Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > 17.12.2013 Versiunea pentru printare
Marți, 17 decembrie 2013

Ora Id
vot
Descriere Prezenți Nr. voturi
Pentru Împotrivă Abțineri Nu au
votat*
  PL 717/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.263 / 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
10:45 11398 Retrimitere la comisie 120 120 0 0 -
10:45 11400 PLx 717/2011 de la pct. 29 se discuta la pct.2 de pe ordinea de zi. 115 112 1 0 2
  PL 499/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
10:46 11399 Se dezbate la pct. 10 pe ordinea de zi 120 110 8 2 -
  PL 227/2013 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2013 privind modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
10:48 11401 PLx 227/2013 de la pct. 11 se va dezbate la pct.3 de pe ordinea de zi 115 97 10 8 -
  PL 457/2013 privind parteneriatul public-privat
10:48 11402 Plx 457/2013 de la pct. 15 se va dezbate la pct.4 de pe ordinea de zi 117 100 10 7 -
  PL 227/2013 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2013 privind modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
10:54 11412 Retrimitere la comisie 120 33 85 0 2
11:23 11413 PL 227/2013 ama.16 128 102 19 5 2
11:25 11414 PL 227/2013 ama.18 143 124 7 10 2
11:26 11415 PL 227/2013 ama.22 140 126 11 2 1
  PL 457/2013 privind parteneriatul public-privat
11:50 11416 Retrimitere la comisie 182 52 128 2 -
 
11:56 11403 Prelungire program de lucru 186 180 4 2 -
  PL 717/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.263 / 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
12:05 11417 Retrimitere la comisie 173 29 136 3 5
 
12:18 11404 Prelungire program de lucru 194 172 4 14 4
13:09 11405 Prelungire program de lucru 235 192 36 4 3
  PL 579/2013 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan de către persoane fizice și de înființare a Autorității pentru Administrarea și Reglementarea Pieței Funciare
13:14 11418 PL 579/2013 ama.8 205 118 73 2 12
  PL 371/2013 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2013 privind înființarea și acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură și acordarea de compensații financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu
13:27 11406 PL 371/2013 ama.14 234 181 52 1 -
13:27 11409 PL 371/2013 amr.1 222 52 164 4 2
13:29 11407 PL 371/2013 ama.20 235 184 37 14 -
13:29 11410 PL 371/2013 amr.2 234 41 177 15 1
13:30 11411 PL 371/2013 amr.3 245 42 195 5 3
13:31 11408 PL 371/2013 ama.24 249 213 34 2 -
  PL 162/2013 pentru amnistierea unor infracțiuni și grațierea unor pedepse
14:45 11437 Retrimitere la comisie 275 268 0 0 7
  PL 227/2013 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2013 privind modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
14:54 11419 Vot final adoptare 313 243 46 21 3
  PL 457/2013 privind parteneriatul public-privat
14:58 11420 Vot final adoptare - lege ordinară 322 242 37 40 3
  PL 444/2013 pentru ratificarea Convenției privind asistența administrativă reciprocă în domeniul fiscal și a Protocolului de amendare a acesteia, semnate la Strasbourg, la 15 octombrie 2012
15:00 11421 Vot final adoptare 327 326 0 1 -
  PL 427/2013 privind stabilirea unor măsuri de contractare și/sau garantare de finanțări rambursabile de către municipiul București
15:01 11422 Vot final adoptare 321 258 38 24 1
  PL 371/2013 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2013 privind înființarea și acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură și acordarea de compensații financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu
15:01 11430 Vot final adoptare 322 279 17 26 -
  PL 346/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia
15:03 11431 Vot final adoptare 317 241 57 19 -
  PL 502/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2013 pentru modificarea și completarea art.5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.75/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare partială a Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum și pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Departamentului pentru Energie
15:04 11432 Vot final adoptare 319 242 59 18 -
  PL 424/2013 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2013 privind unele măsuri speciale pentru compensarea și decontarea unor creanțe reciproce rezultate din contractul de vânzare-cumpărare de acțiuni încheiat între Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului și Ford Motor Company
15:05 11433 Vot final adoptare 318 262 22 34 -
  PL 449/2013 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale
15:05 11434 Vot final adoptare 318 300 17 1 -
  PL 498/2013 pentru ratificarea Protocolului între Guvernul României și Guvernul Muntenegrului privind succesiunea Muntenegrului la tratatele bilaterale, între Republica Populară Română/Republica Socialistă România/România și Republica Populară Federativă Iugoslavia/Republica Socialistă Federativă Iugoslavia/Republica Federală Iugoslavia/Uniunea Serbia și Muntenegru, încheiate la nivel de stat, respectiv la nivel de guvern, semnat la Podgorica la 4 iulie 2013
15:06 11435 Vot final adoptare 315 296 13 6 -
  PL 717/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.263 / 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
15:07 11423 Vot final adoptare 314 263 0 51 -
  PL 281/2013 pentru completarea art.43 din Legea nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune
15:14 11424 Vot final adoptare 306 258 45 1 2
  PL 572/2013 privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informații referitoare la încălcările normelor de circulație care afectează siguranța rutieră și pentru facilitarea executării sancțiunilor aplicate acestor încălcări
15:15 11425 Vot final adoptare 306 303 1 1 1
  PL 579/2013 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan de către persoane fizice și de înființare a Autorității pentru Administrarea și Reglementarea Pieței Funciare
15:16 11426 Vot final adoptare 300 221 27 50 2
  PL 445/2013 pentru completarea art.21 din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare
15:16 11436 Vot final adoptare 299 296 3 0 -
  PL 465/2011 pentru modificarea Legii Nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
15:17 11427 Vot final respingere 301 280 19 0 2
  PL 466/2011 privind completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
15:17 11428 Vot final respingere 304 284 18 1 1
  PL 499/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
15:18 11429 Vot final respingere 297 265 22 6 4

* - prezenți care nu și-au exercitat votul

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București sâmbătă, 22 februarie 2020, 10:07
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro