănătate PDF format
13. 508/2019 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru asigurarea exercitării dreptului de vot în afara teritoriului României 10.02.2021 Administrație
Juridică
10.02.2021 Administrație
Juridică
" " " 10.02.2021 Administrație
Juridică
PDF format
14. 554/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii locuinței nr.114/1996 10.02.2021 Administrație
Juridică
10.02.2021 Administrație
Juridică
15. 226/2020 Proiect de Lege privind completarea Legii nr.370/2004 privind alegerea Președintelui României 10.02.2021 Juridică 10.02.2021 Juridică PDF format
16. 282/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.49/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate precum și pentru reglementarea unor măsuri de protecție socială 10.02.2021 Muncă
Sănătate
10.02.2021 Muncă
Sănătate
PDF format
17. 451/2020 Propunere legislativă privind unele măsuri privind buna organizare și desfășurare a alegerilor locale din anul 2020 10.02.2021 Juridică 10.02.2021 Juridică PDF format
18. 473/2020 Proiect de Lege pentru completarea art.7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru 10.02.2021 Juridică 10.02.2021 Juridică PDF format
19. 496/2020 Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.125/2020 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării și producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice și antidoturi, în vederea asigurării protecției intereselor esențiale ale siguranței stării de sănătate a populației 10.02.2021 Sănătate
Învățământ
Apărare
10.02.2021 Sănătate
Învățământ
Apărare
PDF format
20. 565/2020 Propunere legislativă pentru completarea anexei nr.2 la Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative 10.02.2021 Juridică 10.02.2021 Juridică PDF format
21. 574/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional acordate din fonduri externe nerambursabile precum și unele măsuri de distribuire a acestora 10.02.2021 Administrație
Muncă
Învățământ
10.02.2021 Administrație
Muncă
Învățământ
PDF format
22. 632/2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală 10.02.2021 Juridică 10.02.2021 Juridică PDF format
23. 654/2020 Propunere legislativă privind amânarea datei alegerilor locale pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020 10.02.2021 Juridică 10.02.2021 Juridică PDF format
24. 658/2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.1 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții 10.02.2021 Administrație
Juridică
10.02.2021 Administrație
Juridică
PDF format
25. 670/2020 Propunere legislativă pentru modificarea art.1 din Legea nr.176/2010, privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative 10.02.2021 Juridică 10.02.2021 Juridică PDF format
26. 96/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.214/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală și pentru instituirea unor măsuri pentru derularea Programului național de dezvoltare locală etapa I 10.02.2021      
27. 775/2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii monumentelor de for public nr.120/2006 11.02.2021 Cultură 11.02.2021 Cultură PDF format
28. 94/2017 Proiect de Lege privind tichetele de bicicletă 11.02.2021 Muncă 11.02.2021 Muncă PDF format
29. 136/2019 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece 11.02.2021 Muncă 11.02.2021 Muncă PDF format
30. 183/2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare și modificarea anexei nr.2 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale 11.02.2021 Administrație
Juridică
Apărare
11.02.2021 Administrație
Juridică
Apărare
PDF format
31. 257/2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.14 alin.(1) lit.g) din Legea nr.295/2004 privind regimul armelor și munițiilor 11.02.2021 Juridică
Apărare
11.02.2021 Juridică
Apărare
PDF format
32. 562/2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea monumentelor de for public nr.120/2006 11.02.2021 Cultură 11.02.2021 Cultură PDF format
33. 1/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative 11.02.2021 Administrație 11.02.2021 Administrație PDF format
34. 23/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.183/2020 privind desfășurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul unor instituții din sistemul justiției, precum și din cadrul Curții de Conturi 12.02.2021 Muncă 12.02.2021 Muncă PDF format
35. 206/2017 Propunere legislativă pentru abrogarea Ordonanței de urgență nr.13/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal și a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală 16.02.2021 Juridică 16.02.2021 Juridică PDF format
36. 606/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.226 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal 16.02.2021 Juridică
Egalitatea de șanse
16.02.2021 Juridică
Egalitatea de șanse
PDF format
37. 302/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.23/2018 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și administrarea Societății Române de Televiziune în domeniul public al municipiului București 17.02.2021 Juridică 17.02.2021 Juridică PDF format
38. 318/2020 Proiect de Lege privind transmiterea unor bunuri imobile aflate în proprietatea privată a statului, din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului, în administrarea Federației Române de Rugby 17.02.2021 Juridică 17.02.2021 Juridică PDF format
39. 560/2020 Proiect de Lege privind majorarea capitalului autorizat deținut de România Ia Corporația Financiară Internațională, în conformitate cu Rezoluția nr.271/2020 privind „Majorarea selectivă de capital 2018” și Rezoluția nr.272/2020 privind „Majorarea generală de capital 2018”, adoptate de Consiliul Guvernatorilor Corporației Financiare Internaționale 17.02.2021 Buget 17.02.2021 Buget PDF format
40. 566/2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, precum și a unor măsuri pentru buna organizare și desfășurare a acestora 17.02.2021 Juridică 17.02.2021 Juridică PDF format
41. 579/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.142/2020 pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina asociațiilor și fundațiilor 17.02.2021 Juridică 17.02.2021 Juridică PDF format
42. 633/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.162/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr.1/2011, precum și a altor acte normative 17.02.2021 Buget
Sănătate
17.02.2021 Buget
Sănătate
PDF format
43. 56/2021 Proiect de Lege privind aprobarea plății cotizației anuale a României la bugetul Centrului European de Excelență dedicat gestionării civile a crizelor - European Center of Excellence for Civilian Crisis Management, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte 17.02.2021 Buget 17.02.2021 Buget PDF format
44. 74/2021 Proiect de Lege privind instituirea zilei de 10 Ianuarie – Ziua matematicii, informaticii și științelor naturii 17.02.2021 Stiinta 17.02.2021 PDF format
45. 78/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2021 pentru modificarea și completarea unor acte normative 17.02.2021 17.02.2021 Învățământ PDF format
46. 89/2021 Proiect de Lege privind înființarea Institutului Teologic Creștin după Evanghelie ''Timotheus'' din București 17.02.2021 Învățământ 17.02.2021 Învățământ PDF format
47. 90/2021 Proiect de Lege privind aprobarea cotizației anuale a României la Comitetul de asistență pentru dezvoltare (DAC) al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte 17.02.2021 Buget 17.02.2021 Buget PDF format
48. 100/2021 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor 17.02.2021 Statut 17.02.2021 Statut PDF format
49. 101/2021 Propunere legislativă privind abrogarea dispozițiilor capitolului XI din Legea nr.96 din 21 aprilie 2006 privind statutul deputaților și al senatorilor 17.02.2021 Statut 17.02.2021 Statut PDF format
50. 101/2021 Propunere legislativă privind abrogarea dispozițiilor capitolului XI din Legea nr.96 din 21 aprilie 2006 privind statutul deputaților și al senatorilor 17.02.2021 Statut 17.02.2021 Statut PDF format
51. 102/2021 Propunere legislativă pentru abrogarea Cap.XI din Legea nr.96/2006 privind statutul deputațillor și al senatorilor 17.02.2021 Statut 17.02.2021 Statut PDF format
52. 220/2016 Propunere legislativă pentru completarea alin.(2) al art.96 din Legea nr.448/2006 republicată privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 18.02.2021 Muncă
Sănătate
18.02.2021 Muncă
Sănătate
PDF format
53. 441/2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 republicată privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 18.02.2021 Muncă
Sănătate
18.02.2021 Muncă
Sănătate
PDF format
54. 329/2018 Propunere legislativă pentru completarea art.5 alin.(1) din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public 18.02.2021 Cultură 18.02.2021 Cultură PDF format
55. 529/2020 Proiect de Lege pentru transparentizarea informațiilor de interes public și ușurarea accesului cetățenilor prin modificarea și completarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informații de interes public 18.02.2021 Cultură 18.02.2021 Cultură PDF format
56. 4/2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.270/2015 privind Statutul rezerviștilor voluntari 18.02.2021 Apărare 18.02.2021 Apărare PDF format
57. 22/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.182/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și a art.6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă 18.02.2021 Muncă 18.02.2021 Muncă PDF format
58. 88/2021 Proiect de Lege pentru realizarea ”Capabilității de luptă împotriva navelor de suprafață”, aferentă programului de înzestrare ”Sistem de instalații mobile de lansare rachetă antinavă” (SIML) 18.02.2021 Apărare 18.02.2021 Apărare PDF format
59. 150/2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de Procedură Penală 22.02.2021 Juridică 22.02.2021 Juridică PDF format
60. 85/2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.269 din 2009 privind Codul penal 22.02.2021 Juridică 22.02.2021 Juridică PDF format
61. 461/2018 Proiect de Lege privind combaterea și prevenirea actelor cu caracter pedofil și a infracțiunilor contra libertății și integrității sexuale ale persoanelor 22.02.2021 Juridică 22.02.2021 Juridică PDF format
62. 626/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal 22.02.2021 Juridică 22.02.2021 Juridică PDF format
63. 216/2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.218 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal 22.02.2021 Juridică 22.02.2021 Juridică PDF format
64. 226/2020 Proiect de Lege privind completarea Legii nr.370/2004 privind alegerea Președintelui României 22.02.2021 Juridică 22.02.2021 Juridică PDF format
65. 514/2020 Proiect de Lege privind completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol 22.02.2021 Industrii
Agricultură
22.02.2021 Industrii
Agricultură
PDF format
66. 530/2020 Proiect de Lege pentru modificarea art.18 din Legea nr.202/1998 privind organizarea Monitorului oficial al României 22.02.2021 Juridică 22.02.2021 Juridică PDF format
67. 588/2020 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art.III alin.(1) din Legea nr.169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 22.02.2021 Agricultură 22.02.2021 Agricultură PDF format
68. 3/2021 Proiect de Lege privind unele măsuri în domeniul justiției în contextul pandemiei de COVID-19 22.02.2021 Juridică 22.02.2021 Juridică PDF format
69. 111/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2021 23.02.2021 Buget 23.02.2021 Buget PDF format
70. 389/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 24.02.2021 Muncă
Sănătate
25.02.2021 Muncă
Sănătate
PDF format
71. 171/2019 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 24.02.2021 Sănătate 24.02.2021 Sănătate PDF format
72. 363/2019 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței nr.124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale 24.02.2021 Sănătate 24.02.2021 Sănătate PDF format
73. 2/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.215/2020 privind adoptarea unor măsuri în materia alcătuirii completurilor de judecată în apel 24.02.2021 Juridică 24.02.2021 Juridică PDF format
74. 9/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.165/2020 privind mandatul acordat ministerelor pentru identificarea, selectarea și rezervarea imobilelor destinate ca sedii ale unor agenții sau centre europene nou înființate 24.02.2021 Tehnologia informației 24.02.2021 Tehnologia informației PDF format
75. 28/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.189/2020 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea și evidența proprie a Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Justiției - Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile subordonate acesteia în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflați sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului 24.02.2021 Apărare 24.02.2021 Apărare PDF format
76. 84/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.205/2020 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității producătorilor din sectorul vitivinicol în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 24.02.2021 Agricultură 24.02.2021 Agricultură PDF format
77. 20/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.82/2019 privind prorogarea termenului prevăzut la art.III din Legea nr.352/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier 25.02.2021 Transport 25.02.2021 Transport PDF format
78. 195/2014 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.27 din Legea nr.92/2007 privind transportul public local 26.02.2021 Industrii
Transport
26.02.2021 Industrii
Transport
PDF format
79. 520/2017 Propunere legislativă privind înființarea și funcționarea pe langă casele de copii și centrele de plasament a unor Ateliere sau Centre de Ucenicie 26.02.2021 Muncă
Învățământ
26.02.2021 Muncă
Învățământ
PDF format
80. 209/2020 Proiect de Lege privind meșteșugarii tradiționali din România 26.02.2021 Cultură
Constitutionalitate
     
81. 7/2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.11/2003 privind gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive și a combustibilului nuclear uzat 26.02.2021 Industrii 26.02.2021 Industrii PDF format
82. 373/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară 01.03.2021 Juridică
Constitutionalitate
     
83. 406/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție 01.03.2021 Juridică
Constitutionalitate
     
84. 65/2021 Proiect de Lege pentru instituirea anului 2021 - ”Anul Tudor Vladimirescu” și declararea lui Tudor Vladimirescu și a Ecaterinei Teodoroiu, drept eroi ai națiunii române 01.03.2021 Administrație
Cultură
01.03.2021 Administrație
Cultură
PDF format
85. 96/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.214/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală și pentru instituirea unor măsuri pentru derularea Programului național de dezvoltare locală etapa I 01.03.2021 Administrație 01.03.2021 Administrație PDF format
86. 98/2021 Proiect de Lege pentru ratificarea Deciziei (UE, EURATOM) 2020/2053 a Consiliului din 14 decembrie 2020 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene și de abrogare a Deciziei 2014/335/UE, Euratom, adoptată la Bruxelles 01.03.2021 Buget 01.03.2021 Buget PDF format
87. 109/2021 Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2021 01.03.2021 Buget 01.03.2021 Buget PDF format
88. 110/2021 Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 01.03.2021 Buget 01.03.2021 Buget PDF format
89. 682/2018 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice 02.03.2021 Industrii
Juridică
Apărare
Transport
02.03.2021 Industrii
Juridică
Apărare
Transport
PDF format
90. 90/2019 Proiect de Lege pentru completarea art.96 din Ordonanța de urgență nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice 02.03.2021 Industrii
Juridică
Apărare
Transport
02.03.2021 Industrii
Juridică
Apărare
Transport
PDF format
91. 655/2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol 02.03.2021 Agricultură
Administrație
02.03.2021 Agricultură
Administrație
PDF format
92. 433/2009 Propunere legislativă de modificare și completare a art.82¹ din Legea nr.161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției 03.03.2021 Juridică 03.03.2021 Juridică PDF format
93. 288/2010 Propunere legislativă privind insolvența persoanelor fizice 03.03.2021 Juridică 03.03.2021 Juridică PDF format
94. 739/2011 Proiect de Lege privind reglementarea activităților de lobby în România 03.03.2021 Juridică 03.03.2021 Juridică PDF format
95. 516/2014 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.187 din 24 octombrie 2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal, respective a diapozițiilor art.39 din Legea 51/1995 privind profesia de avocat 03.03.2021 Juridică 03.03.2021 Juridică PDF format
96. 527/2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție 03.03.2021 Juridică 03.03.2021 Juridică PDF format
97. 526/2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală 03.03.2021 Juridică 03.03.2021 Juridică PDF format
98. 163/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2020 pentru modificarea și completarea Legii petrolului nr.238/2004 03.03.2021 03.03.2021 Industrii
Mediu
PDF format
" " " 03.03.2021 Industrii
Mediu
99. 327/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.62/2020 pentru adoptarea unor măsuri în domeniul societăților, în vederea desfășurării reuniunilor organelor statutare 03.03.2021 Juridică 03.03.2021 Juridică
" " " 03.03.2021 Juridică PDF format
100. 388/2020 Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe 03.03.2021 Juridică 03.03.2021 Juridică PDF format
101. 660/2020 Propunere legislativă privind instituirea Programului național de prevenire și gestionare a înmulțirii populației de câini fără stăpân 03.03.2021 Agricultură
Administrație
03.03.2021 Agricultură
Administrație
PDF format
102. 32/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.193/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.4/2019 privind reorganizarea sistemului național de clasificare a carcaselor de bovine, porcine și ovine, precum și monitorizarea, controlul și raportarea prețurilor de piață ale carcaselor și ale animalelor vii 03.03.2021 Agricultură 03.03.2021 Agricultură PDF format
103. 581/2010 Propunere legislativă privind organizarea activității de lobby 04.03.2021 Juridică 04.03.2021 Juridică PDF format
104. 484/2020 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență nr.23/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice 04.03.2021 Buget
Industrii
Juridică
04.03.2021 Buget
Industrii
Juridică
PDF format
105. 40/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.204/2020 privind stabilirea unor măsuri de aplicare a Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în materie de reglementare a dreptului de intrare și ședere pe teritoriul României 04.03.2021 Juridică
Apărare
04.03.2021 Juridică
Apărare
PDF format
106. 82/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.211/2020 privind prelungirea aplicării unor măsuri de protecție socială adoptate în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă 04.03.2021 Buget
Muncă
04.03.2021 Buget
Muncă
PDF format
107. 85/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.206/2020 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.22 alin.(1) din Legea nr.118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr.76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare și pentru stabilirea unor măsuri organizatorice de punere în aplicare a prevederilor acesteia 04.03.2021 Juridică
Apărare
04.03.2021 Juridică
Apărare
PDF format