Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > 22.12.2015 Versiunea pentru printare
Marți, 22 decembrie 2015

Ora Id
vot
Descriere Prezenți Nr. voturi
Pentru Împotrivă Abțineri Nu au
votat*
  PL 711/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.73/1993 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Legislativ
10:21 15711 Retrimitere la comisie 86 37 5 31 13
12:18 15733 Prezență 186 - - - -
  PL 819/2015 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2015 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelulul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative
12:19 15710 Vot final adoptare 196 180 1 3 12
  PL 557/2015 pentru completarea art.20 din Legea nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
12:20 15709 Vot final adoptare 197 172 0 9 16
  PL 711/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.73/1993 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Legislativ
12:21 15708 Vot final adoptare 197 92 80 15 10
  PL 663/2015 pentru completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
12:22 15713 Vot final adoptare 196 21 150 10 15
  PL 775/2015 pentru completarea art.36 alin.(6) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale
12:22 15714 Vot final adoptare 198 78 83 23 14
  PL 793/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.243/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat a României
12:23 15715 Vot final adoptare 200 181 1 5 13
  PL 760/2015 privind unele măsuri de descentralizare în domeniul învățământului preuniversitar
12:24 15716 Vot final respingere 200 162 7 21 10
  PL 794/2015 pentru completarea art.31 din Legea educației naționale nr.1/2011
12:24 15717 Vot final respingere 200 180 1 9 10
  PL 776/2015 pentru respectarea utilizării limbii române ca limbă oficială a statului român
12:25 15718 Vot final respingere 200 175 8 6 11
  PL 827/2015 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2015 privind acordarea unor facilități fiscale
12:26 15719 Vot final adoptare 202 187 3 2 10
  PL 826/2015 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2015 privind unele măsuri pentru asigurarea mijloacelor de transport destinate activității de curierat a materialelor clasificate și pentru modificarea și completarea unor acte normative
12:26 15720 Vot final adoptare 202 185 2 4 11
  PL 686/2015 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020
12:27 15721 Vot final adoptare 200 189 1 0 10
  PL 866/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/2015 pentru stabilirea unor măsuri aplicabile în cazul apariției la frontiera de stat României a unui aflux masiv de imigranți
12:28 15722 Vot final adoptare 200 181 2 6 11
  PL 864/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal și a Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală
12:28 15723 Vot final adoptare 198 184 0 2 12
  PL 795/2015 pentru ratificarea Acordului între Guvernului României și Guvernul Emiratelor Arabe Unite pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat la Dubai, la 4 mai 2015
12:29 15724 Vot final adoptare 199 187 1 0 11
  PL 859/2015 privind ratificarea Convenției între România și Republica Bulgaria pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Craiova, la 24 aprilie 2015
12:30 15725 Vot final adoptare 199 191 0 0 8
  PL 857/2015 privind ratificarea Convenției între România și Republica Italiană pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și prevenirea evaziunii fiscale și a Protocolului adițional la convenție, semnate la Riga, la 25 aprilie 2015
12:30 15726 Vot final adoptare 200 188 1 0 11
  PL 855/2015 privind ratificarea Convenției între România și Regatul Norvegiei pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat la Oslo, la 27 aprilie 2015
12:31 15727 Vot final adoptare 201 192 1 0 8
  PL 858/2015 pentru aderarea României la Convenția internatională de la Nairobi privind îndepărtarea epavelor, adoptată de Nairobi la 18 mai 2007
12:33 15728 Vot final adoptare 201 188 0 0 13
  PL 727/2015 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/2015 pentru aprobarea plății cotizației anuale ce decurge din calitatea României de membru al Agenției Internationale pentru Energie Regenerabilă IRENA, precum și pentru completarea anexei 1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internationale interguvernamentale la care România este parte
12:33 15729 Vot final adoptare 201 188 1 2 10
  PL 766/2015 pentru declararea municipiului Turda "Oraș-martir al Revoluției din decembrie 1989"
12:33 15730 Vot final adoptare 201 183 3 7 8
  PL 548/2013 privind stabilirea plății unor despăgubiri în sarcina persoanelor condamnate definitiv pentru săvârșirea unor fapte împotriva persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată la data de 6 martie 1945
12:34 15731 Vot final adoptare 200 185 2 4 9
  PL 555/2014 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România
12:35 15732 Vot final adoptare 200 178 2 7 13

* - prezenți care nu și-au exercitat votul

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti miercuri, 8 februarie 2023, 14:49
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro