Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > 14.12.2015 Versiunea pentru printare
Luni, 14 decembrie 2015

Ora Id
vot
Descriere Prezenți Nr. voturi
Pentru Împotrivă Abțineri Nu au
votat*
16:35 15619 Prezență 216 - - - -
  PHC 117/2015 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European și Consiliu: Lucrând împreună pentru locuri de muncă și creștere economică: Rolul băncilor naționale de promovare (BNP) în sprijinirea Planului de investiții pentru EuropaCOM (2015) 361
16:36 15609 Vot final - adoptare 222 203 0 3 16
  PHC 118/2015 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Plan de acțiune privind edificarea unei Uniuni a piețelor de capital COM (2015) 468
16:37 15610 Vot final - adoptare 224 206 1 3 14
  PHC 119/2015 privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme comune privind securitizarea și de creare a unui cadru european pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 648/2012 COM (2015) 472
16:38 15611 Vot final - adoptare 225 206 1 4 14
  PHC 120/2015 privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentul European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții COM (2015) 473
16:39 15612 Vot final - adoptare 227 209 1 6 11
  PHC 121/2015 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European, Consiliu și Banca Centrală Europeană privind măsurile care trebuie întreprinse în vederea finalizării Uniunii economice și monetare COM (2015) 600
16:39 15613 Vot final - adoptare 226 209 2 3 12
  PHC 122/2015 privind aprobarea opiniei referitoare la Recomandarea Consiliului privind instituirea de consilii naționale de competitivitate în cadrul zonei euroCOM (2015) 601
16:40 15614 Vot final - adoptare 227 210 2 5 10
  PHC 123/2015 privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Recomandare a Consiliului privind integrarea șomerilor de lungă durată pe piața forței de muncă COM(2015) 462
16:40 15615 Vot final - adoptare 229 213 0 2 14
  PHC 124/2015 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Comerț pentru toți - Către o politică comercială și de investiții mai responsabilă COM(2015) 497
16:41 15616 Vot final - adoptare 229 213 0 7 9
  PHC 125/2015 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: O strategie privind piața unică digitală pentru Europa COM (2015) 192
16:41 15617 Vot final - adoptare 229 211 0 6 12
  PHC 116/2015 privind bugetul Camerei Deputaților pe anul 2016
16:42 15608 Vot final - adoptare 230 208 2 6 14

* - prezenți care nu și-au exercitat votul

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti miercuri, 8 februarie 2023, 16:52
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro