Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > 19.11.2014 Versiunea pentru printare
Miercuri, 19 noiembrie 2014

Ora Id
vot
Descriere Prezenți Nr. voturi
Pentru Împotrivă Abțineri Nu au
votat*
  PL 107/2014 privind exercitarea prin corespondență a dreptului de vot de către alegătorii români cu domiciliul sau reședința în străinătate
10:58 12105 PL-x 107/2014 de la nr crt. 121 să fie dezbătut la nr. crt. 11 din ordinea de zi 123 46 71 2 4
  PL 460/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea și finalizarea procesului de soluționare a cererilor formulate în temeiul Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria , semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum și al Legii nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunuriel proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 și pentru modificarea unor acte normative
12:12 12106 Retrimitere la comisie 146 143 1 0 2
12:41 12107 Prezență 263 - - - -
12:45 12108 Solicit. Grup.parl R - Vot final 287 181 5 98 3
  PHC 58/2014 privind vacantarea unui loc de deputat
12:45 12109 Vot final adoptare 286 284 0 1 1
  PHC 59/2014 privind vacantarea unui loc de deputat
12:48 12110 Vot final adoptare 296 279 1 12 4
  PHC 55/2014 privind aprobarea opiniei referitoare la Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 883/2013 în ceea ce privește instituirea unui inspector de garanții procedurale COM (2014) 340
12:50 12111 Vot final adoptare 308 305 0 3 -
  PHC 63/2014 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
12:51 12112 Vot final adoptare 310 307 0 0 3
  PHC 61/2014 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Cercetarea și inovarea ca surse de reînnoire a creșterii - COM (2014) 339
12:51 12113 Vot final adoptare 310 308 0 0 2
  PHC 62/2014 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul economic și social european și Comitetul regiunilor - Plan de acțiune pentru viitorul producției ecologice în Uniunea Europeană, COM (2014) 179 și la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, de modificare a Regulamentului (UE) nr. XXX/XXX al Parlamentului European și al Consiliului [Regulamentul privind controalele oficiale] și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului, COM(2014) 180
12:52 12114 Vot final adoptare 309 306 0 2 1
  PL 462/2014 privind ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar-îmbunătățirea calității și eficienței sistemului sanitar) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București, la 17 iunie 2014
12:52 12115 Vot final adoptare 309 306 1 1 1
  PL 491/2014 pentru ratificarea Acordului României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind micul trafic de frontieră, semnat la Kiev, la 2 octombrie 2014
12:53 12116 Vot final adoptare 309 306 0 0 3
  PL 492/2014 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Georgiei privind schimbul și protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la Tbilisi, la 14 martie 2014
12:53 12117 Vot final adoptare 310 306 2 0 2
  PL 366/2014 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2014 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăți directe și plăți naționale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
12:54 12118 Vot final adoptare 309 308 0 0 1
  PL 364/2014 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului institutional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
12:55 12119 Vot final adoptare 311 215 2 91 3
  PL 319/2014 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr.24/2014 privind abrogarea alin.(9) al art.9 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locală
12:56 12120 Vot final adoptare 310 205 95 9 1
  PL 396/2014 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2014 pentru modificarea și completarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din parte Uniunii Europene
12:56 12121 Vot final adoptare 311 208 4 98 1
  PL 248/2014 pentru modificarea Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
12:57 12122 Vot final adoptare 305 301 0 3 1
  PL 541/2013 pentru completarea art.50 din Legea apelor nr.107/1996
12:58 12123 Vot final adoptare 307 304 0 0 3
  PL 187/2014 pentru completarea art.262 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
12:58 12124 Vot final respingere 309 204 93 8 4
  PL 246/2014 privind înființarea abatoarelor având ca obiect activitatea de abatorizare a animalelor și comercializarea cărnii
12:59 12125 Vot final respingere 307 282 15 8 2
  PL 244/2014 pentru completarea art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice
13:00 12126 Vot final respingere 309 305 1 2 1
  MS 12/2014 Moțiunea simplă "Românii de pretutindeni - victimele unui actor netalentat și dezinteresat"
13:00 12127 Vot asupra unei moțiuni 309 106 178 22 3

* - prezenți care nu și-au exercitat votul

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București sâmbătă, 22 februarie 2020, 10:10
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro